Aannemerij

Creativiteit in álles: ontwerp, financiën, aanbesteding, uitvoering en onderhoud

 
 
 

De tijden zijn definitief veranderd. Waar u ooit uitvoerde wat gevraagd werd, heeft u nu vrijheid en verantwoordelijkheid. Om te ontwerpen, te innoveren. Het gaat over technisch complexe installaties: autowegen, waterwegen, spoorwegen of hele woonwijken. De eisen aan kwaliteit en veiligheid vragen veel van uw organisatie. Zeker omdat financiële efficiëntie wezenlijk is. 

Inzichten uit verschillende werelden met elkaar verbinden
Of de zaken onder controle zijn, bewijst zich al in de aanbestedingsfase. Voor écht goed zicht op de kansen en risico’s, is Balance sparringpartner. We spreken twee talen: die van de opdrachtgever én die van de opdrachtnemer. Bovendien verbinden wij inzichten vanuit verschillende werelden zoals  wegenbouw, watermanagement en railinfra. Teams van juristen, risicomanagers en system engineers helpen u bij het bepalen van de winstrategie of zij schrijven de aanbesteding. We bieden flexibele en onafhankelijke kennis. En niet alleen voor de aanbesteding. We supporten ook het project dat volgt. Met expertise in projectbeheersing, innovatieve contracten, omgevingsmanagement en risicobeheersing.

Onze ervaring bij aannemers en ingenieursbureaus:


Aanbestedingen winnen met Tender Support

Tender support in opdracht van Croon

Het doel: een winnende aanbieding opstellen. Ons team van experts heeft onlangs Croon geholpen met het uitwerken van de winstrategie en het tekstueel en grafisch uitwerken van de aanbieding betreffende de aanbesteding. Croon heeft, mede door een goede EMVI score, de aanbesteding gewonnen. 


Interview- en dialoogtraining voor BVP-tender

Na samen met onze opdrachtgever een intensief tender traject te hebben doorlopen, zagen hun vier sleutelfunctionarissen op tegen het aanvullende gesprek bij de opdrachtgever. Wetende dat ze de techniek uitstekend beheersen, blijft het lastig om dit tijdens interactie goed over te brengen. Ons ervaren Tender Support team heeft de specialisten voorbereid middels rollenspellen. Met psychologen, vakinhoudelijke experts en gedragsdeskundigen hebben we ze klaargestoomd voor het échte interview. Het resultaat: vier experts die barsten van het zelfvertrouwen waarmee ze de opdrachtgever weten te overtuigen dat zij het project echt doorgronden.


Projectteam aan de slag

Sturing geven aan een multidisciplinair ontwerpteam

Voor een grote aannemer geeft onze expert sturing aan een multidisciplinair ontwerpteam in de infrastructuur. In zijn functie van ontwerpregisseur zorgt hij voor daadkracht en efficiëntie. Zowel in de tenderfase als in de ontwerp- en de realisatiefase van de betreffende kunstwerken.


Doorstroom project met excellent vergunningenmanagement

Tijdig en nauwkeurig vergunningenmanagement

Onze expert heeft voor een groot infra project alle benodigde vergunningen in kaart gebracht en aangevraagd. Door goed overleg met het bevoegd gezag zorgde hij voor een soepel proces.


Planning voor complexe projecten

Het opzetten en inrichten van planningsmanagement

Voor de realisatie van een wegenproject zette onze consultant het planningsmanagement op bij het projectbureau. Dit in opdracht van een ingenieursbureau. Onze expert werd als auditor ingezet om planningssysteem, het risicomanagementproces, de planningen en termijnstaten van de opdrachtnemer te toetsen op haalbaarheid en kwaliteit.


Projectadministratie naar een hoger plan

Projectadministratie naar hoger plan

Voor een tweejarig bouwproject werd onze expert door de aannemer gevraagd de projectadministratie professioneel in te richten en te managen. Onze expert heeft niet alleen de klus geklaard, hij wist ook zijn ruime kennis te borgen in de organisatie.


Earned Value Management (EVM): wérkelijk inzicht in de voortgang

De financier van een flink bouwproject verlangde van de aannemer op EVM gebaseerde voortgangsrapportages. Ons team van EVM-experts heeft voor deze aannemer een scan uitgevoerd. Helder werd wat de voordelen zijn van EVM, onder andere ten aanzien van de administratie, contracten en de koppeling tussen systemen. Daarnaast kreeg de aannemer advies over noodzakelijke aanpassingen om EVM te kunnen implementeren. Lees ook:


Met EVM complexe projecten managen

EVM implementeren in de bestaande organisatie

Voor een nieuwbouwproject onder een DBFMO contract, implementeert Balance EVM. Zij richtten de bestaande systemen EVM-proof in. Gedurende het project waren zij verantwoordelijk voor de financiële prognoses in relatie tot de tijd en de maandrapportages voor het management. Daarnaast verzorgden zij workshops en leidden alle projectteamleden op om in de toekomst EVM zelf in de praktijk te kunnen toepassen. Lees ook:


Juridische expertise in aanbestedingen

Juridische begeleiding tijdens aanbestedingsfase

Onze juridisch expert begeleidde voor een aannemerscombinatie het aanbestedingsproces. Zij doorgrondde de documenten, adviseerde over het formuleren van de juiste vragen voor de inlichtingenronde en deed wijzigingsvoorstellen voor de raamovereenkomst. Daarnaast stelde ze voor beide bedrijven een samenwerkingsovereenkomst op voor een nieuw te vormen combinatie. 


DEEL DEZE PAGINA

 

Onze expert

Udo Veenstra
Business Manager
T +31(0)6 1299 4970

Contact

Relevante publicaties