Sector Wonen

Samen zorgen voor voldoende, betaalbare en tegelijk duurzame woningen

licht

Filter per sector

Met 30% van de Nederlandse woningen in beheer, zijn woningcorporaties de startmotor van de energietransitie. Zij zijn als een van de eersten aan de slag gegaan met aardgasvrije wijken, duurzame onderhoudsplannen en strategisch vastgoedbeheer.

Deze verduurzaming kan alleen succesvol zijn door slim samen te werken en lef te tonen. De overheid verwacht van alle woningcorporaties leefbare wijken en voldoende woningen. Huurders willen een betaalbare en comfortabele woning. Deze opgave, met uiteenlopende belangen, kun je niet alleen uitvoeren. Samen gaan we slim en gebalanceerd te werk.

Slim samenwerken

Balance begeleidt corporaties in elke fase van het verduurzamingstraject. Een duidelijk plan voor het vastgoed, participatie met huurders en eenduidige afspraken met de gemeente en collega-corporaties zijn hierbij essentieel. We zetten onze ervaring in om duurzame plannen op te stellen en uit te voeren. Dit doen we onder andere voor woningcorporaties. Hierbij betrekken we huurders, bewonersplatforms, gemeenten, waterschappen, aannemers en andere relevante partijen.

Wij creëren de balans door de ambitie van de woningcorporatie samen te brengen met de wensen van de huurders. Met onze aandacht voor slimme participatietrajecten betrekken we huurders actief bij duurzame projecten. De inbreng die hier uitkomt, brengt de corporatie stappen verder in het werk.

Draagvlak en duurzaamheid

We stellen duurzaamheidsvisies en portefeuille-strategieën op en zorgen voor concreet projectmanagement, zodat gedragen duurzaamheidsplannen ontstaan. Deze plannen schrijven we bij voorkeur in de wijken zelf of op kantoor van de woningcorporaties. Wij hebben actuele kennis in huis van CO2 neutrale woningen, bewonersgedrag en aardgasvrije wijken. In onze aanpak gebruiken we tools, zoals procesversnellers voor bewonersparticipatie en zijn we op de hoogte van innovaties in de energietransitie (bijvoorbeeld PowerNEST van IBIS Power).

Onze experts werken aan een toekomstbestendige woningvoorraad door hun ervaring op het gebied van vastgoedmanagement, aardgasvrije (nieuw)bouw, procesmanagement en subsidieadvies in te zetten.

Aansluitende expertises
Passend bij de sector Wonen

Meer informatie?

Jochem Wellinga
T. +0206763993
E. jochemwellinga@balance.nl

Mark Dijsselbloem, manager Vastgoed Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Mark Dijsselbloem
manager Vastgoed Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Bieden van helikopterview

“Het helpt niet als eisen, wensen en (on)mogelijkheden over elkaar heen buitelen bij een investeringsopgave in de energietransitie. Wat wél helpt: een deskundige adviseur die de helikopterview biedt en de opgave in meerdere perspectieven plaatst. Denk daarbij aan het perspectief van de totale vastgoedopgave, mogelijkheden voor de specifieke locatie, het gemeentelijk beleid, financiële terugverdienmodellen, maar ook perspectieven van woonlasten en bewoners. Het helpt om een adviseur te hebben die vanuit de helikopterview afdaalt naar de inhoud. Bij Balance vonden we deze adviseur. In etappes konden we vervolgens concrete voorstellen behandelen, beslissingen nemen en ten uitvoer brengen.”

Projecten uit de praktijk

Project

Woonbron

Woonbron is de woningcorporatie voor huurwoningen en bedrijfsruimtes in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht. De organisatie vroeg Balance om het programma Duurzaamheid te leiden.

Balance heeft gezorgd voor een heldere duurzaamheidsstrategie met daarbij aandacht voor de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de transitie. In de praktijk heeft dit voor aardgasvrije projecten geleid.

Meer lezen

Project

Bouwvereniging Onze Woning

Bouwvereniging Onze Woning is een corporatie met 1400 woningen in Hillegersberg, Rotterdam. Ze hebben Balance gevraagd om een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen.

Onze Woning had behoefte aan een strategie voor het verduurzamen van het vastgoed, klimaatadaptatie, circulariteit en bewonersgedrag. Met behulp van Balance zijn technische mogelijkheden afgewogen op haalbaarheid, kosten en complexiteit.

Meer lezen

Woonbron

Bouwvereniging Onze Woning

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

AannemerijProvincies