Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen. teameiffel.nl
Balance is onderdeel van

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Ideeën en wensen omzetten tot een visie

Status: Opgeleverd
Klant: Gemeente Amsterdam, stadsdeel nieuw-west

Gezamenlijke ambitie samenstellen

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden en de beleving en het gebruik van de Sloterplas te vergroten, werd de plas en het omringende Sloterpark getransformeerd. Deze transformatie is onderdeel van het project ‘Metropolitaan Stadsmeer Sloterplas’ dat sinds 2015 loopt. Balance is betrokken geweest bij de inventarisatie en verdere uitwerking van de transformatie. De transformatie ging deels om de afronding van de nog lopende deelprojecten en deels het formuleren van een nieuwe, aanvullende ambitie. Daarbij werd aandacht besteed aan de grootschalige nieuwbouwontwikkelingen van het Osdorpplein en van cultureel centrum De Meervaart.

Balance was begonnen met een inventarisatie van de bestaande beleidsdocumenten en visies, hierin was al veel geschreven over de desbetreffende locatie. Vervolgens was het zaak ‘het net op te halen’ bij de diverse medewerkers van het stadsdeel en de centrale stad. In samenwerking met de klant werd een splitsing aangebracht op thema’s: ‘marketing’, ‘recreatie’, ‘waterkwaliteit’, ‘culturele programmering’ en ‘veiligheid’. Het streven was om samen met de betrokken partijen tot een gezamenlijke ambitie te komen. Wat tevens een geslaagde ambitie bleek te zijn.

Na deze stappen was het een vereiste om de diverse deelthema’s aan te haken in het proces. De verschillende ideeën en wensen moesten een logisch ‘haakje’ krijgen in de algemene, abstracte visie. Balance vat dit proces samen als: inventariseren, organiseren en programmeren.

Balance - Sloterplas en Sloterpark

Programma van samenhangende projecten

De hoofdthema’s van de te actualiseren visie werden benoemd en zijn daarna uitgewerkt op stadsdeelniveau. Parallel werden vanuit de centrale stad ambtenaren aangehaakt die op een hoger abstractieniveau de visie formuleerden, onder andere vanuit het Coalitieakkoord. De programmamanager stuurde het proces aan en zorgde ervoor dat er een programma van samenhangende projecten werd gedefinieerd, met de bijbehorende en benodigde budgetten. Tenslotte is daar de besluitvorming op voorbereid en gevraagd op stadsdeelniveau en centrale stadsniveau.

Adviseurs op dit project

Thomas van der Heide

Adviseur Gebiedsontwikkeling

Bekijk hieronder onze meest recente projecten

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Onze vacatures:

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

tuinen-van-westmicrogolf-observaties-vandersat