Projectmanagement

Balans zoeken in een scala aan factoren voor een succesvol resultaat

licht

Filter per expertise categorie

Projecten worden groter en complexer. Innovatie speelt een steeds belangrijkere rol. Balance merkt dat de uitdagingen niet alleen groter worden, maar de inhoud van projecten ook. We krijgen te maken met circulair bouwen, burgerparticipatie, de energietransitie, een nieuwe omgevingswet. De consultants van Balance zijn gespecialiseerd in deze nieuwe ontwikkelingen, waardoor ze succesvolle projecten realiseren.

Balance heeft jarenlange ervaring met veel projecten van uiteenlopende opdrachtgevers zoals: Gemeenten, Provincies, Prorail, TenneT, Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol, Rijkswaterstaat en een groot aantal aannemers. De projectmanagers van Balance delen hun ervaringen, zodat men van elkaar kan leren. Daarnaast gebruiken we methoden en tools, zoals procesversnellers of de projectscan om onze kennis te ondersteunen.

Projectmanagement: Balans in een scala aan projecten

De kunst is alle factoren, die invloed hebben op een project, op zo’n manier te verbinden dat ze bij elkaar optellen. Eigenlijk is mensen-tijd-budget-processen-kwaliteit-verwachtingsmanagement een betere omschrijving dan Projectmanagement. Hierbij zijn ook proces-, portfolio- en programmamanagement van belang en mag goede projectleiding niet ontbreken. Het gaat er om de dingen in beweging te krijgen, met als resultaat zowel energie als rust. En een succesvol project natuurlijk.

Diverse methodes en tools helpen ons om een succesvol resultaat neer te zetten:

  • Procesversnellers, verschillende methodes om projectprocessen te ondersteunen
  • Veranderkrachtmodel, in drie stappen inzicht in de veranderkracht van een project
  • Capaciteitsscan, de beste personeelsinvulling en -planning voor projecten
  • Projectscan, biedt helderheid over risico’s en blinde vlekken
  • Projectaudit, inzicht in de status van het project
  • Teamscan, teams professionaliseren op processen en competenties
  • Maturity-scan, geeft de volwassenheid van het projectmanagement weer
  • Risico-update, binnen één dag
  • Dialoogmanagement, training voor betere planvorming

Effectief door uitgebreide projectervaring

De medewerkers van Balance voeren een grote verscheidenheid aan projecten uit, van mobiliteit tot infrastructuur en van gebiedsontwikkeling tot dijkversterking. Onze verschillende ervaringen delen we in periodieke expertise-ontmoetingen. Kortom, door het delen van ervaringen met een breed scala aan projecten en een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers, maken Balance medewerkers projecten tot een succes.

Aansluitende sectoren | Passend bij de expertise Projectmanagement

Meer informatie?

Rikkert van der Veer
T. 020 676 3993
E. rikkertvanderveer@balance.nl

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Position paper Agile PM in de FLO
Projectmanagement voor opdrachtgevers

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Projecten uit de praktijk

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Grond & Ontwikkeling

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Werkende mensen en kantoorpandenStratenmakers bouwen een nieuw wegdek