Project

NOM Woningen Leusden

Inbreidingslocaties omzetten naar innovatief en duurzaam woongebied

Status: Lopend
Klant: Gemeente Leusden

licht

Filter per expertise categorie

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties, waarvan één met een sporthal. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Ten gevolge van de bouwcrisis heeft dit enkele jaren stil gelegen. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Het project is gecombineerd met een groot onderhoud riolering en een groot onderhoud wegen programma. Balance heeft hiervoor een ontwikkelingsstrategie opgesteld, verdeeld in twee trajecten.

Ontwikkelingsstrategie twee trajecten

Om de duurzame aspiraties te verwezenlijken is er in de inschrijfleidraad veel weging (25%) toegekend aan de duurzaamheidscriteria. Daarnaast is er een minimaal grondbod vastgesteld om de opbrengsten voor de gemeente te verzekeren.

Een deel van het gebied is in de vorm van vrije kavels verkocht aan particulieren. Dit is gebeurd door middel van een loting. Daarbij is bij inschrijving gevraagd en vastgelegd dat inschrijvers zich nadrukkelijk committeren aan voorwaarden gesteld op het gebied van duurzaamheid en energieprestaties.

Meer informatie?

Neem contact op met
Marco Mooij
T. +31 6 532 36 518
E. marcomooij@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Kennis delen over NOM woningbouw

Kennis delen over NOM woningbouw

Het project NOM Woningen Leusden is opgezet als pilot project. Om binnen de gemeente Leusden kennis te ontwikkelen omtrent duurzaam bouwen, zowel in de voorfase als in de toezichtfase. Daarnaast om ontwikkelaars en kavelkopers te helpen met het bereiken van de duurzaamheidsambities. Dit is gedaan door eerst een informatiebrochure over Nul-op-de-meter (NOM) bouwen op te stellen en een informatiebijeenkomst te organiseren. Er is een toetsingstraject gestart waarbij in alle fasen (ontwerp, bouw en oplevering) is meegekeken of de ontwerpen voldoen aan de duurzaamheidsambities. Hierbij was het van groot belang om partijen goed te informeren en draagvlak te behouden, zowel bij initiatiefnemers al binnen de organisatie.

Ambitieuze duurzaamheidswensen gerealiseerd

Als resultaat worden de woningen in het project als NOM woningen gerealiseerd. Zowel het deel dat door de ontwikkelaars gebouwd wordt als de bouwkavels door kavelkopers. Het project is nog niet geheel afgerond maar vrijwel alle woningen zijn in aanbouw. Gedurende de ontwerpfase zijn alle woningen uiteindelijk positief beoordeeld op NOM-prestatie. Op dit moment wordt er constant toezicht gehouden op de bouw en duurzaamheidsmaatregelen.

We kunnen spreken van een gebalanceerd resultaat. De gemeente Leusden heeft een mooie grondopbrengst kunnen realiseren en tegelijkertijd kunnen voldoen aan de zeer ambitieuze duurzaamheidswensen. Daar komt bij dat de gemeente veel kennis op heeft kunnen doen aangaande de technische aspecten van NOM-woningen. Deze kennis kan worden gebruikt in de verdere energietransitie.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Erik van Beurden Wethouder Gemeente Leusden
Quote

Complex en uitdagend project

“Het project Leusden Zuid zag en zie ik als een complex project met een flink afbreukrisico: nieuwbouw plegen in bestaande woonomgeving met kritische omwonenden, een ‘strakke’ grondexploitatie en hoge beleidsambities zijn zaken die op z’n minst uitdagend zijn te noemen. Als projectwethouder was ik dan ook op zoek naar een sterke regisseur, die met gedegen kennis de durf zou hebben om op een innovatieve manier de projectonderdelen zo in de markt te zetten, dat de gemeentelijke ambities zoveel mogelijk slagingskans zouden hebben. Ik vind dat Marco vanuit Balance met die combi van gedegen project- en financieel management en innovatiekracht uitstekend in deze uitdaging is geslaagd. Daarom kijk ik met veel plezier terug op de manier waarop het project is uitgevoerd en op het gerealiseerde resultaat!”

Erik van Beurden
Wethouder Gemeente Leusden

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken