Energietransitie

De weg naar een duurzame energievoorziening vraagt om een krachtige regierol

licht

Filter per expertise categorie

Van ambitie naar realisatie

Nederland staat voor een grote uitdaging: van het aardgas af en aansluiten op duurzame energiebronnen. Het vraagt andere, innovatieve technieken, een wijkgerichte aanpak en een actieve houding van publieke en private partijen. De uitdagingen zijn divers. Regio’s moeten een Regionale Energiestrategie ontwikkelen. Gemeenten moeten een Transitievisie Warmte en (wijk)uitvoeringsplannen opstellen en uitvoeren. Woningcorporaties gaan aan de slag om hun woningvoorraad toekomstbestendig en CO2-neutraal te maken. Hoe bepaal je koers in deze groeiende en veranderende markt?

Balance denkt en werkt met je mee tijdens alle fasen van de transitie. We denken strategisch mee, zoeken verbinding tussen alle betrokken, zien kansen en hoe je die kunt benutten en zorgen voor versnelling van je project. Met ons actieve netwerk in de energiesector en onze verschillende rollen bij verschillende organisaties hebben we een breed referentiekader. Ons team ontwikkelt kennis en tools die energieprocessen versnellen.

Dit is wat we voor je kunnen betekenen >

Meer informatie?

Jochem Wellinga
T. 020 676 3993
E. jochemwellinga@balance.nl

Onze kennis | Dit kunnen we betekenen

Vooruitstrevende ambities mogelijk maken 

 • Beleid en strategie zoals ontwikkeling van Regionale Energiestrategie of klimaatbegroting
 • Warmtetransitie in de gebouwde omgeving zoals ontwikkeling van Transitievisie Warmte, Warmtenetontwikkeling (regie en strategie, business case, marktconsultaties), Wijkuitvoeringsplan
 • Verduurzaming woningcorporaties en VVE’s
 • Aardgasvrije nieuwbouw zoals berekenen van de energiebehoefte en systeemverkenning van aardgasvrije concepten op financieel, juridisch en technisch gebied
 • Transitietooling zoals advisering en toepassing van tools als Pico en Energietransitiemodel

We vervullen interimrollen zoals

 • Kwartiermaker energietransitie
 • Omgevingsmanager energietransitie (Wijkregisseur)
 • Projectleider warmte/energie
 • Aanbesteden/tender duurzame energieprojecten
 • Procesmanager energietransitie
 • Beleidsmaker energietransitie
 • Programmamanager energietransitie
 • Energieke Rebel
 • Verkenner duurzame warmtenetten

Benaderbaar, toegankelijk en helder

Balance is flexibel en levert output van hoge kwaliteit. Dit wordt zeer gewaardeerd. Balance heeft ons op de kaart gezet bij externe partijen. Daarnaast wisten ze ons te inspireren waardoor duurzaamheid voor ons meer is gaan leven. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik de samenwerking als erg prettig heb ervaren. Samenvattend is Balance voor mij benaderbaar, toegankelijk en helder.

Gwen Wulfers 
Manager Wonen & Vastgoed bij Bouwvereniging Onze Woning

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Tendersupport