Blog

Het klimaatakkoord en subsidies

26 juli 2019

Het klimaatakkoord is gepubliceerd en bevat maatregelen die ertoe moeten leiden dat Nederland versneld vergroent, minder broeikasgassen uitstoot (een reductie van 49% aan CO2-uitstoot t.o.v. 1990 te behalen in 2030), veel meer duurzame energie opwekt en benut en zo de opwarming van de aarde tegengaat.

Sceptici vinden dat de doelen bij voorbaat onhaalbaar zijn, er teveel onduidelijkheid is over de exacte maatregelen, het klimaatakkoord oneerlijk is en dat Nederland veel te ver vooruitloopt op andere landen.

Feit is dat het goed is dat er een principe-akkoord ligt en dat er maatregelen worden getroffen.

Wat betekent dit voor subsidies?

Subsidies worden veel genoemd in het Klimaatakkoord. Denk daarbij aan de eerder aangekondigde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) en bijvoorbeeld de beoogde subsidie op de aankoop van een elektrische auto door particulieren en zo nog een reeks van bestaande danwel nieuw op te zetten subsidieregelingen en fondsen.

Wat mij daarin opvalt is dat de beschikbare budgetten vooralsnog te laag zijn en deels zelfs nog niet bekend. Een deel moet beschikbaar komen uit verhoging van belastingen zoals bijvoorbeeld de CO2-heffing voor de industrie waaruit dan weer een subsidieregeling wordt bekostigd om diezelfde industrie te stimuleren meer CO2 besparende maatregelen door te voeren. Een sigaar uit eigen doos voor de industrie.

Header blog

Minder subsidie en verhoging van de lasten?

Al met al een groot verschil met de afgelopen jaren waarin alleen al aan duurzame energieopwekking via de subsidieregeling SDE en SDE+ vele miljarden aan subsidie per jaar werden toegezegd. Het lijkt erop dat het kabinet ernaar streeft om met een mix van maatregelen, meer gericht en met minder subsidie, en via stapsgewijze verhoging van lasten, de burger en het bedrijfsleven zoveel mogelijk te stimuleren tot het zelf nemen van verdere stappen naar verduurzaming en CO2 reductie.

Persoonlijk denk ik dat je investeringen van particulieren en bedrijven in verduurzaming en CO2-besparing het best kunt stimuleren door deze kosten, al dan niet deels, aftrekbaar te maken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dergelijke stimuleringsmaatregelen hebben zich in het verleden meer dan genoeg bewezen. Natuurlijk alleen wanneer de kosten aantoonbaar zijn gemaakt en betaald maar dit is iets waar de Belastingdienst al veel ervaring in heeft en wat veel minder omslachtig is dan het hele subsidieproces.

Subsidies

Maar misschien is dit te praktisch gedacht?

Wat vind jij? 

Wil je meer lezen over subsidies? Kijk hier

Geschreven door:

John

John Schäffers

Director

licht

Filter per blog categorie

Alle blogs
Projectmanagement
Integrale projectbeheersing
Omgevingsmanagement

Centrale overheid
Contractmanagement
Assetmanagement
Gebiedsontwikkeling

Tendersupport
Energietransitie
Subsidies
Aannemerij

Energie
Decentrale overheid
Waterschappen
Private sector

Desktop icon

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste én belangrijkste Balance-nieuws.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken