Waterschappen

Totaalopgaven als geheel aanpakken en tegelijk kansen voor specifieke innovatie benutten

licht

Filter per sector

Totaalopgaven als geheel aanpakken en tegelijk kansen voor specifieke innovatie benutten

“Nederland Waterland”: het moet veiliger en duurzamer. Een continue stroom van projecten is dan ook in uitvoering. Van grootschalige dijkversterkingen, tot de aanleg van gemalen, sluizen, kanalen en natuurvriendelijke oevers. We creëren ruimte voor rivieren en richten natuurgebieden opnieuw in. Ruim 60 Balance professionals zijn nu in de watersector aan het werk. Zij ondersteunen waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, aannemers en Rijkswaterstaat bij hun opgave.

Onder invloed van de stevige overheidsbezuinigingen en de Kaderrichtlijn Water, kruist een aantal complexe uitdagingen de gezamenlijke missie:

Efficiëntie en beheersing 
Bezuinigingen en wetgeving zoals de wet HOF, dwingen tot verlaging van de kosten. Balance professionals verbinden inhoudelijke sectorkennis met ondersteuning in beleidsvorming, beheersmethodieken en managementstijlen. Project- en programma management is al tien jaar onze core business. We zetten vertragingen om in versnelling en brengen de planning op orde.

Innovatieve contracten
Meer vrijheid voor de markt? Dan wil je als opdrachtgever wél de regie houden, de veiligheid borgen. Balance snapt hoe dat werkt.

Samenwerking in de waterketen 
Zoveel partijen, zoveel belangen én verschillen: in strategie, projectuitvoering en visies op financiering. Om afstemming te bereiken is een onafhankelijke blik van buitenaf vaak zeer effectief.

Machineveiligheid en Asset Management
Hoe voldoe je aan de Europese wetgeving en maak je als organisatie een sprong voorwaarts in het asset management. Balance adviseert.

Meer informatie?

Neem contact op met
Saskia Vuurens
T. 020 676 3993
E. saskiavuurens@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Woonbron & Balance

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Energie