Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen. teameiffel.nl
Balance is onderdeel van
 In

Toine de Gier

Ik ben werkzaam binnen de expertisegroep Omgevingsmanagement als senior consultant op het gebied van omgevingsmanagement en teamleider.

Als omgevingsmanager heb ik onder andere gewerkt op diverse middelgrote en grote infrastructurele projecten. Zo heb ik gewerkt aan projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma bij het waterschap. Denk aan dijkversterkingsprojecten (HWZ en Spui Oost) en andere projecten binnen de GWW. Hier denk je aan de Ewellbrug, project A-Lanes A15 in opdracht van de aannemer en voor Rijkswaterstaat op projecten zoals de Maaswerken (DLB), de Afferdense en Deestse Waarden (DON), A16 Rotterdam (WNZ) en A6 Lelystad (MN).

Hoe maak ik Nederland toekomstbestendig?
Het toekomstbestendig maken van Nederland vul ik in vanuit mijn functie als omgevingsmanager vooral door het werken aan het vertrouwen van burgers én organisaties in de overheid. Door dit vertrouwen te herstellen c.q. te verbeteren kan er in samenwerking met de omgeving gewerkt worden aan mooiere projecten die voor eenieder een win-win situatie kan opleveren.

Door samen op te trekken met de omgeving en de omgeving binnen het project te halen ontstaat er meer begrip en blijkt dat er in gezamenlijkheid meer mogelijk is. Er ontstaan nieuwe kansen waarover mogelijk nog niet eerder nagedacht is. Deze kruisbestuiving zie ik als mijn grootste uitdaging in de dagelijkse praktijk waar ik keer op keer weer met erg plezier aan werk!

Waarom heb ik voor Balance gekozen?
Ik werk momenteel bijna 5 jaar voor Balance. Ik heb voor Balance gekozen omdat Balance bekend staat als een zeer professioneel projectmanagementbureau waarbij, naast mooie en toonaangevende projecten in Nederland, veel aandacht geschonken wordt aan uitwisseling van kennis en ervaring. Hierbij staat de consultant centraal. Dit betekent dat jij kunt kiezen voor welk project je wilt werken.

Tevens is er ruimschoots aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding, door onder andere buddyschap en intervisiesessies. Naast het vakinhoudelijke worden er themadagen verdeeld over het jaar georganiseerd. Hierin staat naast inhoudelijke uitwisseling van kennis en ervaring ook ontspannende groepsactiviteiten centraal. Hier komt regelmatig wat van op LinkedIn.

Project waar Toine bij betrokken is

A16 Rotterdam
Versterking Ijsselmeerdijk

”De cultuur van Balance kenmerkt zich vooral door het welbevinden van de werknemer op de eerste plaats te zetten”.

Toine de Gier

Zou je jezelf in een aantal zinnen kunnen voorstellen?

Ik ben Toine de Gier en ben sinds september 2016 werkzaam als projectconsultant bij Balance. Daarvoor heb ik ongeveer 11 jaar gewerkt als senior-adviseur bij Anteagroup. Inmiddels heb ik ruime ervaring opgedaan in het werken op projectbasis als (adviseur) omgevingsmanager in middelgrote en grote infrastructurele projecten. Zoals op het gebied van GWW-projecten, waaronder dijkversterkingen, nevengeulen en wegenprojecten voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Als je net als ik wil werken aan grote infrastructurele projecten betekent dat, dat je soms wat verder moet reizen dan gewend. Om half zes zit ik in de auto om voor de files uit tijdig op kantoor te kunnen zijn. Zo ben ik dan om ca. zeven uur op kantoor in Rotterdam of Amsterdam. Ik werk momenteel aan twee wegenprojecten van RWS. De maandagen, dinsdagen en donderdagen zijn de drukste dagen van de week. Veel overleggen met het omgevingsteam, contractteam, interne en externe specialisten en externe stakeholders. De contacten zijn divers en de werkzaamheden zijn iedere dag verschillend, dat maakt het werk erg boeiend. De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van in welke fase het project zich bevindt.

Waarom heb jij voor Balance gekozen?

Toen ik nog werkzaam was bij Anteagroup heb ik samengewerkt met adviseurs die werkzaam waren vanuit Balance. Hierdoor leerde ik Balance kennen als een professionele opdrachtgever die adviseurs de ruimte geeft aan projecten te werken waar hun voorkeur ligt. Dit is de reden dat ik contact heb opgenomen met Balance. De cultuur van Balance kenmerkt zich vooral door het welbevinden van de werknemer op de eerste plaats te zetten. Natuurlijk moet er geld verdiend worden, maar het besef dat werknemers kunnen accelereren als ze zich prettig voelen en zich kunnen ontwikkelen staat bovenaan. Hierdoor ontstaat er een win-win situatie, zowel voor de klant, voor Balance als voor de consultant! Binnen Balance krijg je alle mogelijkheden om cursussen te volgen, zelf trainingen te geven, seminars te volgen of vakgroep bijeenkomsten bij te wonen.

Welke ontwikkelroute heb jij bij Balance kunnen doorlopen?

Ondanks dat ik al wat jaartjes meeloop in het omgevingsmanagement voel ik me niet te oud om me verder te ontwikkelen. Balance stimuleert je hierin ook nadrukkelijk. Naast de projecten waar ik als omgevingsmanager bij betrokken ben maak ik sinds 2016 onderdeel uit van het kernteam omgevingsmanagement. Via dit kernteam willen we de omgevingsmanagers van Balance faciliteren in het uitwisselen van kennis en ervaring, en eventueel producten die het leven van de omgevingsmanager gemakkelijker maken. Zo worden er vakgroep bijeenkomsten georganiseerd, zorgen we dat we aangesloten zijn bij het landelijk netwerk van omgevingsmanagers en worden er publicaties georganiseerd.

Wat is jouw meest bijzondere project en waarom?

Het mooie van het onderdeel uitmaken van een projectteam als omgevingsmanagement, is dat ieder project een deel van jezelf wordt en daarmee bijzonder. Het mooie van het werken voor bijvoorbeeld RWS is dat je onderdeel uitmaakt van een groot project en een groot team met meerdere (adviseurs)omgevingsmanagers. De projecten worden vaak onderverdeeld in deelprojecten waarvoor jij verantwoordelijk wordt. Werken als omgevingsmanager voor bijvoorbeeld een waterschap betekent dat je voor het gehele project verantwoordelijk bent. De projecten zijn vaak wat kleiner maar niet per se minder complex. Zo heb ik gewerkt aan een dijkversterkingsproject en heb ik naast de overige werkzaamheden zoals: het begeleiden van het proces verleggen van kabels en leidingen, vergunningen en opstellen contracteisen vele gesprekken gevoerd met stakeholders in het kader van grondverwerving. Een bijzonder proces, technisch, emotioneel, onder grote planningsdruk maar alle gronden weten te verwerven zonder onteigening. Dit proces heeft veel indruk gemaakt.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken