Energie

Doelmatig aanpakken en tegelijk kansen voor meer betrokkenheid benutten.

licht

Filter per sector

Doelmatig aanpakken en tegelijk kansen voor meer betrokkenheid benutten.

De doelen zijn kortweg “zeker, betaalbaar en schoon”. Met als gevolg: een stroom aan projecten. Netten, gebouwen, of hele woonwijken moeten worden aangepast aan de duurzaamheidseisen. Daarnaast worden partijen gemobiliseerd om complexe projecten van de grond te krijgen, zoals de bouw van windmolenparken en biomassacentrales.

Veel kansen
Kenmerkend voor onze klanten in de energiesector is doelmatigheid. Toch blijven er nogal wat kansen onbenut. Denk aan subsidies voor innovatie en nieuwe vormen van aanbesteden. Maar ook het begrip ‘samenwerken’ vraagt specifieke kennis en werkwijzen. Steeds vaker zijn er bij de business cases branchevreemde partijen in beeld. Bij complexe of risicovolle projecten in dichtbevolkte gebieden is doordacht stakeholdermanagement cruciaal.

Leren van collega-sectoren
En waarom zelf het wiel uitvinden als er van collega-sectoren nog zoveel te leren valt? Het is precies dat wat het energieteam van Balance meebrengt: kennis en ervaring bij partijen uit onder meer de infra, gebiedsontwikkeling of het watermanagement. Zij zorgen voor een frisse blik op bijvoorbeeld procesmanagement, financiering, projectmanagement en compliance.

Meer informatie?

Neem contact op met
Steven Sturm
T. 020 676 3993
E. stevensturm@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Het versneld wijzigen van het bestemmingsplan De Buitenplaats. De wijziging houdt concreet in: het wijzigen van de kantorenfunctie naar functie hoogwaardig bedrijventerrein.

Balance consultants hadden een overkoepelende rol tijdens dit project: Het strikt sturen op tijd en risico’s en inzetten van beheersmaatregelen, bij het tot stand brengen van de bestemmingsplanwijziging op De Buitenplaats. De Balance consultants en interne projectgroep hebben samen het proces vormgegeven.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

De opdracht voor Balance was het begeleiden van het project van beleid naar uitvoering zodat er daadwerkelijk gestart zou gaan worden met de realisatie van de geluidwerende voorzieningen. Om dit te realiseren hebben de professionals sterk ingezet op het voortdurend informeren, masseren en meekrijgen van de betrokken stakeholders.

Herontwikkeling RDM-Oost

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Uitbreiding sluis Eefde

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

WaterschappenAannemerij