Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen. teameiffel.nl
Balance is onderdeel van

Versterking IJsselmeerdijk

Versterking IJsselmeerdijk

Status: Lopend

De IJsselmeerdijk

De IJsselmeerdijk van Ketelbrug tot Houtribsluis, met een lengte van 17,6 kilometer, beschermt de diepe Flevopolder tegen het water van het IJsselmeer. De dijk heeft een strenge veiligheidsnorm in verband met grootschalige gevolgen van een doorbraak.

Uit de beoordeling in 2018 is gebleken dat de dijk niet meer voldoet aan de vigerende veiligheidsnormen. Het doel van project Versterking IJsselmeerdijk, is het realiseren van een veilige en toekomstbestendige dijk (zichtjaar 2080), met specifieke aandacht voor kansen op het vlak van biodiversiteit, meekoppeling, innovaties en duurzaamheid.

Het project volgt de fase-indeling conform de MIRT-systematiek (meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Momenteel bevindt het project zich aan het einde van de Verkenningsfase. Het doel van deze verkenning is om in het najaar van 2022 een voorkeursalternatief (VKA) definitief vast te stellen. De periode 2023 t/m 2024 staat gepland voor de planuitwerkingsfase en de periode 2025 t/m medio 2027 voor de realisatiefase.

ijsselmeerdijk
Bron: Zuiderzeeland

Verloop van het project

Werkzaamheden die nu (najaar 2022) plaatsvinden staan vooral in het teken van het afsluiten van de verkenningsfase van het project, en het voorbereiden van de werkzaamheden voor de planuitwerkingsfase. Een erg drukke en enerverende periode waarin veel zaken geregeld moeten worden. Voorbeelden zijn: de ter inzagelegging concept Voorkeursbeslissing en PlanMER, verwerken en beantwoorden van zienswijzen en overleg met commissie m.e.r. De werkzaamheden voor de planuitwerkingsfase worden in deze periode ook al opgestart waaronder; het opstellen Plan van Aanpak en werkpakketten voor de uitvraag van ingenieursdiensten. Daarnaast is ook te denken aan het voorbereiden van de ambtelijke begeleidingsgroepen, de contacten onderhouden met de stakeholders en het getekend krijgen van intentieverklaringen. Tevens heeft het omgevingsteam het omgevingsmanagementplan opgesteld met het communicatie- en participatieplan voor de planuitwerkingsfase. Een drukke tijd met alle hens aan dek!

ijsselmeerdijk
Bron: Zuiderzeeland

Toine de Gier, adviseur Omgevingsmanagement, deelt zijn ervaringen over het project:

Sinds juni 2022 ben ik als omgevingsmanager bij het project betrokken. Hoewel de omgeving van het project niet erg complex is, er zijn o.a. geen gronden van particulieren die verworven hoeven te worden, hebben we voor het project met een aantal onzekerheden te maken. Dit betreffen veelal exogene risico’s en ontwikkelingen die we als projectteam niet kunnen managen. Het gaat hierbij met name om het stikstof probleem en het Barro. Het project heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit, innovaties, meekoppelkansen en participatie. Zo willen we voor een gedeelte van de dijkversterking een vooroever aanleggen. Dit betreft een niet traditionele dijkversterking die bestaat uit een vooroeverdam met daarachter een vooroever/grondplateau voor de bestaande dijk in het IJsselmeer. Hierbij hebben we te maken met de regels uit het Barro. Voor het stikstof probleem stellen we eisen aan de uitvoering. Eind 2022 en begin 2023 wordt een spannende periode voor het project als het gaat om het stikstofdossier en de mogelijk veranderende regels vanuit het Barro.

Adviseurs op dit project

Toine de Gier

Adviseur Omgevingsmanagement

Bekijk hieronder onze meest recente projecten

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Onze vacatures:

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

onderhoud-driemondbijlmer-sportcentrum-foto-2