Echt resultaat is gebalanceerd resultaat

Wij zijn experts in integraal projectmanagement en geven strategisch advies over projecten in de fysieke leefomgeving.

Wij stellen de norm

Door een integrale aanpak, begeleiden wij complexe projecten naar een duurzaam gebalanceerd resultaat. 

Vervangen of vernieuwen? Openstaan voor nieuwe ideeën en tegelijk risico’s uitsluiten? Besparen op de bouw en tegelijk een hogere kwaliteit realiseren? Vraagstukken in de fysieke leefomgeving worden steeds complexer. Het zijn uitdagingen die tot een duurzaam resultaat moeten leiden en dit vraagt om een sterk staaltje balanceren. Balanceren tussen de economisch-financiële, de maatschappelijke en de technische aspecten. Dit vereist integraal denken en hierin stellen wij als Balance de norm. 
Meer lezen >

Zo stelt Balance de norm in complexe projecten die leiden tot een duurzaam resultaat

integrale-aanpak

Integrale aanpak

Wij zijn experts in het in balans houden van de financieel-economische haalbaarheid en het maatschappelijk belang waarin we gebruik maken van een procesmatige aanpak.

nature-nurture

Talentontwikkeling

Wij zijn zeer bedreven in het selecteren en ontwikkelen van topmensen in ons vakgebied. We gebruiken hiervoor moderne tools, leiden onze medewerkers intensief op zetten talentontwikkeling in.

systemen

Systemen & mensen

Wij faciliteren mensen die beschikken over de juiste kennis en competenties en we gebruiken geavanceerde systemen, processen en tools. Zo zijn topprestaties altijd de norm.

Samen met ons de norm zetten? Kom bij Balance werken

Balance projecten

Project

Stationsrenovatie Oostlijn Amsterdam

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een Integraal Projectmanagement Team opgericht. Balance is gevraagd een invulling te geven aan de rol van contractmanager; een uitdaging. Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt onder het motto ‘Droge Voeten en Schoon Water’ voor de veiligheid van regionale waterkeringen, afvalwaterzuivering en polderbemaling.

Project

Hoogheemraadschap van Rijnland & Balance

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een Integraal Projectmanagement Team opgericht. Balance is gevraagd een invulling te geven aan de rol van contractmanager; een uitdaging. Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt onder het motto ‘Droge Voeten en Schoon Water’ voor de veiligheid van regionale waterkeringen, afvalwaterzuivering en polderbemaling.

Project

De Nieuwe Kern & Balance

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Project

Nieuwe Keersluis Limmel & Balance

De Nieuwe Keersluis te Limmel in Limburg is het eerste Design Build Finance & Maintenance project ter wereld voor een waterkering. Keersluis Limmel Company heeft in opdracht van Rijkswaterstaat zorg gedragen voor het ontwerpen, bouwen en 30 jaar onderhoud van het object. Balance kreeg de opdracht om voor Rijkswaterstaat een oplevering en overdracht te doen van alle belangrijke areaalgegevens.

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Het versneld wijzigen van het bestemmingsplan De Buitenplaats. De wijziging houdt concreet in: het wijzigen van de kantorenfunctie naar functie hoogwaardig bedrijventerrein.

Balance consultants hadden een overkoepelende rol tijdens dit project: Het strikt sturen op tijd en risico’s en inzetten van beheersmaatregelen, bij het tot stand brengen van de bestemmingsplanwijziging op De Buitenplaats. De Balance consultants en interne projectgroep hebben samen het proces vormgegeven.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

Stationsrenovatie Oostlijn Amsterdam

Hoogheemraadschap van Rijnland & Balance

De Nieuwe Kern & Balance

Nieuwe Keersluis Limmel & Balance

Woonbron & Balance

Herontwikkeling RDM-Oost

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Uitbreiding sluis Eefde

riskchallenger

DE NIEUWE STANDAARD VOOR RISICOMANAGEMENT

RiskChallenger is een app die risicomanagement leuker, interactiever en efficiënter maakt.

Wij zijn resultaatontwikkelaars

Resultaatontwikkelaars

Meer dan 350 professionals die samen de norm zetten en deze continu verleggen voor integrale, duurzame prestaties.

Blogs & Nieuws

Algemeen

Balance wint raamovereenkomst ProRail

Meer lezen
5 maanden geleden
General

Hoe gaan we om met de ‘dark side’ van de warmtetransitie?

Meer lezen
5 maanden geleden
Inkoop- en contract management

Geïntegreerde contracten vanuit OG-perspectief: ‘We kunnen zoveel beter…’

Meer lezen
6 maanden geleden
thermostat.i04.2k

DE ‘DARK SIDE’ VAN DE WARMTETRANSITIE

Wat is de ‘dark side’ van de warmtetransitie en hoe gaan we daar mee om? Beluister onze podcast opgenomen tijdens het Nationaal Warmte Congres 2018.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken