Sector Rijksoverheid

Samenwerken aan een uitstekende infrastructuur in Nederland

licht

Filter per sector

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en Schiphol vormen de ruggengraat van de infrastructuur in Nederland. Zij beheren het overgrote deel van de Nederlandse wegen, waterwegen, spoorwegen, luchtvaart en gebouwen. Balance ondersteunt deze vier partijen bij het optimaliseren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de infrastructuur.

Nauwe samenwerking met deze en andere partijen en voortdurende innovatie maken optimalisatie mogelijk. Balance bundelt de krachten van overheid en marktpartijen voor een efficiƫnte samenwerking. Daardoor ervaren gebruikers van deze infrastructuur optimale bereikbaarheid, veiligheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Werken aan een toekomstbestendige infrastructuur

De experts van Balance helpen Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en Schiphol om hun projectdoelstellingen te halen. Dit doen we vanuit onze expertises projectmanagement, projectbeheersing, contractmanagement, omgevingsmanagement en assetmanagement. We ondersteunen bij projecten binnen de spoorinfra, wegenbouw, waterwegenbouw, vastgoed en luchthavens. Balance beheerst projectportefeuilles door het leveren van capaciteit en advies met een scherp oog voor kwaliteit. Zo werken we met onze opdrachtgevers aan een toekomstbestendige infrastructuur.

Aansluitende expertises
Passend bij de sector Rijksoverheid

Meer informatie?

Neem contact op met
Flip Groenendijk
T. 020 676 3993
E. flipgroenendijk@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

A16 Rotterdam

Nieuwe verbinding voor een betere bereikbaar- en leefbaarheid

Een nieuwe snelweg bij Rotterdam om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Vooraf is er onderzoek gedaan, daarna is het project door een intensieve samenwerking tot stand gekomen.

Meer lezen

Project

Maaswerken-Maasroute

De Maasroute is onderdeel van het programma Maaswerken. Het doel van het project Maasroute omvat het vergroten van de vaarweg. Het verbreden van de vaarweg moet ervoor zorgen dat het geschikt wordt voor de grotere binnenvaartschepen (klasse Vb).

Balance is sinds 2002 structureel in meerdere rollen en functies bij het Programma Maaswerken betrokken. Vanaf 2010 hebben de experts van Balance, in samenwerking met Rijkswaterstaat, een duurzame overdracht ontwikkeld.

Meer lezen

Project

Gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

Voor de gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens is Balance gevraagd een flexibele expert te leveren die ervoor zorgt dat het gezamenlijke belang van de betrokken organisaties wordt nageleefd. Dat is gelukt.

Via een specifiek daartoe door Balance opgemaakt plan van aanpak is onder regie van Balance en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en onderhoudsaannemer VIALIS vastgesteld hoe de overdracht gemaakt moest worden. Balance heeft dit gerealiseerd.

Meer lezen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

A16 Rotterdam

Maaswerken-Maasroute

Gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Aannemerij