Duurzaam Ondernemen

Balance heeft de ambitie om actief bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

ONZE AMBITIE

Samen met
klanten en professionals
werken aan een zichtbaar
toekomstbestendiger Nederland

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en daarmee kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

licht

Onze uitstoot staat gelijk aan

vliegtuig

241 retourtjes van en naar New York

experts

569 personen die een jaar lang ademhalen

kantoren

Een jaar gas en energie voor 89 huishoudens

Een duurzamere samenleving

CO2-Prestatieladder certificaat

Balance heeft de ambitie om actief bij te dragen aan een duurzamere samenleving, daarom is besloten om het CO2-Prestatieladder certificaat te behalen. Dit certificaat wordt tevens steeds vaker gevraagd bij projecten en laat zien dat zowel Balance als haar klanten een toekomstbestendig Nederland belangrijk vinden. Het is onze ambitie om juni 2022 trede 5, het hoogst haalbare, gecertificeerd te zijn. Bekijk hier het certificaat.

Een duurzamere samenleving

CO2-footprint

Aan de hand van informatie over o.a. gas- en elektraverbruik, het wagenpark, vloeroppervlakten en huur- en berijdersovereenkomsten is een CO2-footprint bepaald, zijn reductiedoelstellingen opgesteld en is een CO2-beleid opgesteld. Onderstaand vind je het CO2-beleid en de CO2-footprint.

footprint_okt-2021

Begin met typen en druk op enter om te zoeken