Waterschap Drents Overijsselse Delta

Samenvoegen van twee integrale projectmanagement teams

Status: Lopend
Klant: Waterschap Drents Overijsselse Delta

licht

Filter per expertise categorie

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen en heeft het groot onderhoud van 18 gemalen en stuwen voor de komende vier jaar in de markt gezet.

Vanaf 2019 gaat WDODelta daarom met vier aannemers aan de slag. Om de gewenste productietoename te realiseren vindt WDODelta:

  • De samenwerking met en tussen de opdrachtnemers;
  • en samenwerking en kennisdeling over de bouwteams heen essentieel. 

Een samenwerkingsvisie gericht op het bouwen aan vertrouwen en transparant werken is daarbij nodig.

Balance is gevraagd om de projectorganisatie op te zetten bestaande uit een Integraal Projectmanagement Team (IPM-Team) en vier bouwteams. Het is van belang dat het IPM-Team de vier bouwteams faciliteert zodat zij als zelfstandige teams kunnen draaien. Balance fungeert hier als kwartiermaker en projectmanager. 

Het IPM-team en het management van de vier betrokken aannemers gaan naast de werkzaamheden voor het groot onderhoud  aan de slag met:

  • Het verbeteren van de programmering; het verbeteren van de programmering is het in de planning zetten van wanneer wat moet gebeuren als onderdeel van programmamanagement. 
  • Uniformeren van processen; het uniformeren van het scope-proces, het ontwerp-proces of het proces van oplevering en overdracht. Het betreft de processen die gevolgd worden bij het realiseren van groot onderhoud en renovatie van de gemalen en stuwen.
  • Het ontwikkelen van standaarden; dit zijn uiteenlopende standaarden: een standaard scope-formulier, een standaard ontwerp voor een stuw of een pomp, een standaard voor projectcommunicatie.

Meer informatie?

Neem contact op met
Wim van Steeg
T. 020 – 676 3993
E. wimvansteeg@balance.nl

Zelfstandige bouwteams gefaciliteerd IPM-team

Zelfstandige bouwteams gefaciliteerd IPM-team

Balance heeft deze opdracht aangenomen en maakt periodiek een update voor de betrokkenen. In 2019 heeft dit al geleid tot substantieel meer opgeleverde gerenoveerde gemalen en stuwen. Het project loopt door tot eind 2020. 

In deze updates zijn onderwerpen aan bod gekomen zoals:

  • Kennismaking met alle betrokkenen in de projectorganisatie;
  • het delen van de samenwerkingsvisie;
  • het winnen van vertrouwen en transparant werken;
  • de infrastructuur en objecten van WDODelta.

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Waterschap Amstel Gooi en VechtGeluidwerende voorzieningen Veldhuizen