Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen. teameiffel.nl
Balance is onderdeel van

NOM Woningen Leusden

Inbreidingslocaties omzetten naar innovatief en duurzaam woongebied

Status: Opgeleverd
Klant: Gemeente Leusden

Ontwikkelingsstrategie twee trajecten

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties, waarvan één met een sporthal. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Ten gevolge van de bouwcrisis heeft dit enkele jaren stil gelegen. Gemeente Leusden had Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement. Herbij was de focus om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wou een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Het project was gecombineerd met een groot onderhoud riolering en een groot onderhoud wegen programma. Balance had hiervoor een ontwikkelingsstrategie opgesteld, verdeeld in twee trajecten.

Om de duurzame aspiraties te verwezenlijken was er in de inschrijfleidraad veel weging (25%) toegekend aan de duurzaamheidscriteria. Daarnaast was er een minimaal grondbod vastgesteld om de opbrengsten voor de gemeente te verzekeren.

Een deel van het gebied was door middel van loting in de vorm van vrije kavels verkocht aan particulieren. Daarbij was bij inschrijving gevraagd en vastgelegd dat inschrijvers zich nadrukkelijk committeerden aan voorwaarden gesteld op het gebied van duurzaamheid en energieprestaties.

Kennis delen over NOM woningbouw

Ambitieuze duurzaamheidswensen gerealiseerd

Het project NOM Woningen Leusden was opgezet als pilot project om:

  • Binnen de gemeente Leusden zowel in de voorfase als toezichtfase kennis te ontwikkelen omtrent duurzaam bouwen;
  • En om ontwikkelaars en kavelkopers te helpen met het bereiken van de duurzaamheidsambities.

Als resultaat worden de woningen in het project als NOM woningen gerealiseerd. Zowel het deel dat door de ontwikkelaars gebouwd wordt als de bouwkavels door kavelkopers. Gedurende de ontwerpfase zijn alle woningen uiteindelijk positief beoordeeld op NOM-prestatie. De gemeente Leusden heeft een mooie grondopbrengst kunnen realiseren en tegelijkertijd kunnen voldoen aan de zeer ambitieuze duurzaamheidswensen. Daar komt bij dat de gemeente veel kennis op heeft kunnen doen aangaande de technische aspecten van NOM-woningen. Deze kennis kan worden gebruikt in de verdere energietransitie.

erik-van-beurden
Erik van Beurden, wethouder Gemeente Leusden

Erik van Beurden, wethouder Gemeente Leusden, heeft het volgende hierover dit project te zeggen:

Het project Leusden Zuid zag en zie ik als een complex project met een flink afbreukrisico: nieuwbouw plegen in bestaande woonomgeving met kritische omwonenden, een ‘strakke’ grondexploitatie en hoge beleidsambities zijn zaken die op z’n minst uitdagend zijn te noemen. Als projectwethouder was ik dan ook op zoek naar een sterke regisseur, die met gedegen kennis de durf zou hebben om op een innovatieve manier de projectonderdelen zo in de markt te zetten, dat de gemeentelijke ambities zoveel mogelijk slagingskans zouden hebben. Ik vind dat Marco vanuit Balance met die combi van gedegen project- en financieel management en innovatiekracht uitstekend in deze uitdaging is geslaagd. Daarom kijk ik met veel plezier terug op de manier waarop het project is uitgevoerd en op het gerealiseerde resultaat!

Adviseurs op dit project

marjolein-driessen

Marjolein Driessen

Adviseur Gebiedsontwikkeling
gerbrand-lub

Gerbrand Lub

Adviseur Integrale Projectbeheersing

Bekijk hieronder onze meest recente projecten

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Onze vacatures:

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

waterschap-drents-overijsselse-deltatuinen-van-west