Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen. teameiffel.nl
Balance is onderdeel van

Herinrichting Driemond

Groot onderhoud en herinrichting Driemond

Status: Lopend
Klant: Gemeente Amsterdan

Driemond

Driemond is een oude en kleine dorpsgemeenschap, die sinds 1978 deel uitmaakt van de gemeente Amsterdam. In maart 2022 is de gemeente Weesp opgegaan in de gemeente Amsterdam en vormt zij samen met Driemond een nieuw stadsgebied. In Driemond vindt een groot onderhoud en herinrichtingsproject plaats, dat in drie fases wordt uitgevoerd. Het project is dringend nodig vanwege achterstallig onderhoud van zowel de openbare ruimte als de ondergrondse infrastructuur (vervanging van drinkwaterleidingen, riolering, gasleidingen en verzwaring van het elektriciteitsnet).

Driemond wordt toekomstbestendiger gemaakt, door onder andere te werken aan klimaatadaptatie. Zo werken gemeente Amsterdam en Waternet samen om Driemond rainproof te maken. Dit wordt gedaan door maatregelen te treffen. Door bijvoorbeeld strategisch gebruik te maken van de aanwezige hoogteverschillen raakt de riolering niet overbelast bij extreme regenval. Ook wordt in stenige straten zonder bomen getracht nieuwe bomen in te passen ter bevordering van aantrekkelijker straatbeeld en comfort door schaduw in warme zomers (hittestress). Daarnaast wordt er vergroend, wordt de verkeersveiligheid vergroot, de parkeersituatie geoptimaliseerd en de ruimtelijke kwaliteit verbeterd.

map-gemeente-amsterdam
Bron: Gemeente Amsterdam

Verloop van het project

Dit project wordt als gevolg van omvang, complexiteit en bereikbaarheid in drie achtereenvolgende geografische fases uitgevoerd. Fase 1 is afgerond. Fase 2 (deel ten noorden van de Gaasp) is sinds mei 2021 in uitvoering. Voor Fase 3 (deel ten zuiden van de Gaasp en Lange Stammerdijk West) wordt momenteel toegewerkt naar een definitief ontwerp. Het is mooi om te zien dat nu voor Fase 2, na een intensief participatietraject met de bewoners, zichtbaar resultaat is waar te nemen in de straat. De totale uitvoeringsperiode van Fase 2 bedraagt 2,5 jaar.

onderhoud-driemond
Bron: Gemeente Amsterdam
onderhoud-driemond-2
Bron: Gemeente Amsterdam

Ingmar van Wees, Manager Projectbeheersing, aan het woord: 

Ik probeer als Manager Projectbeheersing ervoor te zorgen dat het project zo voorspelbaar mogelijk verloopt. Daarvoor stellen we planningen op, beheersen we risico’s en maken we kostenramingen. Ook dit project bewijst maar weer dat elk project uniek is. Zo is de bestuurlijke besluitvorming anders gelopen dan aanvankelijk mocht worden verondersteld en is participatie van omwonenden binnen vastgestelde beleidsuitgangspunten een enorme uitdaging gebleken. Door kostenstijgingen enerzijds en beperkte dekkingsmiddelen anderzijds wordt constant gekeken naar hoe het slimmer en efficiënter kan. In een uiterste geval moet er worden ingegrepen op het ontwerp. Inmiddels werk ik in een goed ingewerkt projectteam, en die samenwerking is essentieel voor de aansturing van een project! Het zijn juist deze uitdagingen die het leuk maken om bij te dragen aan mooie projecten van onze opdrachtgevers.

Adviseurs op dit project

marjolein-driessen

Marjolein Driessen

Adviseur Gebiedsontwikkeling
gerbrand-lub

Gerbrand Lub

Adviseur Integrale Projectbeheersing

Bekijk hieronder onze meest recente projecten

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Onze vacatures:

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

middenboulevard-kurhausnieuwijsselmeerdijk