Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen. teameiffel.nl
Balance is onderdeel van

Kruispunt Beresteinlaan

Kruispunt Beresteinlaan/Melis Stokelaan

Status: Afgerond
Klant: Gemeente Den Haag

De impact van projectbeheersing op een blackspot-programma

Elke grote gemeente kent een blackspot programma. Stukken infrastructuur waar (ernstige) ongevallen hebben plaatsgevonden. Als uit onderzoek van het ongeval blijkt dat de weginrichting deels oorzaak was van dit ongeval komt het op de blackspot-lijst voor een spoedige aanpassing. Inclusief onderzoek, ontwerp en realisatie is het altijd de intentie om binnen 2 á 3 jaar alle stappen doorlopen te hebben. Dat is een lange periode, maar noodzakelijk om een optimaal ontwerp te creëren waarbij de verkeersveiligheid gewaarborgd wordt. Daar komt bij dat op korte termijn altijd gekeken wordt welke aanpassingen snel en makkelijk mogelijk zijn wanneer verkeersveiligheid acuut in het gedrang is – bijvoorbeeld door de wachttijden bij stoplichten aan te passen of afzettingen te plaatsen

Zo’n project waar Balance met projectbeheersing aan heeft bijgedragen, is aan het kruispunt Beresteinlaan/Melis Stokelaan in Den Haag. Uit een zogenaamde AVOC (aanpak verkeersongevallenconcentratiepunten) uit 2018 kwam naar voren dat in de loop van 4 jaar er 13 ongevallen hadden plaatsgevonden waarvan 4 met letsel. De oorzaak lag in onder meer korte opstelstroken, korte schrikstroken en slecht zicht op overig verkeer, waardoor oversteekpunten soms geblokkeerd werden door automobilisten om zicht te hebben op voetgangers en fietsers. Daarbij nodigde het kruispunt uit tot spook- en door rood rijden voor fietsers. Echter de primaire zorg voor de verkeersveiligheid bevond zich in de vele conflictsituaties op dit kruispunt – delen waar meerdere richtingen groen hebben, en verkeer elkaar moet kruisen of voor moet laten gaan op het kruispunt. Eén zo’n conflictsituatie resulteerde in 2019, na opstellen van de AVOC tot de dood van een bromfietser. Dit tragische ongeval onderstreepte de eerdere conclusies inzake de verkeersveiligheid op dit kruispunt. Het liet ook zien dat vertraging op de planning absoluut niet wenselijk was.

kruispunt-beresteinlaan

Verbetering van de verkeersveiligheid

Het ongeval in 2019 maakte de aanpak van het kruispunt urgenter dan het al was. De ontwerpen zijn verder uitgewerkt tot de situatie zoals deze nu zichtbaar zijn op de ingezette foto. De opstelstroken zijn verlengd en verduidelijkt waardoor het aantal conflictsituaties terug is gebracht. Diegenen die er nog zijn, bieden meer ruimte aan de automobilist om fouten te corrigeren. De verkeersregelinstallaties zijn aan de nieuwe situaties aangepast. Daarnaast zijn er middeneilanden aangebracht om langzaam verkeer steunpunten te bieden tijdens het oversteken. Verhogingen zouden het spookrijden moeten tegengaan. Het kruispunt – en daarmee de verkeersveiligheid – wordt natuurlijk gemonitord op effectiviteit.

Ten opzichte van de grote gebiedsontwikkelingen en rijkswegen zijn dit soort projecten natuurlijk relatief kleinschalig, maar zo ongelofelijk belangrijk. Dit zijn de projecten waar veel burgers direct mee te maken hebben op het moment dat zij hun voordeur uit stappen. Projecten omtrent het verbeteren van de (verkeers)veiligheid genieten altijd grote steun, juist omdat de buurt de ongevallen van dichtbij meemaakt.

kruispunt-beresteinlaan

Maar wat doet een manager Projectbeheersing op zo’n project? Gerbrand Lub, adviseur integrale projectbeheersing, heeft het volgende over het project te zeggen:

Dit project liet zien hoe belangrijk het is om snel en soepel te werken. In een tijdsbestek van 5 jaar zagen wij het aantal, en de ernst van de ongevallen gestaag toenemen tot er uiteindelijk een dodelijk ongeval plaatsvond. Wat als wij nog jaren bezig waren geweest met interne zaken? Als manager projectbeheersing zorg ik ervoor dat alles soepel verloopt, want daar zit de tijdwinst. Ik ben verantwoordelijk voor het beheer van het budget en de planning van het project. Ik moet zorgen dat de juiste personen tijdig kunnen werken aan dit project, anders loopt het ontwerp vertraging op. Uiteindelijk zijn het de ontwerpers die bepalen wat er buiten aangepast wordt om de verkeersveiligheid te verbeteren, de omgevingsmanager die de vergunningen regelt en de contractmanager die zorgt dat er een aannemer is om de aanpassingen door te voeren. Maar ik zie het als mijn taak dat al die mensen geen last hebben van “de organisatie” terwijl zij hun werk doen.

Wil je meer leren over Integrale Projectbeheersing? Lees dan onze expertisepagina over dit vakgebied.

Adviseurs op dit project

Bekijk hieronder onze meest recente projecten

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Ben je ook geïnteresseerd om op zo n project te werken?

Onze vacatures:

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Omgevingswetmiddenboulevard-kurhausnieuw