Duurzaam Ondernemen

Balance heeft de ambitie om actief bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

ONZE AMBITIE

Samen met
klanten en professionals
werken aan een zichtbaar
toekomstbestendiger Nederland

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en daarmee kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

CERTFICATEN EN RAPPORTAGES

Balance blijft zicht continu ontwikkelen om te voldoen aan alle eisen en we volgen de wet- en regelgeving op de voet. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendig Nederland en waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening. De focus ligt hierbij op het leveren van hoge kwaliteit diensten, het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en verdere verduurzaming van onze bedrijfsactiviteiten.

CO2-Prestatieladder certificaat

Balance heeft de ambitie om actief bij te dragen aan een duurzamere samenleving, daarom is besloten om het CO2-Prestatieladder certificaat te behalen. Dit certificaat wordt tevens steeds vaker gevraagd bij projecten en laat zien dat zowel Balance als haar klanten een toekomstbestendig Nederland belangrijk vinden. Wij hebben in juni 2022 onze CO2 trede 5 certificaat behaald!

Bekijk hier het CO2-Prestatieladder certificaat >

CO2-beleid & CO2-footprint

Aan de hand van informatie over o.a. gas- en elektraverbruik, het wagenpark, vloeroppervlakten en huur- en berijdersovereenkomsten is een CO2-footprint bepaald, zijn reductiedoelstellingen opgesteld en is een CO2-beleid opgesteld.

Bekijk hier het huidige CO2-beleid > 
Bekijk hier de CO2-footprint 2021 >

Historische documenten 

Bekijk hier het CO2-beleid 2021> 
Bekijk hier de CO2-footprint 2020 >

NEN 4400-1

Wij hebben recentelijk onze NEN-certificering behaald.

Bekijk hier de verklaring van registratie >

Veiligheidsladder

Balance staat voor grote en veelzijdige uitdagingen om Nederland toekomstbestendiger te maken. Weten wat er van je verwacht wordt en hoe je gezond en veilig samenwerkt met anderen is daarbij van groot belang. Balance heeft daarom veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. We willen dat onze eigen medewerkers, bezoekers en personen die werkzaamheden uit naam van Balance uitvoeren, gezond en veilig kunnen werken.

Bekijk hier de certificering voor trede 2 van de veiligheidsladder >
Bekijk hier de certificering voor trede 3 van de veiligheidsladder >

ISO 9001:2015

Bij Balance hechten wij waarde aan continue verbetering. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem helpt daarbij. Onze ISO certificering is een van de bewijzen dat wij onze processen goed op orde hebben en daardoor kwaliteit kunnen bieden.

Bekijk hier het ISO certificaat > 

balance-kantoor
licht

Onze uitstoot staat gelijk aan

vliegtuig

241 retourtjes van en naar New York

experts

569 personen die een jaar lang ademhalen

kantoren

Een jaar gas en energie voor 89 huishoudens

Wij zijn gecertificeerd voor:

Begin met typen en druk op enter om te zoeken