Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen. teameiffel.nl
Balance is onderdeel van

A16 Rotterdam

Nieuwe verbinding voor een betere bereikbaar- en leefbaarheid

Status: Lopend
Klant: Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Een nieuwe verbinding

Rijkswaterstaat legt een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De A16 Rotterdam, de elf kilometer lange snelweg, zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, de A20 en omliggende lokale wegen vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. In 2024 gaat de weg open voor verkeer.

Vanuit Balance is voor het project een omgevingsmanagement adviseur geleverd met als extra aandachtspunt de conditionering. De werkzaamheden zijn gestart in 2016. In de voorliggende periode stond het project nog in de voorbereidings- en contracteringsfase. In deze periode is onder regie van de adviseur van Balance, onderzoek gedaan naar gesprongen explosieven, archeologie en vonden de sloop- en saneringswerkzaamheden plaats. Balance heeft bijdragen geleverd aan de onderzoeken en het begeleiden van sloop- en saneringscontracten. Daarnaast is er nauw samengewerkt met het contractteam van RWS. Hierdoor is een manier gevonden om de onvoorziene (bodem)verontreinigingen per locatie op een vlotte manier in kaart te brengen en te saneren.

A16-terbregseplein-Rotterdam
Bron: A16 Rotterdam

Verantwoordelijkheden van de adviseur

Op het gebied van stakeholdermanagement is  de adviseur verantwoordelijk voor een deelgebied van het project. Hierbij speelt SOM (strategisch omgevingsmanagement) een grote rol. Er wordt primair gewerkt vanuit het managen van issues. Zo zijn er vele buurtbijeenkomsten en informatiemiddagen en -avonden gehouden. Hierdoor is de omgeving meegenomen in de ontwikkelingen van het project.

A16 Rotterdam
Sloop en saneringslocatie A16-rotterdam

De adviseur heeft de laatste klanteisenspecificaties (KES) bij de stakeholders in het desbetreffende gebied opgehaald. Verder is hij betrokken bij de afhandeling van nadeelcompensatieclaims, de uitvoering geven aan watercompensatie en het begeleiden van de nulmeting grondwatermonitoring voor het gehele projectgebied in overleg met alle stakeholders.  De aannemerscombinatie is inmiddels al bekend en het project is in uitvoering. Rijkswaterstaat heeft er voor gekozen om tijdens de uitvoeringsfase intensief samen te werken met de aannemer. Om dit mogelijk te maken is ervoor gekozen om in één projectkantoor te gaan werken, een vrij unieke situatie in de wereld van RWS en grote projecten.

Adviseurs op dit project

Toine de Gier

Adviseur Omgevingsmanagement

Bekijk hieronder onze meest recente projecten

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Onze vacatures:

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Amstel-IIIUmincorp-2