Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen. teameiffel.nl
Balance is onderdeel van

Omgevings-management

Samen met Palladio, TASK en Primaned Projectadvies vormen wij EIFFEL Projects. Een sterk collectief in omgevingsmanagement.

Wat is omgevingsmanagement

De omgevingsmanagers van Balance zijn experts in het creëren van draagvlak voor projecten die uitgevoerd worden in een complexe en dynamische omgeving. Onze omgevingsmanagers zetten zich in voor het soepel laten verlopen van projecten. Dit doen we door stakeholders in een vroeg stadium van het project te betrekken.

Omdat in deze tijd de omgeving mondiger en beter op de hoogte is, verlangt zij meer inspraak in projecten die gevolgen hebben voor de omgeving. Dit mede met het oog op de nieuwe omgevingswet, waarin participatie een belangrijke rol speelt. Projecten waarin omgevingsmanagement niet of verkeerd wordt toegepast, kunnen hiervan hinder ondervinden. Bijvoorbeeld doordat juridische procedures leiden tot substantiële vertraging in de uitvoering.

In projecten vormt de omgeving zowel een kans als een bedreiging. Projecten beïnvloeden de leefomgeving, maar de omgeving beïnvloedt ook projecten. Hierin is de rol van de omgevingsmanager cruciaal. De omgevingsmanagers van Balance zijn in staat tijdig invulling te geven aan de conditionering die nodig is om het project te realiseren. Denk daarbij aan: kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven, beschikbaarheid van gronden, vergunningen, enzovoort.

A16 Rotterdam
Sloop en saneringslocatie A16-rotterdam

Omgevingsmanagement en procesversnellers

De omgevingsmanagers van Balance werken issue-gestuurd. Dit houdt in dat zij het omgevingsmanagement invullen aan de hand van de top-issues die spelen binnen het project. Hierdoor zijn we in staat projecten in gang te zetten, te versnellen of weer vlot te trekken. Ook maken we gebruik van de omgevingsscan, waar een gedegen stakeholderanalyse vast onderdeel van uitmaakt. Op basis van deze scan brengt de omgevingsmanager vakkundig en nauwkeurig de omgeving in kaart. Inzet hiervan stemmen wij per project af met de opdrachtgever.

Omgevingsmanagement werkwijze

De werkwijze van de omgevingsmanagers van Balance wordt gekenmerkt door daadkracht en een gestructureerde issue-gestuurde aanpak. Dit maakt het mogelijk om in korte tijd inzichtelijk te maken waar de knelpunten liggen, zodat de omgevingsmanagers weten waarop zij moeten bijsturen.

Door deze manier van werken is de omgevingsmanager van Balance in staat duurzame relaties in de omgeving op te bouwen. Ze kunnen tijdig schakelen tussen de omgeving en het projectteam. Belangen worden optimaal behartigd en er ontstaat een wederzijds begrip, wat leidt tot een betere acceptatie van het project.

Meer informatie?

Jochem Wellinga
T. 020 676 3993
E.  jochemwellinga@balance.nl

Bekijk hieronder onze projecten binnen omgevingsmanagement.

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Onze vacatures:

licht

Bekijk onze andere expertise gebieden

Energietransitie
Gebiedsontwikkeling
Omgevingsmanagement

Projectmanagement
Asset-informatiemanagement
Contractmanagement

Tendermanagement
Integrale projectbeheersing
Visual consultancy 

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

projectbeheersingSubsidies