Project

VanderSat

Balance zorgt voor tractie bij proces van ontwikkelingsfase naar markt

Status: Afgerond
Klant: VanDerSat B.V. 

licht

Filter per expertise categorie

VanderSat is een toonaangevende wereldwijde leverancier van commerciële satelliet gerelateerde data en diensten op basis van microgolf-observaties, waaronder bodemvocht, temperatuur en vegetatie. De missie is met de beste producten de wereldwijde voedsel- en watercrisis oplossen. Tot de klanten van VanderSat behoren vooraanstaande partijen in agri en herverzekering.

Balance heeft VanderSat begeleid bij het verkrijgen van financiering om het product van de ontwikkelfase naar de markt te brengen. Toen Balance hiermee begon zat het bedrijf nog in de start-up fase. Samen is gekeken naar de beste subsidiemogelijkheden voor het project.

Subsidie tussen ontwikkeling en introductie

Balance kwam uit bij een subsidie vanuit het Europese Horizon 2020 programma. Een programmadeel, genaamd SME instrument, is specifiek in het leven geroepen om mkb bedrijven te helpen om de zogenaamde Valley of Death (de periode tussen ontwikkeling en succesvolle marktintroductie) te overbruggen. Door een toegekende phase 1 grant van €50.000 heeft VanderSat, in samenwerking met Balance, het business plan verder uitgewerkt en zijn de voorbereidingen getroffen voor een phase 2 grant. Met deze Phase 2 grant is, middels een ondersteuning vanuit de Europese Unie met 70% van de subsidiabele kosten (ongeveer 1,35 Miljoen subsidie), de werking van het product aangetoond in twee verschillende demonstraties: een pilot binnen de AgriFood sector en een pilot binnen de herverzekeringsbranche. Recentelijk is dit project met succes afgerond. Met de resultaten van dit project hebben honderdduizenden boeren en conglomeraten wereldwijd toegang tot accurate data over het in de bodem aanwezige vocht, waarmee zij in staat zijn ‘agricultural inputs’ als water, mest en gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren en de opbrengst van gewassen per hectare te laten toenemen tot wel 15%.

Meer informatie?

Neem contact op met
Edwin Aelberts
T. 020 676 3993
E. edwinaelberts@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

richard-de-jeu

Richard de Jeu
Oprichter en CTO VanderSat

Quote

Mogelijkheden en beperkingen van subsidies

“We zijn zeer tevreden met Balance. Op het gebied van Europese subsidies zijn ze echt onze rots in de branding. Ze gaan zeer zorgvuldig en professioneel om met de voorstellen, en zijn heel eerlijk met betrekking tot de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende subsidieprogramma’s. Door deze competenties in combinatie met hun gedrevenheid en prettige samenwerking hebben we al een aantal mooie subsidies binnengehaald, waaronder de prestigieuze SME grant van de Europese Commissie.”

edwin-aelberts

Edwin Aelberts 
Business Consultant Balance

Quote

Space Technology naar een hoger niveau 

“In 2015 zijn wij vanuit een andere klant in contact gekomen met VanderSat. Op dat moment stond het bedrijf nog in de kinderschoenen. Behalve het fantastische idee en de bijzonderheid van het domein (Space Technology), viel ons gelijk de enorme gedrevenheid en het enthousiasme van de oprichters op. Deze passie heeft zeker bijgedragen aan dit prachtige resultaat. Ik kijk dan ook met veel plezier terug op de samenwerking met de oprichters en medewerkers van VanderSat en hoop dat er nog vele mooie trajecten zullen volgen.”

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken