Woonwijk vliegbasis Soesterberg

Wonen in en met de natuur

Status: Lopend
Klant: Provincie Utrecht

licht

Filter per expertise categorie

Op de plek waar vroeger Militaire Vliegbasis Soesterberg was, wordt door de Provincie Utrecht gewerkt aan een nieuwe woonwijk die past in de bijzondere omgeving van de voormalige vliegbasis. Het thema van de wijk is ‘Wonen in en met de natuur’. De huizen worden verspreid in het landschap ingepast over een oppervlakte van 20 hectare. Kortom, een prachtige plek voor de toekomstige bewoners.

Het stedenbouwkundige plan voor de woonwijk is reeds opgesteld en het project bevindt zich nu in de realisatiefase. Belangrijke onderdelen van die fase zijn het bouw- en woonrijpmaken van het gebied en het opstellen van een verkoopstrategie. Hierbij moet rekening worden gehouden met een veelvoud aan partijen, (tegenstrijdige) belangen en de kwetsbare natuur, en dat vraagt om een zorgvuldige procesgang.

Vanuit Balance is de Coördinator voor het bouw- en woonrijpmaken geleverd omdat die functie vacant was. De functionaris in kwestie is expert op het gebied van Gebiedsontwikkeling en Niet Gesprongen Explosieven (NGE), wat zeer goed van pas komt aangezien de woonwijk wordt gebouwd op het terrein van de voormalige militaire vliegbasis. De oplevering van de eerste huizen in de nieuwe woonwijk staat gepland in de periode 2020-2025.

Meer informatie?

Neem contact op met
Robin Siebel 
T. +31 6 36341424
E. robinsiebel@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Robin Siebel - Balance
Quote

Intensieve samenwerking leidt tot succes 

“Robin Siebel: “Het geeft mij veel voldoening om mijn (uitvoerings-)kennis in de  Gebiedsontwikkeling in dienst te stellen van de Provincie Utrecht. Zij leren van mij, maar ik leer weer van hen. Het werken aan programma’s met groen en natuur is echt een vak apart.”

Robin Siebel
Business Consultant

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

A16 RotterdamDuurzame warmtenetten Balance