Integrale Projectbeheersing

Essentiële bijdragen voor projecten van nu en in de toekomst

licht

Filter per expertise categorie

De diverse overheden in Nederland zullen de komende decennia veel fysieke assets moeten renoveren of vervangen. Samen met nieuwbouw zal dit leiden tot een enorme opgave van projecten in de infrastructuur. Hetzelfde geldt voor de woningbouw, waarin woningen de komende tientallen jaren aangepast moeten worden tot zero-emissie. Een grote uitdaging voor de beheersing van kosten, kwaliteit en risico’s. Balance bezit de expertise en kennis van integrale projectbeheersing. Onze experts leveren een essentiële bijdragen aan de opgave van de toekomst.

Het is van groot belang dat projecten binnen budget, op tijd en volgens de afgesproken kwaliteitsnormen worden gerealiseerd. Dit maakt Projectbeheersing een kerndiscipline in het managen van projecten. Balance heeft experts op het gebied van:

 • Planning Management;
 • Financieel Management (projectcontrol);
 • Risicomanagement;
 • Kwaliteitsmanagement;
 • Scope- en afwijkingenbeheer;
 • Informatiemanagement;
 • Capaciteitsmanagement;
 • Projectbeheersing managers.

Gebruik van laatste tools en techniek

De experts van Balance zijn deskundig op meerdere disciplines van Integrale Projectbeheersing. Zij stellen op basis van de nieuwste technieken en inzichten informatie over de status van het project én geven integraal advies en sturingstips. We maken gebruik van de laatste tools en technieken in ons vakgebied:

 • Planningen worden gemaakt met geavanceerde geautomatiseerde systemen met de mogelijkheid om de waarschijnlijke einddata te voorspellen op basis van projectrisico’s;
 • Voor ramingen zijn landelijk afspraken en verschillende technieken ontwikkeld om prognoses te maken over de projectkosten in de verschillende fasen;
 • Voor kwaliteitsbeheersing worden kwaliteitsafspraken, projectaudits, verificaties en validaties en ‘gatereviews’ ingezet;
 • Risico’s worden op een zorgvuldige wijze geïdentificeerd, gewaardeerd en beheerst;
 • Projectinformatie wordt in diverse systemen opgeslagen en daarmee kunnen digitale dashboards met early warnings worden gemaakt. Waarmee managers en opdrachtgevers kunnen bijsturen in het project;
 • Consequenties om van de projectscope af te wijken worden in vaste procedures in beeld gebracht. Omdat een keuze soms een positief effect heeft op kosten, maar nadelig kan zijn voor doorlooptijd of risico’s, is een integrale afweging van de consequenties essentieel.

Projectbeheersing door digitale dashboards

De experts van Balance maken verschillende projectbeheersingstools zoals: de planningen, financiele administratie, risicodossiers, verbeterregisters, afwijkingenregisters, capaciteitsplanningen, projectauditsplannen en meer. Dat gebeurt doorgaans op basis van formats, die binnen de organisatie van de opdrachtgever als standaard gelden. Dit wordt gerealiseerd met diverse geautomatiseerde systemen. De experts van Balance sturen altijd aan de hand van voortgangsrapportages en digitale dashboards.

Veel opdrachtgevers in de infrastructuur werken volgens Integraal Projectmanagement (IPM). Daarin is projectbeheersing één van de vijf kerndisciplines. Balance levert zowel de manager Projectbeheersing, als de experts op de verschillende disciplines van projectbeheersing.

Aansluitende sectoren | Passend bij de expertise Integrale Projectbeheersing

Meer informatie?

Rob Jongkind
T. 020 676 3993
E. robjongkind@balance.nl

Onze oplossingen | Download en lees het hier

IPM essentials (manager) projectbeheersing

Capaciteitsscan

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Projecten uit de praktijk

Project

Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een Integraal Projectmanagement Team opgericht. Balance heeft invulling gegeven aan de rol van contractmanager.

Balance heeft samen met Hoogheemraadschap van Rijnland grote stappen gemaakt. Er zijn een contractmanager en technisch manager aangesteld. Een innovatieve positie die de benodigde kennis in huis haalt. Het project loopt tot eind 2024.

Meer lezen

Project

De Nieuwe Kern

De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken.

Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen. Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging, Balance ondersteunt met project- en omgevingsmanagement.

Meer lezen

Project

Pilot Kleirijperij

Er is te veel slib aanwezig in de Eems Dollard. Daar moet wat aan gedaan worden, de hoeveelheid aan slib komt de waterkwaliteit namelijk niet ten goede. In de Pilot Kleirijperij wordt daarom met verschillende partijen gezocht naar verschillende manieren om slib om te vormen tot klei.

Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat er een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is.

Meer lezen

Hoogheemraadschap van Rijnland

De Nieuwe Kern

Pilot Kleirijperij

Begin met typen en druk op enter om te zoeken