In

Toine de Gier

Ik ben werkzaam binnen de expertisegroep Omgevingsmanagement als senior consultant op het gebied van omgevingsmanagement en teamleider.

Als omgevingsmanager heb ik onder andere gewerkt op diverse middelgrote en grote infrastructurele projecten. Zo heb ik gewerkt aan projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma bij het waterschap. Denk aan dijkversterkingsprojecten (HWZ en Spui Oost) en andere projecten binnen de GWW. Hier denk je aan de Ewellbrug, project A-Lanes A15 in opdracht van de aannemer en voor Rijkswaterstaat op projecten zoals de Maaswerken (DLB), de Afferdense en Deestse Waarden (DON), A16 Rotterdam (WNZ) en A6 Lelystad (MN).

Hoe maak ik Nederland toekomstbestendig?
Het toekomstbestendig maken van Nederland vul ik in vanuit mijn functie als omgevingsmanager vooral door het werken aan het vertrouwen van burgers én organisaties in de overheid. Door dit vertrouwen te herstellen c.q. te verbeteren kan er in samenwerking met de omgeving gewerkt worden aan mooiere projecten die voor eenieder een win-win situatie kan opleveren.

Door samen op te trekken met de omgeving en de omgeving binnen het project te halen ontstaat er meer begrip en blijkt dat er in gezamenlijkheid meer mogelijk is. Er ontstaan nieuwe kansen waarover mogelijk nog niet eerder nagedacht is. Deze kruisbestuiving zie ik als mijn grootste uitdaging in de dagelijkse praktijk waar ik keer op keer weer met erg plezier aan werk!

Waarom heb ik voor Balance gekozen?
Ik werk momenteel bijna 5 jaar voor Balance. Ik heb voor Balance gekozen omdat Balance bekend staat als een zeer professioneel projectmanagementbureau waarbij, naast mooie en toonaangevende projecten in Nederland, veel aandacht geschonken wordt aan uitwisseling van kennis en ervaring. Hierbij staat de consultant centraal. Dit betekent dat jij kunt kiezen voor welk project je wilt werken.

Tevens is er ruimschoots aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding, door onder andere buddyschap en intervisiesessies. Naast het vakinhoudelijke worden er themadagen verdeeld over het jaar georganiseerd. Hierin staat naast inhoudelijke uitwisseling van kennis en ervaring ook ontspannende groepsactiviteiten centraal. Hier komt regelmatig wat van op LinkedIn.

Project waar Toine bij betrokken is

A16 Rotterdam

Begin met typen en druk op enter om te zoeken