VanderSat

Balance zorgt voor tractie bij proces van ontwikkelingsfase naar markt

Status: Afgerond
Klant: VanDerSat B.V.

licht

Filter per expertise categorie

VanderSat is een toonaangevende wereldwijde leverancier van commerciële satelliet gerelateerde data en diensten op basis van microgolf-observaties, waaronder bodemvocht, temperatuur en vegetatie. De missie is met de beste producten de wereldwijde voedsel- en watercrisis oplossen. Tot de klanten van VanderSat behoren vooraanstaande partijen in agri en herverzekering.

Balance heeft VanderSat begeleid bij het verkrijgen van financiering om het product van de ontwikkelfase naar de markt te brengen. Toen Balance hiermee begon zat het bedrijf nog in de start-up fase. Samen is gekeken naar de beste subsidiemogelijkheden voor het project.

Subsidie tussen ontwikkeling en introductie

Balance kwam uit bij een subsidie vanuit het Europese Horizon 2020 programma. Een programmadeel, genaamd SME instrument, is specifiek in het leven geroepen om mkb bedrijven te helpen om de zogenaamde Valley of Death (de periode tussen ontwikkeling en succesvolle marktintroductie) te overbruggen. Door een toegekende phase 1 grant van €50.000 heeft VanderSat, in samenwerking met Balance, het business plan verder uitgewerkt en zijn de voorbereidingen getroffen voor een phase 2 grant. Met deze Phase 2 grant is, middels een ondersteuning vanuit de Europese Unie met 70% van de subsidiabele kosten (ongeveer 1,35 Miljoen subsidie), de werking van het product aangetoond in twee verschillende demonstraties: een pilot binnen de AgriFood sector en een pilot binnen de herverzekeringsbranche. Recentelijk is dit project met succes afgerond. Met de resultaten van dit project hebben honderdduizenden boeren en conglomeraten wereldwijd toegang tot accurate data over het in de bodem aanwezige vocht, waarmee zij in staat zijn ‘agricultural inputs’ als water, mest en gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren en de opbrengst van gewassen per hectare te laten toenemen tot wel 15%.

Meer informatie?

Neem contact op met
Edwin Aelberts
T. 020 676 3993
E. edwinaelberts@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

richard-de-jeu

Richard de Jeu
Oprichter en CTO VanderSat

Quote

Mogelijkheden en beperkingen van subsidies

“We zijn zeer tevreden met Balance. Op het gebied van Europese subsidies zijn ze echt onze rots in de branding. Ze gaan zeer zorgvuldig en professioneel om met de voorstellen, en zijn heel eerlijk met betrekking tot de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende subsidieprogramma’s. Door deze competenties in combinatie met hun gedrevenheid en prettige samenwerking hebben we al een aantal mooie subsidies binnengehaald, waaronder de prestigieuze SME grant van de Europese Commissie.”

edwin-aelberts

Edwin Aelberts 
Business Consultant Balance

Quote

Space Technology naar een hoger niveau 

“In 2015 zijn wij vanuit een andere klant in contact gekomen met VanderSat. Op dat moment stond het bedrijf nog in de kinderschoenen. Behalve het fantastische idee en de bijzonderheid van het domein (Space Technology), viel ons gelijk de enorme gedrevenheid en het enthousiasme van de oprichters op. Deze passie heeft zeker bijgedragen aan dit prachtige resultaat. Ik kijk dan ook met veel plezier terug op de samenwerking met de oprichters en medewerkers van VanderSat en hoop dat er nog vele mooie trajecten zullen volgen.”

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Bommenkaart Explosieven WOII BalanceBroekpolder Balance