Contractmanagement

Kwaliteit in alle projectfases door beheersbare contracten. Helder, logisch en samenwerkingsgericht.

licht

Filter per expertise categorie

Helder, logisch en samenwerkingsgericht 

Contractmanagement, één van de expertises van Balance, zorgt voor heldere contracten met een logische opbouw. De expertise van Balance staat voor kwaliteit werkend in alle projectfases. Dit doen we door te sturen op proportionele en beheersbare contracten, helder en logisch qua opzet en waar vertrouwen uit spreekt. Zo voorkomen wij ‘papieren tijgers’, bouwen we aan samenwerking, houden het proces tussentijds in de gaten en behalen we het resultaat.

Balance zorgt er als contractmanager, contractspecialist, auditor en toetscoördinator voor dat er duidelijke contracten worden gerealiseerd. Dit doen we binnen diverse contractvormen: UAV, UAV-GC, E&C, D&C, DBM, prestatie- en gebiedscontracten. Onze experts adviseren over de contracten en helpen bij het opstellen van een inkoop- of aanbestedingsstrategie. We doen reviews op contracten en contractbeheersing en leveren concrete verbeterpunten op.

We maken gebruik van bewezen werkwijzen waarin onze visie, aanpak, werkwijze en concrete resultaten duidelijk naar voren komen. Van te voren gebruiken we onze praatprent – veelvuldig foute lijn vs goede lijn opzetten aanbesteden en begeleiden UAV-GC contracten – waarop we de adviesdienstverlening op gebied van contractmanagement baseren.

We zetten zwaar in op risicomanagement als rode draad binnen Contractmanagement. Aan de hand van de Balance Risk Challenger tool wordt een proportioneel en beheersbaar contract opgesteld. Tijdens het gehele proces begeleiden we in het gebruik hiervan. We leveren tendersupport binnen de aannemerij. Door middel van de Perceptiemeter-tool organiseren en begeleiden we bij de start-up en follow-up fase. We gebruiken de Perceptiemeter om te achterhalen waar perceptieverschillen zitten tussen contractpartijen die mogelijk spanning zetten op de samenwerking en het vertrouwen. De resultaten bespreken we, we maken afspraken en monitoren de opvolging en effectiviteit van deze afspraken met nieuwe metingen. We zorgen ervoor dat projectteams effectiever en efficiënter leren samenwerken.

Balance analyseert ingenieursdiensten (contractvoorbereiding, aanbesteding en realisatie) en geeft hier een passend advies over. Daarnaast maken we gebruik van Coaching On The Job, van zowel projectteams als projectteamleden. Op deze manier werken partijen efficiënter en effectiever samen binnen de projecten en met de contractpartner.

Aansluitende expertises | Passend bij de expertise Contractmanagement

Meer informatie?

Dennis de Raat
T. 020 676 3993
E. dennisderaat@balance.nl

Behaalde resultaten

  • De afgelopen vier jaar hebben we onze klanten opgeleid om de UAV-GC te doorgronden om het in hun projecten goed te kunnen toepassen. Doordat onze klanten investeren aan de voorkant, besparen zij kosten en tijd aan de achterkant.
  • We hebben onze klanten geholpen om tot proportionele en beheersbare contracten te komen. Dit heeft geleid tot verlaging van hun proceskosten. Zo voorkomen wij papieren tijgers.
  • Door middel van een review op de contractbeheersing, implementatie van verbetervoorstellen, coaching on the job en het overnemen en professionaliseren van het toetsproces hebben we een vastgelopen samenwerking binnen een UAV-GC contract voor landelijk baggeren vlotgetrokken. Dit is de opmaat geweest voor het inlopen van de achterstand voor het landelijk baggeren bij een waterschap.
  • Via optimalisatie van het SCB-toetsproces hebben we de toetscapaciteit van klanten kunnen halveren. We hebben dit onder andere doorgevoerd op een lopend prestatiecontract en een contract voor landelijk baggeren.

Cursus voor betere samenwerking

2-daagse maatwerktraining SCB

“Wij hebben de training als zeer nuttig, prettig en inhoudelijk van zeer goed niveau ervaren. Vooral het van te voren afstemmen van de cursusinhoud op de cursisten heeft er toe bijgedragen dat de informatie zeer goed aansloot op het verwachtingspatroon en het beoogde leerdoel. Het gebruiken van realistische praktijkvoorbeelden in de lesstof maakte de cursus makkelijk ontvankelijk en herkenbaar voor de deelnemers. Ook heeft de bevlogen en enthousiaste wijze van doceren ervoor gezorgd dat de cursisten van begin tot eind volledig betrokken waren. De cursus is zeker voor herhaling vatbaar.”

Victor Ramon 
KAM Teammanager Multidisciplinaire projecten BAM Infra bv.

Projecten uit de praktijk

Project

De Nieuwe Kern & Balance

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

De Nieuwe Kern & Balance

Woonbron & Balance

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Omgevingsmanagement