Asset en informatie-management

Wij leggen het fundament voor een soepele en duurzame Oplevering en Overdracht

Wat is asset-informatiemanagement

Bij Balance geloven we in integraal assetmanagement, ofwel het verbinden van ontwikkelingen en verbeteringen met organisatiedoelen en alle aspecten binnen het (asset)managementsysteem, of met andere systemen in de keten. Vanwege die integrale aanpak zijn onze assetmanagers experts op het gebied van doelmatig, efficiënt en risicogestuurd beheer en onderhoud van assets.

Integraal assetmanagement was al belangrijk, maar wordt nog belangrijker vanwege de enorme dynamiek bij beheerders van infrastructuur en openbare ruimte. Onder invloed van zaken als energietransitie, klimaatadaptatie en allerlei nieuwe technologieën, neemt de noodzaak van toekomstbestendig assetmanagement alleen maar toe. Bij Balance bent u daarvoor aan het juiste adres, want wij faciliteren de bouw van een wendbaar, innovatief en effectief assetmanagementsysteem. Hierdoor kunnen uw assets aan de gestelde prestatie-eisen voldoen (nu en in de toekomst), worden risico’s beheerst en onverwachte kosten voorkomen.

Balance - Project Amstelveen
Project Amstelveen

Integraal assetmanagement

Onze expertise van integraal assetmanagement omvat de volgende onderdelen:

  • Implementatie en professionalisering assetmanagement
  • Ontwikkeling van diverse assetmanagementproducten
  • Risicogestuurd assetmanagement
  • Data- en informatiemanagement
  • Assetmanagement borgen in prestatiecontracten en projecten

Overigens gaat onze expertise verder dan de inhoud. Met kennis van zowel de werkomgeving van de beheerders van infrastructuur en openbare ruimte als die van de aannemers en woningcorporaties, zorgen wij voor een succesvolle ketensamenwerking. Ons doel is waarde uit assets creëren, waarbij de mens centraal staat.

Onze aanpak in detail

Doelmatig
Omdat wij denken en werken vanuit belangen (van onze opdrachtgevers), ontwikkelingen (in de maatschappij, de markt en het vakgebied) en kansen en risico’s. Wij vertalen dat concreet naar assetmanagementbeleid, -doelstellingen, -plannen en -activiteiten.

Efficiënt
Omdat wij ketendenkers zijn en weten hoe wij nog gescheiden werelden, zoals planvorming en onderhoud, beleid en uitvoering, beheer en projecten met elkaar kunnen verbinden. Afhankelijk van de klantvraag zijn wij in staat onze assetmanagementexpertise te koppelen aan andere Balance-expertises, om zo tot integrale en toekomstbestendige oplossingen te komen.

Risicogestuurd
Omdat wij de techiek beheersen voor het bepalen van de gewenste prestaties van assets en assetssystemen. Ook weten wij welke bijbehorende maatregelen en activiteiten nodig zijn om die assets en assetsystemen te laten presteren. Dat doen we door de prestaties af te wegen tegen de risico’s en kosten.

Mensgericht
Omdat wij enerzijds altijd aandacht hebben voor de menselijke kant en anderzijds weten wat het doel is van de verandering. Deze twee aspecten brengen wij optimaal met elkaar in overeenstemming. Zo zorgen we ervoor dat de mens het beoogde doel bereikt.

Meer informatie?

Frans Twigt
T. 020 676 3993
E.  franstwigt@balance.nl

Bekijk hieronder onze projecten binnen asset-informatiemanagement.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

TendermanagementContractmanagement