Energietransitie

De weg naar een duurzame energievoorziening vraagt om een krachtige regierol

licht

Filter per expertise categorie

Van ambitie naar realisatie

Nederland staat voor een grote uitdaging: van het aardgas af en aansluiten op duurzame energiebronnen. Het vraagt andere, innovatieve technieken, een wijkgerichte aanpak en een actieve houding van publieke en private partijen. De uitdagingen zijn divers. Regio’s moeten een Regionale Energiestrategie ontwikkelen. Gemeenten moeten een Transitievisie Warmte en (wijk)uitvoeringsplannen opstellen en uitvoeren. Woningcorporaties gaan aan de slag om hun woningvoorraad toekomstbestendig en CO2-neutraal te maken. Hoe bepaal je koers in deze groeiende en veranderende markt?

Balance denkt en werkt met je mee tijdens alle fasen van de transitie. We denken strategisch mee, zoeken verbinding tussen alle betrokken, zien kansen en hoe je die kunt benutten en zorgen voor versnelling van je project. Met ons actieve netwerk in de energiesector en onze verschillende rollen bij verschillende organisaties hebben we een breed referentiekader. Ons team ontwikkelt kennis en tools die energieprocessen versnellen.

Dit is wat we voor je kunnen betekenen >

Meer informatie?

Jochem Wellinga
T. 020 676 3993
E. jochemwellinga@balance.nl

Onze kennis | Dit kunnen we betekenen

Vooruitstrevende ambities mogelijk maken 

 • Beleid en strategie zoals ontwikkeling van Regionale Energiestrategie of klimaatbegroting
 • Warmtetransitie in de gebouwde omgeving zoals ontwikkeling van Transitievisie Warmte, Warmtenetontwikkeling (regie en strategie, business case, marktconsultaties), Wijkuitvoeringsplan
 • Verduurzaming woningcorporaties en VVE’s
 • Aardgasvrije nieuwbouw zoals berekenen van de energiebehoefte en systeemverkenning van aardgasvrije concepten op financieel, juridisch en technisch gebied
 • Transitietooling zoals advisering en toepassing van tools als Pico en Energietransitiemodel

We vervullen interimrollen zoals

 • Kwartiermaker energietransitie
 • Omgevingsmanager energietransitie (Wijkregisseur)
 • Projectleider warmte/energie
 • Aanbesteden/tender duurzame energieprojecten
 • Procesmanager energietransitie
 • Beleidsmaker energietransitie
 • Programmamanager energietransitie
 • Energieke Rebel
 • Verkenner duurzame warmtenetten
Coalitiescan leaflet

Coalitiescan

Een democratische manier om belangen evenwichtig in kaart te brengen

Logo bouwvereniging Onze Woning

Benaderbaar, toegankelijk en helder

Balance is flexibel en levert output van hoge kwaliteit. Dit wordt zeer gewaardeerd. Balance heeft ons op de kaart gezet bij externe partijen. Daarnaast wisten ze ons te inspireren waardoor duurzaamheid voor ons meer is gaan leven. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik de samenwerking als erg prettig heb ervaren. Samenvattend is Balance voor mij benaderbaar, toegankelijk en helder.

Gwen Wulfers 
Manager Wonen & Vastgoed bij Bouwvereniging Onze Woning

Projecten uit de praktijk

Project

Advisering VvE’s rondom energietransitie

Balance geeft advies aan de Amsterdamse Verenigingen van Eigenaars bij twee lopende projecten, onder meer om ervoor te zorgen dat de gemeente in 2040 van het gas af is.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Programma Waardemakers

In Overijssel worden met het ‘Programma Waardemakers’ en de hulp van Balance netwerken aangelegd waarin MKB’ers, overheden en kennisinstellingen samen aan duurzaamheid en innovatie werken.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Amersfoort CO2-neutraal

Amersfoort wil volledig CO2-neutraal zijn in 2030. Balance heeft de gemeente geholpen bij de voorbereiding van de ontwikkeling van het geplande warmtenet, om het doel te bereiken.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Onderzoek strategienota energiebedrijf DEVO Veenendaal

Balance heeft voor de gemeente Veenendaal de toekomstbestendigheid van de strategienota van het Veenendaalse energiebedrijf DEVO onderzocht. Het eindresultaat is gepresenteerd aan de wethouder en raadsleden.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advisering VvE’s rondom energietransitie

Programma Waardemakers

Amersfoort CO2-neutraal

Onderzoek strategienota energiebedrijf DEVO Veenendaal

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Subsidies Balance