Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen. teameiffel.nl
Balance is onderdeel van

Duurzaam Ondernemen

Balance heeft de ambitie om actief bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

ONZE AMBITIE

Samen met
klanten en professionals
werken aan een zichtbaar
toekomstbestendiger Nederland

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en daarmee kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

MVO

In het MVO-verslag beschrijven we de kenmerken van Balance. De belangrijkste gebeurtenissen en resultaten in 2021 op hoofdlijnen; en gaan we in op onze ambities voor de toekomst. Waarbij we de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid: People, Planet & Profit verder vormgeven.

CO2-beleid & CO2-footprint

Aan de hand van informatie over o.a. gas- en elektraverbruik, het wagenpark, vloeroppervlakten en huur- en berijdersovereenkomsten is een CO2-footprint bepaald, zijn reductiedoelstellingen opgesteld en is een CO2-beleid opgesteld.

Balance wil in 2025 48% CO2 reduceren ten opzichte van 2019 (scope 1 en 2). Dit doel is gerelateerd aan de omzet. In 2022 hebben we een reductie behaald van 46%, we zijn dus goed op weg om de reductie te behalen!

De CO2-uitstoot van scope 1, 2 en zakelijk vervoer bedroeg 392,5 ton CO2 in 2022. Ten opzichte van 2019 is in 2022 het elektriciteitsverbruik van het wagenpark is verdubbeld, dit komt door een toename in het gebruik van elektrische auto’s. Dit heeft ook direct gevolg voor de overige brandstofauto’s daarin daalt het verbruik, dat is met name te zien bij de auto’s die op Diesel rijden.

De uitstoot van Diesel is van 401 ton naar 58 ton gereduceerd. Deze auto’s faseren zo snel mogelijk uit. In het huidige leasebeleid kan er niet meer gekozen worden voor auto’s die op Diesel rijden en wordt er de mogelijkheid geboden om tijdelijk van een andere auto gebruik te maken (via de flexpoule). Dat is een oplossing voor mensen die elektrisch willen rijden, maar bijvoorbeeld een aantal weken per jaar met de caravan op vakantie willen gaan. Bij toekenning van leaseauto’s wordt zoveel mogelijk gestimuleerd te kiezen voor elektrische of hybride auto’s. Het elektriciteitsverbruik van het kantoor is nagenoeg gelijk gebleven. In het vorige pand in Amsterdam gebruikte we groene stroom, helaas is dat niet mogelijk in ons nieuwe pand in Utrecht. Er zijn LED-lampen geïnstalleerd in Utrecht en in 2023 wordt er meer duidelijk over de plaatsing van zonnepanelen op de daken van Secoya.

licht

Onze uitstoot staat gelijk aan

vliegtuig

241 retourtjes van en naar New York

experts

569 personen die een jaar lang ademhalen

kantoren

Een jaar gas en energie voor 89 huishoudens

Begin met typen en druk op enter om te zoeken