Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen. teameiffel.nl
Balance is onderdeel van

1. Persoonsgegevens en cookies

Als je de website van Balance bezoekt verzamelt Balance een aantal persoonsgegevens. Daarnaast werkt de website van Balance met cookies. Door middel van cookies kunnen wij bijvoorbeeld in kaart brengen welke delen van de website het meest worden bezocht. Zie voor een compleet overzicht van onze cookies hier ons cookiebeleid. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens (voornaam en achternaam)
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Informatie die je hebt verstrekt in het kader van de sollicitatie, zoals curriculum vitae (CV), werkervaring, talen, opleiding- en scholingsgegevens (certificaten en diploma’s)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

2. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Balance verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. Wij kunnen, met jouw toestemming (voor zover dat vereist is), gegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten.
 • Om uitvoering te geven aan gevraagde of overeengekomen zakelijke dienstverlening, zoals het uitbrengen van een aanbod of het opstellen van een overeenkomst.
 • Om je te benaderen met nieuwsbrieven en overige communicatie voor onze producten en diensten.
 • Om (marketing) onderzoek te verrichten.
 • Om onze website te verbeteren.
 • Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

3. Grondslag voor de verwerking van gegevens

We verwerken gegevens omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Denk aan verschillende marketing doeleinden om de website te verbeteren. Dit doen wij op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming.

4. Delen met derden

Jouw persoonsgegevens worden ook gedeeld met derden. Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:

Team EIFFEL: Balance is onderdeel van Team EIFFEL B.V. In het kader van de samenwerking is het is mogelijk dat persoonsgegevens dat jouw persoonsgegevens worden gedeeld met andere ondernemingen binnen Team EIFFEL.

Google: Voor het analyseren van de website werken wij met het programma Google Analytics. Balance heeft in dat kader met Google afspraken gemaakt op grond van de “Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze handleiding kun je hier raadplegen.

Hotjar: Voor het analyseren van de functionaliteit van de website werken wij met Hotjar. Balance heeft in dat kader met Hotjar afspraken gemaakt op grond van hun beleid. Voortgezet gebruik van Hotjar vereist naleving van dit beleid voor acceptabel gebruik, evenals hun servicevoorwaarden en privacybeleid.

5. Gegevensbeveiliging en bewaren

Balance doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Balance met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

6. Bewaren

Jouw persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

7. Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken om jouw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van jouw gegevens. Ook kun je verzet aan tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je deze toestemming ook intrekken. Een verzoek kun je richten aan:

Balance – Ervaring Op Projectbasis B.V.
Papendorpseweg 97
3528 BJ Utrecht
E: communicatie@balance.nl
T:+31 206763993

Wij reageren binnen 4 weken op jouw verzoek. Indien je geen marketing correspondentie meer wenst te ontvangen, kun je in de desbetreffende correspondentie je hiervoor afmelden door gebruik te maken van de ‘afmeld knop’ onderaan de correspondentie. Indien je klachten hebt horen we dat graag. Zodat we je verder kunnen helpen en zo nodig onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten via bovenstaande contactgegevens.

8. Wijzigingen Privacy en Cookie beleid

Het kan zijn dat wij ons privacy- en cookie beleid van tijd tot tijd wijzigen en up to date maken. Wij zullen deze wijzigingen met jou communiceren door publicatie hiervan op onze website. Voor de meest recente versie van ons privacy en cookie beleid dien je derhalve de website te raadplegen.

9. Vragen

Heb je na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via de hieronder genoemde contactgegevens.

Balance-logo

Bas van der Leij
E: basvanderleij@balance.nl
T: 020 676 3993

Laatste update: februari 2023

Begin met typen en druk op enter om te zoeken