Rijksoverheid

Bezuinigen en tegelijk een duurzame, vernieuwende economie opzetten

licht

Filter per sector

Bezuinigen en tegelijk een duurzame, vernieuwende economie opzetten

Het doel: 16 miljard bezuinigen en tegelijkertijd een duurzame en vernieuwende economie creëren. Overheden en uitvoeringsorganisaties werken intensief aan deregulering en aan nieuw beleid op allerlei fronten. Wat kan geschrapt, wat moet efficiënter en hoe zorg je dat de pijn gelijkmatig verdeeld wordt? En hoe houd je, ondanks de beperkingen, toch ruimte voor nieuwe initiatieven?

Nieuwe kennis en nog meer scherpte
Een nieuw soort kennis, daadkracht en openheid is nodig. Dit is wat Balance consultants meebrengen bij hun opdracht. Samen met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Zij ondersteunen ministeries, agentschappen en ZBO’s: bijvoorbeeld bij beleidsveranderingen in de sociale omgeving, het reorganiseren van bezwaarprocessen, of het innovatief managen van grote infraprojecten. Onze specialisten komen over de vloer bij publieke én bij private partijen in verschillende sectoren. Dat vormt hun visie en scherpt hun inzicht in risico’s en verbetermogelijkheden.

Meer informatie?

Neem contact op met
Alexander van der Meulen
T. 020 676 3993
E. alexandervandermeulen@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Het versneld wijzigen van het bestemmingsplan De Buitenplaats. De wijziging houdt concreet in: het wijzigen van de kantorenfunctie naar functie hoogwaardig bedrijventerrein.

Balance consultants hadden een overkoepelende rol tijdens dit project: Het strikt sturen op tijd en risico’s en inzetten van beheersmaatregelen, bij het tot stand brengen van de bestemmingsplanwijziging op De Buitenplaats. De Balance consultants en interne projectgroep hebben samen het proces vormgegeven.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

De opdracht voor Balance was het begeleiden van het project van beleid naar uitvoering zodat er daadwerkelijk gestart zou gaan worden met de realisatie van de geluidwerende voorzieningen. Om dit te realiseren hebben de professionals sterk ingezet op het voortdurend informeren, masseren en meekrijgen van de betrokken stakeholders.

Herontwikkeling RDM-Oost

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Uitbreiding sluis Eefde

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

AannemerijDecentrale Overheid