Projectmanagement

Balans zoeken in een scala aan factoren voor een succesvol resultaat

licht

Filter per expertise categorie

Projecten worden groter en complexer. Innovatie speelt een steeds belangrijkere rol. Balance merkt dat de uitdagingen niet alleen groter worden, maar de inhoud van projecten ook. We krijgen te maken met circulair bouwen, burgerparticipatie, de energietransitie, een nieuwe omgevingswet. De consultants van Balance zijn gespecialiseerd in deze nieuwe ontwikkelingen, waardoor ze succesvolle projecten realiseren.

Balance heeft jarenlange ervaring met veel projecten van uiteenlopende opdrachtgevers zoals: Gemeenten, Provincies, Prorail, TenneT, Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol, Rijkswaterstaat en een groot aantal aannemers. De projectmanagers van Balance delen hun ervaringen, zodat men van elkaar kan leren. Daarnaast gebruiken we methoden en tools, zoals procesversnellers of de projectscan om onze kennis te ondersteunen.

Projectmanagement: Balans in een scala aan projecten

De kunst is alle factoren, die invloed hebben op een project, op zo’n manier te verbinden dat ze bij elkaar optellen. Eigenlijk is mensen-tijd-budget-processen-kwaliteit-verwachtingsmanagement een betere omschrijving dan Projectmanagement. Hierbij zijn ook proces-, portfolio- en programmamanagement van belang en mag goede projectleiding niet ontbreken. Het gaat er om de dingen in beweging te krijgen, met als resultaat zowel energie als rust. En een succesvol project natuurlijk.

Diverse methodes en tools helpen ons om een succesvol resultaat neer te zetten:

  • Procesversnellers, verschillende methodes om projectprocessen te ondersteunen
  • Veranderkrachtmodel, in drie stappen inzicht in de veranderkracht van een project
  • Capaciteitsscan, de beste personeelsinvulling en -planning voor projecten
  • Projectscan, biedt helderheid over risico’s en blinde vlekken
  • Projectaudit, inzicht in de status van het project
  • Teamscan, teams professionaliseren op processen en competenties
  • Maturity-scan, geeft de volwassenheid van het projectmanagement weer
  • Risico-update, binnen één dag
  • Dialoogmanagement, training voor betere planvorming

Effectief door uitgebreide projectervaring

De medewerkers van Balance voeren een grote verscheidenheid aan projecten uit, van mobiliteit tot infrastructuur en van gebiedsontwikkeling tot dijkversterking. Onze verschillende ervaringen delen we in periodieke expertise-ontmoetingen. Kortom, door het delen van ervaringen met een breed scala aan projecten en een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers, maken Balance medewerkers projecten tot een succes.

Aansluitende sectoren | Passend bij de expertise Projectmanagement

Meer informatie?

Rikkert van der Veer
T. 020 676 3993
E. rikkertvanderveer@balance.nl

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Position paper Agile PM in de FLO
Projectmanagement voor opdrachtgevers

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Werkende mensen en kantoorpandenStratenmakers bouwen een nieuw wegdek