SECTOR WONEN

Samen zorgen voor voldoende, betaalbare en tegelijk duurzame woningen

licht

Filter per sector

Met 30% van de Nederlandse woningen in beheer zijn woningcorporaties de startmotor van de energietransitie. Zij zijn als een van de eersten aan de slag gegaan met aardgasvrije wijken, duurzame onderhoudsplannen en strategisch vastgoedbeheer.

Deze verduurzaming kan alleen een succes zijn door slim samen te werken en door lef te tonen. De overheid verwacht van alle woningcorporaties leefbare wijken en voldoende woningen. Huurders willen een betaalbare en comfortabele woning. Deze opgave, met uiteenlopende belangen, kun je niet alleen. Samen gaan we slim en gebalanceerd te werk.

Slim samenwerken

Balance begeleidt corporaties in elke fase van het verduurzamingstraject. Een helder plan voor het vastgoed, participatie met huurders en duidelijke afspraken met de gemeente en collega-corporaties zijn hierbij essentieel. We zetten onze ervaring in om duurzame plannen op te stellen en ook uit te voeren. Dit doen we onder andere voor woningcorporaties. Hierbij betrekken we huurders, bewonersplatforms, gemeenten, waterschappen, aannemers en andere relevante partijen.

Wij creëren de balans door de ambitie van de woningcorporatie samen te brengen met de wensen van de huurders. Met onze aandacht voor slimme participatietrajecten betrekken we huurders bij duurzame projecten. De inbreng van huurders die hieruit komt, brengt de corporatie stappen verder in het werk.

We stellen duurzaamheidsvisies en portefeuille-strategieën op en zorgen voor concreet projectmanagement. Dit doen we samen met de woningcorporatie en de huurders, zodat gedragen duurzaamheidsplannen ontstaan. Deze plannen schrijven we bij voorkeur in de wijken zelf of op kantoor van de woningcorporaties. Wij hebben expertise in huis van Co2 neutrale woningen, bewonersgedrag en aardgasvrije wijken. In onze aanpak gebruiken we tools zoals procesversnellers voor bewonersparticipatie en zijn we op de hoogte van innovaties in de energietransitie. Bijvoorbeeld PowerNEST van IBIS Power.

Onze experts werken aan een toekomstbestendige woningvoorraad door hun ervaring op het gebied van vastgoedmanagement, aardgasvrije (nieuw)bouw, procesmanagement en subsidieadvies in te zetten.

Aansluitende expertises | Passend bij de sector Wonen

Meer informatie?

Jochem Wellinga
T. +0206763993
E. jochemwellinga@balance.nl

Mark Dijsselbloem, manager Vastgoed Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Mark Dijsselbloem
manager Vastgoed Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Bieden van helikopterview

“Het helpt niet als eisen, wensen en (on)mogelijkheden over elkaar heen buitelen bij een investeringsopgave in de energietransitie. Wat wél helpt: een deskundige adviseur die de helikopterview biedt en de opgave in meerdere perspectieven plaatst. Denk daarbij aan het perspectief van de totale vastgoedopgave, mogelijkheden voor de specifieke locatie, het gemeentelijk beleid, financiële terugverdienmodellen, maar ook perspectieven van woonlasten en bewoners. Het helpt om een adviseur te hebben die vanuit de helikopterview afdaalt naar de inhoud. Bij Balance vonden we deze adviseur. In etappes konden we vervolgens concrete voorstellen behandelen, beslissingen nemen en ten uitvoer brengen.”

Projecten uit de praktijk

Project

De Nieuwe Kern & Balance

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

De Nieuwe Kern & Balance

Woonbron & Balance

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Decentrale Overheid