Centrale Overheid

Daadkracht en openheid

 
 
 

Het doel: 16 miljard bezuinigen en tegelijkertijd een duurzame en vernieuwende economie creëren. Overheden en uitvoeringsorganisaties werken intensief aan deregulering en aan nieuw beleid op allerlei fronten. Wat kan geschrapt, wat moet efficiënter en hoe zorg je dat de pijn gelijkmatig verdeeld wordt? En hoe houd je, ondanks de beperkingen, toch ruimte voor nieuwe initiatieven?

Nieuwe kennis en nog meer scherpte
Een nieuw soort kennis, daadkracht en openheid is nodig. Dit is wat Balance consultants meebrengen bij hun opdracht. Samen met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Zij ondersteunen ministeries, agentschappen en ZBO’s: bijvoorbeeld bij beleidsveranderingen in de sociale omgeving, het reorganiseren van bezwaarprocessen, of het innovatief managen van grote infraprojecten. Onze specialisten komen over de vloer bij publieke én bij private partijen in verschillende sectoren. Dat vormt hun visie en scherpt hun inzicht in risico’s en verbetermogelijkheden.

Een greep uit onze ervaring:


Projecten voor gemeenten en provincies

Verbetering stuurinformatie

Een specialist van Balance stelde een plan op voor een zelfstandig bestuursorgaan, om de stuurinformatie voor management en bestuur te verbeteren. De inzet was om doelen meetbaar te maken én te realiseren.


Kennis van contractvorming overgedragen

Een projectmanager van Balance begeleidde de contractvorming voor verschillende infrastructuurprojecten in opdracht van een provincie. Het doel daarbij was om gelijk zijn kennis over aanbestedingscontracten over te dragen en te borgen in de organisatie. Lees ook: 


Juridische expertise voor gemeenten

Nieuw beslismodel voor beschikkingen

Ons team van juridisch specialisten verbeterde bij een overheidsdienst de werkprocessen rond het afgeven van beschikkingen. Met de ontwikkeling van een beslismodel, het zogeheten stoplichtmodel.


Toegepast ambtenarenrecht

Door bezuinigingsmaatregelen bij de overheid speelden er bij diverse departementen complexe vraagstukken rond de toepassing van het ambtenarenrecht in rechtspositionele zaken. Balance juristen gaven advies over efficiënt en menselijk beleid en de implementatie ervan. 


Achterstanden wegwerken in het afhandelen van Bezwaar en Beroep

Achterstanden weggewerkt

Een van de ministeries kampte met een enorme achterstand in de behandeling van bezwaarschriften vanwege piekbelasting. Ons vijftienkoppig team van juristen heeft zich in recordtijd specifieke wet- en regelgeving eigen gemaakt. Hun voortvarendheid en een soepele samenwerking brachten het broodnodige tempo in de afhandeling. Lees meer


Werkprocessen en procedures compliant volgens nieuwe wetgeving

De toekenning van opsporingsbevoegdheden bij de centrale overheid moest drastisch veranderen. Dit onder invloed van wijzigingen in de wet- en regelgeving. Een specialist van Balance zorgde voor nieuwe procedurebeschrijvingen en werkinstructies. 


Omgevingsrecht door Balance juristenProcesverbeteringen bij de uitvoering van sociale zekerheidsbeleid

Een financiële expert van Balance voerde voor het ministerie toezicht over het financiële beheer van één van de grootste uitkeringsinstanties. Het resultaat van de inspectie was een helder advies over concrete verbeteringen op organisatie- en ketenniveau bij de uitvoering van sociale zekerheid.


Processen efficiënt inrichten

Flexibele schil door outsourcing

Een wisselende intstroom van aanvragen deed een uitvoerende dienst besluiten om een deel van het proces en de bijbehorende werkzaamheden - het toetsen en het slaan van beschikkingen - bij Balance neer te leggen. Balance leidt de juristen op, werkt ze in, houdt ze beschikbaar en roept ze op wanneer de werkzaamheden zich voordoen. Alles wordt binnen de daarvoor gestelde termijn behandeld en uitgevoerd.


DEEL DEZE PAGINA