Energie

Doelmatig aanpakken en tegelijk kansen voor meer betrokkenheid benutten.

licht

Filter per sector

Doelmatig aanpakken en tegelijk kansen voor meer betrokkenheid benutten.

De doelen zijn kortweg “zeker, betaalbaar en schoon”. Met als gevolg: een stroom aan projecten. Netten, gebouwen, of hele woonwijken moeten worden aangepast aan de duurzaamheidseisen. Daarnaast worden partijen gemobiliseerd om complexe projecten van de grond te krijgen, zoals de bouw van windmolenparken en biomassacentrales.

Veel kansen
Kenmerkend voor onze klanten in de energiesector is doelmatigheid. Toch blijven er nogal wat kansen onbenut. Denk aan subsidies voor innovatie en nieuwe vormen van aanbesteden. Maar ook het begrip ‘samenwerken’ vraagt specifieke kennis en werkwijzen. Steeds vaker zijn er bij de business cases branchevreemde partijen in beeld. Bij complexe of risicovolle projecten in dichtbevolkte gebieden is doordacht stakeholdermanagement cruciaal.

Leren van collega-sectoren
En waarom zelf het wiel uitvinden als er van collega-sectoren nog zoveel te leren valt? Het is precies dat wat het energieteam van Balance meebrengt: kennis en ervaring bij partijen uit onder meer de infra, gebiedsontwikkeling of het watermanagement. Zij zorgen voor een frisse blik op bijvoorbeeld procesmanagement, financiering, projectmanagement en compliance.

Meer informatie?

Neem contact op met
Steven Sturm
T. 020 676 3993
E. stevensturm@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Woonbron & Balance

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

WaterschappenAannemerij