Subsidies

Subsidiemanagement van aanvraag tot audit

licht

Filter per expertise categorie

Full service subsidieadviseur

De experts van Balance begeleiden bij alle aspecten van subsidiemanagement. Van de subsidieaanvraag tot en met de financiële afwikkeling. Balance onderscheidt zich als full service subsidieadviseur met een Europees partnernetwerk. Onze opdrachtgevers (multinationals, middelgrote bedrijven, overheden en startups) zijn ambitieus en vooruitstrevend, waarbij innovatie en duurzaamheid een grote rol spelen.

Nationale en internationale regelingen stimuleren innovatie, investeringen en duurzame initiatieven in de vorm van subsidies, fiscale voordelen en andere financiële prikkels. Profiteren van deze stimuli is niet altijd makkelijk. Ons team van subsidiespecialisten helpt onze opdrachtgevers bij het realiseren van hun projecten. Daarbij hanteren we een praktische aanpak gericht op de langere termijn. We beschikken over specialistische kennis op het gebied van subsidies voor innovatie, IT, verduurzaming en scholing van werknemers.

Ons team heeft ruime ervaring met specifieke vraagstukken waaronder haalbaarheidsstudies, de inrichting van het subsidiebeheer, subsidierecht, compliance en natuurlijk de subsidieaanvraag zelf. Samen brengen we inzicht in de kansen op subsidies en andere financiële voordelen. We bepalen hoe dit zo rendabel mogelijk kan en welke stappen nodig zijn om de opbrengsten vanuit het subsidietraject te optimaliseren.

Subsidies stappenplan werkwijze

Bovenstaande afbeelding is de door ons gehanteerde methode voor projectidentificatie, haalbaarheid en uitvoering. Daarnaast heeft Balance onder meer de SDE-tool ontwikkeld. Hiermee breng je gemakkelijk en vrijblijvend de subsidie voor zonnepanelen in kaart.

Met ruim 25 jaar ervaring in het aanvragen en afhandelen van subsidies in zowel Nederland als daarbuiten is Balance uitstekend in staat om al uw subsidieprocessen te beheren; van aanvraag tot audit. Zo maakt Balance van subsidiemanagement een goedlopend, praktisch en kostenefficiënt proces voor jouw organisatie.

Subsidie aanvragen kan al erg lastig zijn, maar het traject daarna is een volgende horde die genomen moet worden. Verschillende voorwaarden moeten worden nageleefd, wijzigingen toegelicht en dit moet tijdig worden gemeld. Bij meerdere lopende subsidieprojecten in een organisatie dienen de regels met betrekking tot staatssteun en/of juridische beperkingen in acht te worden genomen. Door onze opdrachtgever te ontzorgen en al deze zaken te beheren en vooraf goed in te richten kan Balance zorgen voor succes aan de start van het project maar vooral ook een goede afsluiting aan het eind van een project!

Meer informatie?

John Schäffers
T. 020 676 3993
E. johnschaffers@balance.nl

Coalitiescan leaflet

Coalitiescan

Een democratische manier om belangen evenwichtig in kaart te brengen

Vogelhuis met geldmunten

Jarenlange ondersteuning

Binnen onze retailorganisatie is sprake van grote afdelingen, buitenlandse vestigingen en complexe systemen. Balance ondersteunt ons al jaren op een pragmatische wijze en ontzorgt onze organisatie zoveel mogelijk. Daarbij geldt dat er elk jaar weer een mooie verhouding is tussen kosten en opbrengsten van subsidies. Ook verbetert Balance haar en onze processen voortdurend op het gebied van subsidieadministratie en compliance. Nieuwe kansen worden gedoseerd gebracht en vooraf getoetst op relevantie voor onze organisatie. Ik ben erg tevreden met de samenwerking!

Mathijs
Subsidiemanager Retail

Projecten uit de praktijk

Project

Klimaatakkoord Amsterdam

Balance onderzocht voor de Gemeente Amsterdam wat de beste warmtenet-oplossing is om de Weespertrekvaartbuurt van duurzame energie te voorzien.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

VanderSat

VanderSat is een toonaangevende wereldwijde leverancier van commerciële satelliet gerelateerde data en diensten op basis van microgolf-observaties, waaronder bodemvocht, temperatuur en vegetatie.

Balance heeft VanderSat geholpen om financieringen tot stand te krijgen om het product van de ontwikkelfase naar de markt te brengen. Samen is gekeken naar de beste subsidiemogelijkheden voor het project.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Klimaatakkoord Amsterdam

VanderSat

Explosieven

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

EnergietransitieWaar en wanneer