Energietransitie

De weg naar een duurzame energievoorziening vraagt om een krachtige regierol

licht

Filter per expertise categorie

Van ambitie naar realisatie

Nederland staat voor een grote uitdaging: van het aardgas af en aansluiten op duurzame energiebronnen. Het vraagt andere, innovatieve technieken, een wijkgerichte aanpak en een actieve houding van publieke en private partijen. De uitdagingen zijn divers. Regio’s moeten een Regionale Energiestrategie ontwikkelen. Gemeenten moeten een Transitievisie Warmte en (wijk)uitvoeringsplannen opstellen en uitvoeren. Woningcorporaties gaan aan de slag om hun woningvoorraad toekomstbestendig en CO2-neutraal te maken. Hoe bepaal je koers in deze groeiende en veranderende markt?

Balance denkt en werkt met je mee tijdens alle fasen van de transitie. We denken strategisch mee, zoeken verbinding tussen alle betrokken, zien kansen en hoe je die kunt benutten en zorgen voor versnelling van je project. Met ons actieve netwerk in de energiesector en onze verschillende rollen bij verschillende organisaties hebben we een breed referentiekader. Ons team ontwikkelt kennis en tools die energieprocessen versnellen.

Dit is wat we voor je kunnen betekenen >

Meer informatie?

Jochem Wellinga
T. 020 676 3993
E. jochemwellinga@balance.nl

Onze kennis | Dit kunnen we betekenen

Vooruitstrevende ambities mogelijk maken 

 • Beleid en strategie zoals ontwikkeling van Regionale Energiestrategie of klimaatbegroting
 • Warmtetransitie in de gebouwde omgeving zoals ontwikkeling van Transitievisie Warmte, Warmtenetontwikkeling (regie en strategie, business case, marktconsultaties), Wijkuitvoeringsplan
 • Verduurzaming woningcorporaties en VVE’s
 • Aardgasvrije nieuwbouw zoals berekenen van de energiebehoefte en systeemverkenning van aardgasvrije concepten op financieel, juridisch en technisch gebied
 • Transitietooling zoals advisering en toepassing van tools als Pico en Energietransitiemodel

We vervullen interimrollen zoals

 • Kwartiermaker energietransitie
 • Omgevingsmanager energietransitie (Wijkregisseur)
 • Projectleider warmte/energie
 • Aanbesteden/tender duurzame energieprojecten
 • Procesmanager energietransitie
 • Beleidsmaker energietransitie
 • Programmamanager energietransitie
 • Energieke Rebel
 • Verkenner duurzame warmtenetten

Benaderbaar, toegankelijk en helder

Balance is flexibel en levert output van hoge kwaliteit. Dit wordt zeer gewaardeerd. Balance heeft ons op de kaart gezet bij externe partijen. Daarnaast wisten ze ons te inspireren waardoor duurzaamheid voor ons meer is gaan leven. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik de samenwerking als erg prettig heb ervaren. Samenvattend is Balance voor mij benaderbaar, toegankelijk en helder.

Gwen Wulfers 
Manager Wonen & Vastgoed bij Bouwvereniging Onze Woning

Projecten uit de praktijk

Project

De Nieuwe Kern & Balance

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

De Nieuwe Kern & Balance

Woonbron & Balance

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden