Integrale Projectbeheersing

Essentiële bijdragen voor projecten van nu en in de toekomst

licht

Filter per expertise categorie

Diverse overheden in Nederland moeten de komende decennia veel assets renoveren of vervangen. Samen met de benodigde nieuwbouw leidt dit tot een enorme opgave in infrastructurele projecten. Hetzelfde geldt voor het Nederlandse woningbestand; de komende tientallen jaren moeten bestaande woningen energieneutraal worden gemaakt. Een grote uitdaging voor de beheersing van kosten, borging van de kwaliteit en beheersing van risico’s. Integrale Projectbeheersing is onze expertise bij uitstek. Balance experts leveren een essentiële bijdrage aan de opgaven van de toekomst.

Het is belangrijk dat projecten binnen budget, op tijd en volgens de afgesproken kwaliteitsnormen worden gerealiseerd. Dit maakt Integrale Projectbeheersing één van onze kerndisciplines. Balance heeft experts op het gebied van:

 • Planning Management
 • Financieel Management (projectcontrol)
 • Risicomanagement
 • Kwaliteitsmanagement
 • Scope- en afwijkingenbeheer
 • Informatiemanagement
 • Capaciteitsmanagement
 • Managers Projectbeheersing

Gebruik van de nieuwste technieken

Veel opdrachtgevers in de infrastructuur werken volgens Integraal Projectmanagement (IPM); projectbeheersing is daarin één van de vijf kerndisciplines. Onze experts beheersen meerdere disciplines van Integrale Projectbeheersing. Zij stellen op basis van de nieuwste technieken en inzichten informatie op over de status van een project en voorzien de opdrachtgever van integraal advies.

 • Voor het opstellen van planningen beschikken wij over diverse systemen. Ook hebben wij de mogelijkheid planningen te koppelen aan risicodossiers, waardoor een probabilistische planning ontstaat.
 • Voor kwaliteitsbeheersing maken wij kwaliteitsafspraken, voeren we projectaudits uit, zorgen we voor verificaties en validaties en zetten we gate reviews in.
 • Voor doeltreffend risicomanagement helpen wij bij het zorgvuldig opstellen van risicoregisters en -dossiers en daadwerkelijke risicobeheersing.
 • Om relevante en correcte projectinformatie te genereren, maken wij gebruik van digitale dashboards en early warning systemen, zodat de opdrachtgever in staat is tijdig bij te sturen als dat nodig is.
 • Afwijkingen, bijvoorbeeld van projectscope, planning of budget, en de consequenties daarvan brengen wij volgens vaste processen in beeld. Omdat een afwijking zowel positieve en negatieve effecten kan hebben op verschillende aspecten binnen een project, vinden wij het belangrijk daar een integrale afweging in te maken.

Aansluitende sectoren
Passend bij de expertise Integrale Projectbeheersing

Meer informatie?

Paula Bruyn
T. 020 676 3993
E. paulabruyn@balance.nl

Coalitiescan leaflet

Coalitiescan

Een democratische manier om belangen evenwichtig in kaart te brengen

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een Integraal Projectmanagement Team opgericht. Balance heeft invulling gegeven aan de rol van contractmanager.

Balance heeft samen met Hoogheemraadschap van Rijnland grote stappen gemaakt. Er zijn een contractmanager en technisch manager aangesteld. Een innovatieve positie die de benodigde kennis in huis haalt. Het project loopt tot eind 2024.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Hoogheemraadschap van Rijnland

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Hijskranen zonsondergangTender support Balance