Integrale Projectbeheersing

Essentiële bijdragen voor projecten van nu en in de toekomst

licht

Filter per expertise categorie

Diverse overheden in Nederland moeten de komende decennia veel assets renoveren of vervangen. Samen met de benodigde nieuwbouw leidt dit tot een enorme opgave in infrastructurele projecten. Hetzelfde geldt voor het Nederlandse woningbestand; de komende tientallen jaren moeten bestaande woningen energieneutraal worden gemaakt. Een grote uitdaging voor de beheersing van kosten, borging van de kwaliteit en beheersing van risico’s. Integrale Projectbeheersing is onze expertise bij uitstek. Balance experts leveren een essentiële bijdrage aan de opgaven van de toekomst.

Het is belangrijk dat projecten binnen budget, op tijd en volgens de afgesproken kwaliteitsnormen worden gerealiseerd. Dit maakt Integrale Projectbeheersing één van onze kerndisciplines. Balance heeft experts op het gebied van:

 • Planning Management
 • Financieel Management (projectcontrol)
 • Risicomanagement
 • Kwaliteitsmanagement
 • Scope- en afwijkingenbeheer
 • Informatiemanagement
 • Capaciteitsmanagement
 • Projectbeheersing managers

Gebruik van de nieuwste technieken

Veel opdrachtgevers in de infrastructuur werken volgens Integraal Projectmanagement (IPM); projectbeheersing is daarin één van de vijf kerndisciplines. Onze experts beheersen meerdere disciplines van Integrale Projectbeheersing. Zij stellen op basis van de nieuwste technieken en inzichten informatie op over de status van een project en voorzien de opdrachtgever van integraal advies.

 • Voor het opstellen van planningen beschikken wij over diverse systemen. Ook hebben wij de mogelijkheid planningen te koppelen aan risicodossiers, waardoor een probabilistische planning ontstaat.
 • Voor kwaliteitsbeheersing maken wij kwaliteitsafspraken, voeren we projectaudits uit, zorgen we voor verificaties en validaties en zetten we gate reviews in.
 • Voor doeltreffend risicomanagement helpen wij bij het zorgvuldig opstellen van risicoregisters en -dossiers en daadwerkelijke risicobeheersing.
 • Om relevante en correcte projectinformatie te genereren, maken wij gebruik van digitale dashboards en early warning systemen, zodat de opdrachtgever in staat is tijdig bij te sturen als dat nodig is.
 • Afwijkingen, bijvoorbeeld van projectscope, planning of budget, en de consequenties daarvan brengen wij volgens vaste processen in beeld. Omdat een afwijking zowel positieve en negatieve effecten kan hebben op verschillende aspecten binnen een project, vinden wij het belangrijk daar een integrale afweging in te maken.

Aansluitende sectoren | Passend bij de expertise Integrale Projectbeheersing

Meer informatie?

Rob Jongkind
T. 020 676 3993
E. robjongkind@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een Integraal Projectmanagement Team opgericht. Balance heeft invulling gegeven aan de rol van contractmanager.

Balance heeft samen met Hoogheemraadschap van Rijnland grote stappen gemaakt. Er zijn een contractmanager en technisch manager aangesteld. Een innovatieve positie die de benodigde kennis in huis haalt. Het project loopt tot eind 2024.

Meer lezen

Project

De Nieuwe Kern

De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken.

Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen. Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging, Balance ondersteunt met project- en omgevingsmanagement.

Meer lezen

Project

Pilot Kleirijperij

Er is te veel slib aanwezig in de Eems Dollard. Daar moet wat aan gedaan worden, de hoeveelheid aan slib komt de waterkwaliteit namelijk niet ten goede. In de Pilot Kleirijperij wordt daarom met verschillende partijen gezocht naar verschillende manieren om slib om te vormen tot klei.

Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat er een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is.

Meer lezen

Hoogheemraadschap van Rijnland

De Nieuwe Kern

Pilot Kleirijperij

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Hijskranen zonsondergangTendersupport