Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen. teameiffel.nl
Balance is onderdeel van

Duurzaam Ondernemen

Balance heeft de ambitie om actief bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

ONZE AMBITIE

Samen met
klanten en professionals
werken aan een zichtbaar
toekomstbestendiger Nederland

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en daarmee kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

MVO

In het MVO-verslag beschrijven we de kenmerken van Balance. De belangrijkste gebeurtenissen en resultaten in 2021 op hoofdlijnen; en gaan we in op onze ambities voor de toekomst. Waarbij we de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid: People, Planet & Profit verder vormgeven.

CO2-beleid & CO2-footprint

Aan de hand van informatie over o.a. gas- en elektraverbruik, het wagenpark, vloeroppervlakten en huur- en berijdersovereenkomsten is een CO2-footprint bepaald, zijn reductiedoelstellingen opgesteld en is een CO2-beleid opgesteld.

balance_footprint_oktober-2022
licht

Onze uitstoot staat gelijk aan

vliegtuig

241 retourtjes van en naar New York

experts

569 personen die een jaar lang ademhalen

kantoren

Een jaar gas en energie voor 89 huishoudens

Begin met typen en druk op enter om te zoeken