Rijksoverheid

Bezuinigen en tegelijk een duurzame, vernieuwende economie opzetten

licht

Filter per sector

Bezuinigen en tegelijk een duurzame, vernieuwende economie opzetten

Het doel: 16 miljard bezuinigen en tegelijkertijd een duurzame en vernieuwende economie creëren. Overheden en uitvoeringsorganisaties werken intensief aan deregulering en aan nieuw beleid op allerlei fronten. Wat kan geschrapt, wat moet efficiënter en hoe zorg je dat de pijn gelijkmatig verdeeld wordt? En hoe houd je, ondanks de beperkingen, toch ruimte voor nieuwe initiatieven?

Nieuwe kennis en nog meer scherpte
Een nieuw soort kennis, daadkracht en openheid is nodig. Dit is wat Balance consultants meebrengen bij hun opdracht. Samen met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Zij ondersteunen ministeries, agentschappen en ZBO’s: bijvoorbeeld bij beleidsveranderingen in de sociale omgeving, het reorganiseren van bezwaarprocessen, of het innovatief managen van grote infraprojecten. Onze specialisten komen over de vloer bij publieke én bij private partijen in verschillende sectoren. Dat vormt hun visie en scherpt hun inzicht in risico’s en verbetermogelijkheden.

Meer informatie?

Neem contact op met
Alexander van der Meulen
T. 020 676 3993
E. alexandervandermeulen@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Woonbron & Balance

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

AannemerijDecentrale Overheid