Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen. teameiffel.nl
Balance is onderdeel van
 In Energietransitie

De rol van gemeenten bij de ontwikkeling van warmteprojecten en gebouwisolatie

Auteur: Stijn Bekkers en Harold Martina-Martinez, Consultants Energietransitie
Datum: Januari 2022
Leestijd: 3 minuten

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen zullen woningen en gebouwen in een hoger tempo van het aardgas af moeten. Hierbij is de samenwerking tussen de verschillende publieke en private partijen in de hele warmteketen meer dan ooit nodig. Gemeenten hebben een centrale rol gekregen in het organiseren van de lokale warmtetransitie. Een aanpak waarin lokaal, samen met bewoners en gebouweigenaren, een afweging wordt gemaakt wat per wijk het beste alternatief is voor een traditionele cv-ketel of koken op aardgas. Maar hoe pak je dit als gemeente aan? Wat kan een gemeente bij de ontwikkeling van warmteprojecten en gebouwisolatie betekenen? En welke rol past hierbij?

Kennistafel

Op het Nationaal Warmte Congres 2021 zijn wij vanuit Balance het gesprek hierover aangegaan. Tijdens de kennistafelsessies zijn er twee interessante en waardevolle discussies gevoerd over dit thema.

Aan de hand van stellingen zijn we in gesprek gegaan met partijen uit de gehele warmteketen. In beide discussies werd benadrukt dat de rol van gemeenten in de warmtetransitie cruciaal is en tegelijkertijd zeer complex. Bijvoorbeeld over coöperatieve warmteprojecten; deze zijn in de huidige markt zeer waardevol. Gemeenten hebben echter vaak onvoldoende capaciteit en middelen beschikbaar om een compleet ontzorgingsaanbod te organiseren. Toch wil je als gemeente graag sturing houden op het ontwikkelen van warmteprojecten en daarmee op het aanbod aan de inwoners.

Van beleid tot realisatie

Het proces van beleid tot en met de realisatie van warmteprojecten kent enorm veel keuzemogelijkheden. Wat faciliteer je en financier je als gemeente en wat laat je aan de markt? Daarnaast vergt elke ontwikkelfase verschillende expertises en kent de warmtetransitie raakvlakken met andere opgaven in het sociale en fysieke domein. Hoe zijn deze expertises in te passen in de bestaande organisatie en hoe borg je de continuïteit?

Ook dienen de gemeenteraad, bewoners en gebouweigenaren goed betrokken te worden in het gehele proces. Wat is het juiste warmte-alternatief en hoe komt goede gemeentelijke besluitvorming tot stand? Kortom, een interessante en complexe puzzel met een cruciale rol voor de gemeente.

Balance helpt!

Bij Balance werken wij graag samen aan deze uitdagingen met onze ervaren project-, proces- en programmamanagers in de energietransitie. Eens van gedachte wisselen over de opgaven in uw eigen gemeente? Neem dan gerust contact met ons op.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Projectarchiefrol gemeente warmteprojecten