Energietransitie

De weg naar een duurzame energievoorziening vraagt om een krachtige regierol

licht

Filter per expertise categorie

Van ambitie naar realisatie

Nederland staat voor een grote uitdaging: van het aardgas af en aansluiten op duurzame energiebronnen. Het vraagt andere, innovatieve technieken, een wijkgerichte aanpak en een actieve houding van publieke en private partijen. De uitdagingen zijn divers. Regio’s moeten een Regionale Energiestrategie ontwikkelen. Gemeenten moeten een Transitievisie Warmte en (wijk)uitvoeringsplannen opstellen en uitvoeren. Woningcorporaties gaan aan de slag om hun woningvoorraad toekomstbestendig en CO2-neutraal te maken. Hoe bepaal je koers in deze groeiende en veranderende markt?

Balance denkt en werkt met je mee tijdens alle fasen van de transitie. We denken strategisch mee, zoeken verbinding tussen alle betrokken, zien kansen en hoe je die kunt benutten en zorgen voor versnelling van je project. Met ons actieve netwerk in de energiesector en onze verschillende rollen bij verschillende organisaties hebben we een breed referentiekader. Ons team ontwikkelt kennis en tools die energieprocessen versnellen.

Dit is wat we voor je kunnen betekenen >

Meer informatie?

Jochem Wellinga
T. 020 676 3993
E. jochemwellinga@balance.nl

Onze kennis | Dit kunnen we betekenen

Vooruitstrevende ambities mogelijk maken 

 • Beleid en strategie zoals ontwikkeling van Regionale Energiestrategie of klimaatbegroting
 • Warmtetransitie in de gebouwde omgeving zoals ontwikkeling van Transitievisie Warmte, Warmtenetontwikkeling (regie en strategie, business case, marktconsultaties), Wijkuitvoeringsplan
 • Verduurzaming woningcorporaties en VVE’s
 • Aardgasvrije nieuwbouw zoals berekenen van de energiebehoefte en systeemverkenning van aardgasvrije concepten op financieel, juridisch en technisch gebied
 • Transitietooling zoals advisering en toepassing van tools als Pico en Energietransitiemodel

We vervullen interimrollen zoals

 • Kwartiermaker energietransitie
 • Omgevingsmanager energietransitie (Wijkregisseur)
 • Projectleider warmte/energie
 • Aanbesteden/tender duurzame energieprojecten
 • Procesmanager energietransitie
 • Beleidsmaker energietransitie
 • Programmamanager energietransitie
 • Energieke Rebel
 • Verkenner duurzame warmtenetten
Logo bouwvereniging Onze Woning

Benaderbaar, toegankelijk en helder

Balance is flexibel en levert output van hoge kwaliteit. Dit wordt zeer gewaardeerd. Balance heeft ons op de kaart gezet bij externe partijen. Daarnaast wisten ze ons te inspireren waardoor duurzaamheid voor ons meer is gaan leven. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik de samenwerking als erg prettig heb ervaren. Samenvattend is Balance voor mij benaderbaar, toegankelijk en helder.

Gwen Wulfers 
Manager Wonen & Vastgoed bij Bouwvereniging Onze Woning

Projecten uit de praktijk

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Woonbron

Woonbron is de woningcorporatie voor huurwoningen en bedrijfsruimtes in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht. De organisatie vroeg Balance om het programma Duurzaamheid te leiden.

Balance heeft gezorgd voor een heldere duurzaamheidsstrategie met daarbij aandacht voor de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de transitie. In de praktijk heeft dit voor aardgasvrije projecten geleid.

Meer lezen

Project

Bouwvereniging Onze Woning

Bouwvereniging Onze Woning is een corporatie met 1400 woningen in Hillegersberg, Rotterdam. Ze hebben Balance gevraagd om een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen.

Onze Woning had behoefte aan een strategie voor het verduurzamen van het vastgoed, klimaatadaptatie, circulariteit en bewonersgedrag. Met behulp van Balance zijn technische mogelijkheden afgewogen op haalbaarheid, kosten en complexiteit.

Meer lezen

NOM Woningen Leusden

Woonbron

Bouwvereniging Onze Woning

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

GebiedsontwikkelingZonneschermen in weiland