Decentrale Overheid

Expertise en vaart in veranderingsprocessen

 
 
 

Het is een veeleisend spanningsveld waar de decentrale overheid zich in bevindt. Neem gemeenten: talloze taken komen erbij terwijl forse bezuinigingen worden doorgevoerd. Het motto “meer doen met minder middelen” heeft ingrijpende structuurveranderingen tot gevolg. Denk aan fusies tussen gemeenten, reorganisaties van interne afdelingen of de vorming van Omgevingsdiensten. Het vraagt van overheidsorganisaties daadkracht en tegelijk een doordachte visie op verandermanagement. 

De zaak in beweging zetten 
Helderheid over de doelen is één. Maar dan de aanpak. Verandermoeheid ligt op de loer. Dan moet er volop aandacht zijn voor de factor mens. En dat is een belangrijke kracht van Balance consultants. Vanuit hun specifieke expertise voegen zij kennis toe, maar ze geven ook energie, vaart, een nieuwe impuls. Ze richten bijvoorbeeld nieuwe processen in, adviseren over financiering, doen een second opinion op uw plannen, of fungeren als de onafhankelijke derde in een lastige fusie. Steeds vanuit de drive om collega’s te motiveren en in beweging te krijgen. 


Een greep uit onze ervaring:


De regie behouden met een strak en prestatiegericht contract

In slechts enkele weken een plan opleveren om te komen tot een beheersbaar prestatiecontract. Dat was de opdracht van de Dienst Beheer Infrastructuur van de Provincie Zuid-Holland. Zij wil 25% van het beheer en onderhoud aan wegen voortaan uitbesteden aan de markt. Met een multidisciplinair team van zes consultants hebben we een GAP-analyse en vervolgens een helder plan van aanpak opgeleverd. Door de gevolgen en effecten te belichten, kan de dienst nu een risicogestuurde benadering toepassen én zo de regierol behouden. Inmiddels zijn we gevraagd voor de next step: de dienst verder ondersteunen met de implementatie.Veel meer inzicht met nieuwe rapportages

Een grote gemeente in Nederland heeft al 17 jaar hetzelfde maandafsluitingsproces. Balance implementeerde een totaal nieuwe methodiek. Het resultaat: een heldere rapportage, eenvoudig te filteren op de specifieke informatiebehoefte van de DMU’s uit alle verschillende functielagen en afdelingen. 


Tóch woningbouw

Voor de gemeenten Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer en Apeldoorn hebben onze experts het fenomeen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap inhoud en uitvoering gegeven. Onze experts brachten de mogelijkheden in kaart, richten de projecten en werken samen met de gemeentes aan de realisatie. Lees ook: 


Audit op project brengt professionalisering

Gemeente Deventer zit midden in de realisatie van een technisch en organisatorisch complex traject, vol politieke gevoeligheden: de bouw van een nieuw stadhuis. Een audit team van Balance voert samen met auditors van de gemeente periodieke projectaudits uit. Ze brengen inzicht, vertrouwen en professionalisering van de projectprocessen. Lees meer


Processen naar hoger plan, medewerkers kostenbewuster

Een hoogheemraadschap vond dat de planning- en controlcyclus beter moest. Met zijn kennis van treasurybeleid, compliance, wet-en regelgeving, personeelsbegrotingen en AO-vraagstukken, tilde onze consultant de financiële en administratieve processen naar een hoger plan. Tegelijkertijd zorgde hij voor een sterker kostenbewustzijn bij de medewerkers.


Projectmanagement dat samenwerking bevordert

Bij de planvorming voor een stedelijk OV-knooppunt, speelde er een veelheid aan wensen, belangen en randvoorwaarden. De samenhang werd aangebracht door een projectmanager van Balance die de uitdagingen van stedelijke ontwikkeling, logistiek en openbare ruimte integreerde in een overzichtelijk projectenprogramma.


Veel tijdswinst bij behandeling bezwaar

Hoe kunnen wij de beschikbare capaciteit op de afdeling Juridische Zaken zo efficiënt mogelijk benutten? Dat vroeg de gemeente Lelystad aan de juridische business manager van Balance. Na een doeltreffende scan presenteerden zij een rapport met praktische aanbevelingen en realistische normtijden. Lees meer


DEEL DEZE PAGINA

 

Onze experts

Ivonne Kroon
Business Manager
T +31 (0)6 2757 2379

Contact