NOM Woningen Leusden

Inbreidingslocaties omzetten naar innovatief en duurzaam woongebied

Status: Lopend
Klant: Gemeente Leusden

licht

Filter per expertise categorie

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties, waarvan één met een sporthal. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Ten gevolge van de bouwcrisis heeft dit enkele jaren stil gelegen. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Het project is gecombineerd met een groot onderhoud riolering en een groot onderhoud wegen programma. Balance heeft hiervoor een ontwikkelingsstrategie opgesteld, verdeeld in twee trajecten.

Ontwikkelingsstrategie twee trajecten

Om de duurzame aspiraties te verwezenlijken is er in de inschrijfleidraad veel weging (25%) toegekend aan de duurzaamheidscriteria. Daarnaast is er een minimaal grondbod vastgesteld om de opbrengsten voor de gemeente te verzekeren.

Een deel van het gebied is in de vorm van vrije kavels verkocht aan particulieren. Dit is gebeurd door middel van een loting. Daarbij is bij inschrijving gevraagd en vastgelegd dat inschrijvers zich nadrukkelijk committeren aan voorwaarden gesteld op het gebied van duurzaamheid en energieprestaties.

Meer informatie?

Neem contact op met
Marco Mooij
T. +31 6 532 36 518
E. marcomooij@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Kennis delen over NOM woningbouw

Kennis delen over NOM woningbouw

Het project NOM Woningen Leusden is opgezet als pilot project. Om binnen de gemeente Leusden kennis te ontwikkelen omtrent duurzaam bouwen, zowel in de voorfase als in de toezichtfase. Daarnaast om ontwikkelaars en kavelkopers te helpen met het bereiken van de duurzaamheidsambities. Dit is gedaan door eerst een informatiebrochure over Nul-op-de-meter (NOM) bouwen op te stellen en een informatiebijeenkomst te organiseren. Er is een toetsingstraject gestart waarbij in alle fasen (ontwerp, bouw en oplevering) is meegekeken of de ontwerpen voldoen aan de duurzaamheidsambities. Hierbij was het van groot belang om partijen goed te informeren en draagvlak te behouden, zowel bij initiatiefnemers al binnen de organisatie.

Ambitieuze duurzaamheidswensen gerealiseerd

Als resultaat worden de woningen in het project als NOM woningen gerealiseerd. Zowel het deel dat door de ontwikkelaars gebouwd wordt als de bouwkavels door kavelkopers. Het project is nog niet geheel afgerond maar vrijwel alle woningen zijn in aanbouw. Gedurende de ontwerpfase zijn alle woningen uiteindelijk positief beoordeeld op NOM-prestatie. Op dit moment wordt er constant toezicht gehouden op de bouw en duurzaamheidsmaatregelen.

We kunnen spreken van een gebalanceerd resultaat. De gemeente Leusden heeft een mooie grondopbrengst kunnen realiseren en tegelijkertijd kunnen voldoen aan de zeer ambitieuze duurzaamheidswensen. Daar komt bij dat de gemeente veel kennis op heeft kunnen doen aangaande de technische aspecten van NOM-woningen. Deze kennis kan worden gebruikt in de verdere energietransitie.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Erik van Beurden Wethouder Gemeente Leusden
Quote

Complex en uitdagend project

“Het project Leusden Zuid zag en zie ik als een complex project met een flink afbreukrisico: nieuwbouw plegen in bestaande woonomgeving met kritische omwonenden, een ‘strakke’ grondexploitatie en hoge beleidsambities zijn zaken die op z’n minst uitdagend zijn te noemen. Als projectwethouder was ik dan ook op zoek naar een sterke regisseur, die met gedegen kennis de durf zou hebben om op een innovatieve manier de projectonderdelen zo in de markt te zetten, dat de gemeentelijke ambities zoveel mogelijk slagingskans zouden hebben. Ik vind dat Marco vanuit Balance met die combi van gedegen project- en financieel management en innovatiekracht uitstekend in deze uitdaging is geslaagd. Daarom kijk ik met veel plezier terug op de manier waarop het project is uitgevoerd en op het gerealiseerde resultaat!”

Erik van Beurden
Wethouder Gemeente Leusden

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Nieuwe kernSloterdijk