Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Fietsen, wandelen, eten, drinken, plukken, genieten, kijken en bewonderen

Status: Lopend
Klant: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West

licht

Filter per expertise categorie

In Amsterdam West wordt sinds 2007 gewerkt aan de realisatie van het project ‘Tuinen van West’, een multifunctioneel recreatiegebied met een oppervlakte van 700 hectare. Hier kun je als bezoeker fietsen, wandelen, eten, drinken, plukken, genieten, kijken en bewonderen. De afronding van het project staat gepland voor 2020. De opdrachtgever heeft Balance gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Het project omvat de volgende werkzaamheden: kavels in erfpacht uitgeven aan geselecteerde ondernemers, kavels in erfpacht uitgeven aan het Recreatieschap Noord-Holland, het onderzoek afronden naar aansluiting op de N200 in afstemming met Rijkswaterstaat, opstellen van diverse contracten zoals beheerovereenkomsten en  samenwerkingsovereenkomsten met de Ondernemersvereniging, het ongedaan maken van diverse illegale situaties in het gebied en het onderbrengen van de beheerwerkzaamheden binnen de reguliere organisatie van het stadsdeel.

Balance heeft hiervoor nauw samengewerkt met de assistent-projectmanager. Hierbij stond het vertrouwen en het delen van informatie centraal. Op basis van prioritering zijn de diverse werkzaamheden uitgevoerd, in samenwerking met collega’s binnen het stadsdeel en de centrale stad.

Balance - Tuinen van West

Collectief werken aan uitdagingen

Een juiste en volledige informatie-uitwisseling tussen de diverse professionals binnen de gemeente is cruciaal gebleken. Trajecten als bijvoorbeeld tenderen en uitgifte in erfpacht hebben lange doorlooptijden. Het is belangrijk om de stappen in het proces op de voet te volgen. Balans in het project is ontstaan door samenwerking. Belangrijke zaken zijn direct opgelost en uitgevoerd, zaken met een langere doorlooptijd zijn gefaseerd. De structuur werd geborgd door het projectteam; waarbij alle expertises aan tafel zaten en over uiteenlopende uitdagingen (PFAS, bodemverontreiniging, plaatsing van vogelkijkhutten) collectief is nagedacht.

Meer informatie?

Neem contact op met
Thomas van der Heide
T. 020 676 3993
E. thomasvanderheide@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Balance - Thomas van der Heide
Quote

Het interessante van de gebiedsontwikkeling in het gebied Tuinen van West is dat er alles in samenkomt: natuur, recreatie, uitgeven van erfpacht aan ondernemers, de ambtelijke en de bestuurlijke organisatie. Alle belanghebbenden zijn daarbij buitengewoon bevlogen. Het is de uitdaging om die bevlogenheid en de energie van iedereen te blijven benutten en steeds te bedenken wat wél kan, en niet vast te lopen in regelgeving en stroperige processen die ook bij dit soort gebiedsontwikkeling horen.

Thomas van der Heide
Procesmanager Gebiedsontwikkeling

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Balance - Project Vve AmsterdamBalance - Sloterplas en Sloterpark