Echt resultaat is gebalanceerd resultaat

Experts in integraal projectmanagement en strategisch advies voor projecten in de fysieke leefomgeving.

Wij zetten de norm

Van complexe projecten naar duurzaam gebalanceerd resultaat door een integrale aanpak.

Vervangen of vernieuwen? Openstaan voor nieuwe ideeën en tegelijk risico’s uitsluiten? Besparen op de bouw en tegelijk een hogere kwaliteit realiseren? Vraagstukken in de fysieke leefomgeving worden steeds complexer. Duurzaam resultaat uit deze uitdagingen vraagt om een sterk staaltje balanceren. Het gaat om het in balans houden van het economisch-financiële verhaal, het maatschappelijke verhaal én het technische verhaal. Het gaat om integraal denken. Balance zet de norm.
Meer lezen >

Zo zet Balance de norm in complexe projecten met duurzaam resultaat

Integrale aanpak

Experts in het balans houden van financieel-economische haalbaarheid, maatschappelijk nut en een procesmatige aanpak.

Talentontwikkeling

Wij zijn zeer bedreven in een strenge selectie van topmensen in ons vakgebied, met moderne tools en intensieve opleidings-programma’s voor talent met de juiste mindset.

Systemen & mensen

Wij faciliteren mensen met de juiste kennis, competenties, systemen, processen, kennis en tools. Zo zijn topprestaties geen uitzondering, maar de norm.

Balance projecten

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Meer lezen

Project

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Het versneld wijzigen van het bestemmingsplan De Buitenplaats. De wijziging houdt concreet in: het wijzigen van de kantorenfunctie naar functie hoogwaardig bedrijventerrein.

Balance consultants hadden een overkoepelende rol tijdens dit project: Het strikt sturen op tijd en risico’s en inzetten van beheersmaatregelen, bij het tot stand brengen van de bestemmingsplanwijziging op De Buitenplaats. De Balance consultants en interne projectgroep hebben samen het proces vormgegeven.

Meer lezen

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

De opdracht voor Balance was het begeleiden van het project van beleid naar uitvoering zodat er daadwerkelijk gestart zou gaan worden met de realisatie van de geluidwerende voorzieningen. Om dit te realiseren hebben de professionals sterk ingezet op het voortdurend informeren, masseren en meekrijgen van de betrokken stakeholders.

Meer lezen

Project

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling.

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling. De werkzaamheden betreffen het leveren van adviezen ten behoeve van de planvorming en het tenderen van gronden en te transformeren gebouwen.

Meer lezen

Project

Pilot Kleirijperij

Er is te veel slib aanwezig in de Eems Dollard. Daar moet wat aan gedaan worden, de hoeveelheid aan slib komt de waterkwaliteit namelijk niet ten goede. In de Pilot Kleirijperij wordt daarom met verschillende partijen gezocht naar verschillende manieren om slib om te vormen tot klei.

Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat er een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is.

Meer lezen

Herontwikkeling RDM-Oost

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Uitbreiding sluis Eefde

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Pilot Kleirijperij

DE NIEUWE STANDAARD VOOR RISICOMANAGEMENT

RiskChallenger is een app die risicomanagement leuker, interactiever en efficiënter maakt.

Laat je inspireren & informeren door bekende ambassadeurs van Balance

Thomas Rau

Sense of Perspective: 'Duurzaamheid is een van de grote problemen van deze tijd aan het worden.'

Danielle Braun

Sense of Culture: 'Anders kijken, meer zien, beter veranderen, wijzer besluiten.'

Vivianne Bendenmacher

Sense of Technology: 'Laat je niet beperken door bekende kaders.'

Daan Roosengaarde

Sense of Integration: 'Droom? Nee wereklijkheid!'

Erik Scherder

Sense of Awareness: 'Zo wordt je brein topfit!'

Wij zijn resultaatontwikkelaars

Resultaatontwikkelaars

Meer dan 350 professionals die samen de norm zetten en deze continu verleggen voor integrale, duurzame prestaties.

Nieuws en evenementen

Algemeen

Geïntegreerde contracten vanuit OG-perspectief: ‘We kunnen zoveel beter…’

Enkele maanden geleden hebben Roy Ter Welle en Hessel Rood in de Cobouw hun licht laten schijnen over de worsteling van opdrachtnemers met kwaliteitsborging en de toepassing van systems engineering...

Meer lezen
1 maand geleden
Algemeen

Onbetaalbaar duurzaam, hoezo groei van het besteedbaar inkomen!

Meer lezen
2 maanden geleden
Algemeen

8 november: Balance aanwezig op het Nationaal Warmte Congres

Meer lezen
2 maanden geleden

DE ‘DARK SIDE’ VAN DE WARMTETRANSITIE

Wat is de ‘dark side’ van de warmtetransitie en hoe gaan we daar mee om? Beluister onze podcast opgenomen tijdens het Nationaal Warmte Congres 2018.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken