Blog

Procesmanagement: focus op draagvlak belangrijk voor succes

Onlangs heb ik met collega Jorian Bakker een procesmanagement opdracht afgerond voor het project bodemsanering in de Broekpolder (gemeente Vlaardingen). Binnen 6 maanden is een ontwikkelstrategie geschreven, waar alle betrokken partijen zich in herkennen.

Waar we vaak bij dit soort processen met geeltjes aan de slag gaan en vooral denken vanuit eigen belangen, lag nu de nadruk op het creëren van draagvlak bij alle betrokken stakeholders. Binnen zo’n project is het essentieel dat iedereen zich gehoord voelt. Draagvlak voor elkaars punten is belangrijk en dat wordt wel eens onderschat.

“Op basis van verkennende en verdiepende werksessies, is er door iedereen hard gewerkt om te komen tot een ontwikkelstrategie voor de hoofdopgave: hoe past een saneringsopgave in beoogde gebiedsontwikkeling? De ontwikkelstrategie betekent niet voor ieder het meest ideale resultaat, maar het is een realistisch scenario waarbij ieders belang een weloverwogen plek krijgt. Deze integrale procesaanpak zorgt ervoor dat niemand afhaakt gedurende het proces en iedereen tevreden is met het uiteindelijke resultaat.

Hoe is dit bereikt? We hebben dit projectmanagement proces opgebouwd met 3 ‘procesversnellers’: 1. Coalitiescan, 2. Kansensessie en 3. Effectenarena. Vooral de beginfase van het proces is cruciaal. Zo is met de coalitiescan inzichtelijk gemaakt waar overeenkomsten en verschillen in standpunten zijn. Wie zijn de stakeholders? Waar zijn ze mee bezig? Zijn er overlappende acties? Het is van belang om wensen en frustraties met elkaar te delen, om begrip te creëren binnen het proces. In een tweede fase is aandacht besteed aan verschillende ontwikkelrichtingen voor de Broekpolder. Hierin kreeg iedereen ruimte voor inbreng. In een laatste fase is bij elke kans en ontwikkelmogelijkheid overwogen wat de gevolgen kunnen zijn en hoe alle stakeholders hier tegenover staan. Door de integrale aanpak veranderde de houding van de partijen.

Uitspraken als: ‘ik ga met mijn project binnen 6 maanden starten’, maakten ruimte voor: Wat betekent dit voor alle stakeholders en in hoeverre gaat iedereen hierin mee? Dit was cruciaal om draagvlak te behouden en verwachtingen te managen. De focus op de opbouw van procesmanagement blijkt hierin de sleutel voor tevreden stakeholders. Het kost wat tijd en geduld, maar het resultaat loont naar mijn mening zeker de moeite!

Eerder gepubliceerd in Cobouw 
Door Jacobine Meijer-Slooff, projectconsultant bij Balance

Begin met typen en druk op enter om te zoeken