SECTOR WATER

Jarenlange ervaring zorgt voor een toekomstbestendig Nederland

licht

Filter per sector

De waterschappen zijn druk bezig om te anticiperen op klimaatverandering. Zo spelen ze in op de stijgende zeespiegel, bodemdaling, zware regenval en droge zomers. Balance heeft ruim 15 jaar ervaring binnen de Nederlandse Watersector.

De missie van de waterschappen, in samenwerking met Rijkswaterstaat, is om in 2050 alle primaire keringen bestendig te hebben voor de stijgende zeespiegel en zwaardere regenval. Waterschappen zorgt voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. De laatste jaren is dit een steeds grotere uitdaging door veranderingen in het klimaat. In natte tijden wordt er meer water vastgehouden en in droge tijden wordt er extra water aangevoerd of verdeeld; zo houden de waterschappen de waterpeilen overal in het land in orde.

Traditioneel én integraal projectmanagement

Balance hielp eerst vooral met traditionele rollen zoals een projectleider of directievoerder; de laatste jaren zijn hier steeds meer integrale projectmanagementrollen bijgekomen. Deze worden vooral toegepast bij grootschalige infrastructurele projecten zoals dijkversterkingen en bij renovatie of nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast voeren we adviesopdrachten uit op het gebied van innovatieve contractvormen, assetmanagement en risicomanagement.

Doelmatig en efficiënt werken

Balance ondersteunt de waterschappen in een continue stroom van projecten die Nederland klaar moeten maken voor de toekomst. Van grootschalige dijkversterkingen tot de aanleg van gemalen, sluizen, kanalen en milieuvriendelijke oevers. We realiseren ruimte voor rivieren en richten natuurgebieden opnieuw in. Door de integrale kennis van projectmanagement verbinden we inhoudelijke kennis met ondersteuning in beleidsvorming, beheermethodieken en managementstijlen.

Projecten bij waterschappen worden gefinancierd door de overheid. Daarom werkt Balance doelmatig. Balance is vooruitstrevend in de sector; we brengen klanten doelmatig en op een efficiënte manier verder. Dit noemen wij samenwerken aan een gezamenlijke opdracht, vanuit trots én vakmanschap. We werken met integrale oplossingen die bestendig zijn voor de toekomst. Balance maakt dit mogelijk door jarenlange ervaring in het integrale projectmanagement bij zowel waterschappen als overige overheden die acteren binnen de openbare ruimte.

Aansluitende expertises | Passend bij de sector Water

Meer informatie?

Daan Dekker
T. 0206763993
E. daandekker@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

De Nieuwe Kern & Balance

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

De Nieuwe Kern & Balance

Woonbron & Balance

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Begin met typen en druk op enter om te zoeken