A16 Rotterdam

Nieuwe verbinding voor een betere bereikbaar- en leefbaarheid

Status: Lopend
Klant: Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

licht

Filter per expertise categorie

Rijkswaterstaat legt een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De A16 Rotterdam, de elf kilometer lange snelweg, zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, de A20 en omliggende lokale wegen vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. In 2024 gaat de weg open voor verkeer.

Vanuit Balance is voor het project de Adviseur Omgeving Rijkswaterstaat (RWS) geleverd met als extra aandachtspunt de conditionering. De werkzaamheden zijn gestart in 2016. In de voorliggende periode stond het project nog in de voorbereidings- en contracteringsfase. In deze periode is, onder regie van de adviseur van Balance, onderzoek gedaan naar gesprongen explosieven, archeologie en vonden de sloop- en saneringswerkzaamheden plaats. De expert van Balance heeft bijdragen geleverd aan de onderzoeken en het begeleiden van sloop- en saneringscontracten. Balance heeft nauw samengewerkt met het contractteam van RWS. Hierdoor is een manier gevonden om de onvoorziene (bodem)verontreinigingen per locatie op een vlotte manier in kaart te brengen en te saneren.

Verantwoordelijkheid Adviseur Omgeving

Op het gebied van stakeholdermanagement is de Adviseur Omgeving verantwoordelijk voor een deelgebied van het project. Hierbij speelt SOM (strategisch omgevingsmanagement) een grote rol. Er wordt primair gewerkt vanuit het managen van issues. Zo zijn er vele buurtbijeenkomsten en informatiemiddagen en -avonden gehouden. Hierdoor is de omgeving meegenomen in de ontwikkelingen van het project.

De Adviseur Omgeving van Balance heeft de laatste klanteisenspecificaties (KES) bij de stakeholders in het desbetreffende gebied opgehaald. Hij is verder betrokken bij de afhandeling van nadeelcompensatieclaims, het uitvoering geven aan watercompensatie en het begeleiden van de nulmeting grondwatermonitoring voor het gehele projectgebied in overleg met alle stakeholders.

Sinds september vorig jaar is de aannemerscombinatie bekend en is het project in uitvoering. Rijkswaterstaat heeft er voor gekozen om tijdens de uitvoeringsfase intensief samen te werken met de aannemer. Om dit mogelijk te maken is ervoor gekozen om in één projectkantoor te gaan werken, een vrij unieke situatie in de wereld van RWS en grote projecten.

Meer informatie?

Neem contact op met
Toine de Gier
T. 020 6763993
E. toinedegier@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Rijkswaterstaat

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Quote

Intensieve samenwerking leidt tot succes  

“Het project A16 Rotterdam is een boeiend project met alle complexiteiten van een groot infrastructureel project, waarbij het strategisch omgevingsmanagement een steeds belangrijkere rol speelt. Rijkswaterstaat heeft op het gebied van omgevingsmanagement hoog ingezet in de omgeving en (bestuurlijke)stakeholders. Deze zijn op een transparante manier op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Hieraan heeft Balance een bijdrage mogen leveren. In een complexe omgeving is er een intensieve samenwerking tot stand gekomen. Deze samenwerking vond plaats tussen de aannemer, gekozen werkwijze van Rijkswaterstaat en Balance op het gebied van omgevingsmanagement. Alle aspecten hebben ertoe geleid dat het project A16 Rotterdam tot een succes is gemaakt.”

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Maaswerkenfoto omgeving woonwijk vliegbasis Soesterberg