Een aardgasvrij Amsterdam

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan heeft Nederland zich als doel gesteld om in 2050 aardgasvrij te zijn. Dit betekent dat bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere woningen voor die [...]

Smart Energy Hubs

Ons energiesysteem is als een zesbaans snelweg: veel asfalt en een groot deel van de tijd onderbenut. De opgave om aan het klimaatakkoord te voldoen vraagt echter om zulke forse veranderingen dat [...]

Warmtetransitie: gemeenten knokken met de handen op hun rug

Een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord is de gebouwde omgeving. Om die ‘van het gas af’ te krijgen is er voor de gemeenten een belangrijke rol weggelegd. Zij staan aan de lat om die [...]