Subsidies

Subsidiemanagement van aanvraag tot audit

licht

Filter per expertise categorie

Full service subsidieadviseur

De experts van Balance begeleiden bij alle aspecten van subsidiemanagement. Van de subsidieaanvraag tot en met de financiële afwikkeling. Balance onderscheidt zich als full service subsidieadviseur met een Europees partnernetwerk. Onze opdrachtgevers (multinationals, middelgrote bedrijven, overheden en startups) zijn ambitieus en vooruitstrevend, waarbij innovatie en duurzaamheid een grote rol spelen.

Nationale en internationale regelingen stimuleren innovatie, investeringen en duurzame initiatieven in de vorm van subsidies, fiscale voordelen en andere financiële prikkels. Profiteren van deze stimuli is niet altijd makkelijk. Ons team van subsidiespecialisten helpt onze opdrachtgevers bij het realiseren van hun projecten. Daarbij hanteren we een praktische aanpak gericht op de langere termijn. We beschikken over specialistische kennis op het gebied van subsidies voor innovatie, IT, verduurzaming en scholing van werknemers.

Ons team heeft ruime ervaring met specifieke vraagstukken waaronder haalbaarheidsstudies, de inrichting van het subsidiebeheer, subsidierecht, compliance en natuurlijk de subsidieaanvraag zelf. Samen brengen we inzicht in de kansen op subsidies en andere financiële voordelen. We bepalen hoe dit zo rendabel mogelijk kan en welke stappen nodig zijn om de opbrengsten vanuit het subsidietraject te optimaliseren.

Bovenstaande afbeelding is de door ons gehanteerde methode voor projectidentificatie, haalbaarheid en uitvoering. Daarnaast heeft Balance onder meer de SDE-tool ontwikkeld. Hiermee breng je gemakkelijk en vrijblijvend de subsidie voor zonnepanelen in kaart.

Met ruim 25 jaar ervaring in het aanvragen en afhandelen van subsidies in zowel Nederland als daarbuiten is Balance uitstekend in staat om al uw subsidieprocessen te beheren; van aanvraag tot audit. Zo maakt Balance van subsidiemanagement een goedlopend, praktisch en kostenefficiënt proces voor jouw organisatie.

Subsidie aanvragen kan al erg lastig zijn, maar het traject daarna is een volgende horde die genomen moet worden. Verschillende voorwaarden moeten worden nageleefd, wijzigingen toegelicht en dit moet tijdig worden gemeld. Bij meerdere lopende subsidieprojecten in een organisatie dienen de regels met betrekking tot staatssteun en/of juridische beperkingen in acht te worden genomen. Door onze opdrachtgever te ontzorgen en al deze zaken te beheren en vooraf goed in te richten kan Balance zorgen voor succes aan de start van het project maar vooral ook een goede afsluiting aan het eind van een project!

Aansluitende expertises | Passend bij de expertise Subsidies

Meer informatie?

John Schäffers
T. 020 676 3993
E. johnschaffers@balance.nl

Jarenlange ondersteuning

Binnen onze retailorganisatie is sprake van grote afdelingen, buitenlandse vestigingen en complexe systemen. Balance ondersteunt ons al jaren op een pragmatische wijze en ontzorgt onze organisatie zoveel mogelijk. Daarbij geldt dat er elk jaar weer een mooie verhouding is tussen kosten en opbrengsten van subsidies. Ook verbetert Balance haar en onze processen voortdurend op het gebied van subsidieadministratie en compliance. Nieuwe kansen worden gedoseerd gebracht en vooraf getoetst op relevantie voor onze organisatie. Ik ben erg tevreden met de samenwerking!

Mathijs
Subsidiemanager Retail

Projecten uit de praktijk

Project

De Nieuwe Kern & Balance

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

De Nieuwe Kern & Balance

Woonbron & Balance

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Energietransitieopleveren en overdragen