Aannemerij

Voldoen aan gestelde eisen en tegelijk alle ruimte voor eigen creativiteit in de uitvoering

licht

Filter per sector

Voldoen aan gestelde eisen en tegelijk alle ruimte voor eigen creativiteit in de uitvoering

De tijden zijn definitief veranderd. Waar u ooit uitvoerde wat gevraagd werd, heeft u nu vrijheid en verantwoordelijkheid. Om te ontwerpen, te innoveren. Het gaat over technisch complexe installaties: autowegen, waterwegen, spoorwegen of hele woonwijken. De eisen aan kwaliteit en veiligheid vragen veel van uw organisatie. Zeker omdat financiële efficiëntie wezenlijk is.

Inzichten uit verschillende werelden met elkaar verbinden
Of de zaken onder controle zijn, bewijst zich al in de aanbestedingsfase. Voor écht goed zicht op de kansen en risico’s, is Balance sparringpartner. We spreken twee talen: die van de opdrachtgever én die van de opdrachtnemer. Bovendien verbinden wij inzichten vanuit verschillende werelden zoals  wegenbouw, watermanagement en railinfra. Teams van juristen, risicomanagers en system engineers helpen u bij het bepalen van de winstrategie of zij schrijven de aanbesteding. We bieden flexibele en onafhankelijke kennis. En niet alleen voor de aanbesteding. We supporten ook het project dat volgt. Met expertise in projectbeheersing, innovatieve contracten, omgevingsmanagement en risicobeheersing.

Meer informatie?

Neem contact op met
Udo Veenstra
T. 020 676 3993
E. udoveenstra@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Het versneld wijzigen van het bestemmingsplan De Buitenplaats. De wijziging houdt concreet in: het wijzigen van de kantorenfunctie naar functie hoogwaardig bedrijventerrein.

Balance consultants hadden een overkoepelende rol tijdens dit project: Het strikt sturen op tijd en risico’s en inzetten van beheersmaatregelen, bij het tot stand brengen van de bestemmingsplanwijziging op De Buitenplaats. De Balance consultants en interne projectgroep hebben samen het proces vormgegeven.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

De opdracht voor Balance was het begeleiden van het project van beleid naar uitvoering zodat er daadwerkelijk gestart zou gaan worden met de realisatie van de geluidwerende voorzieningen. Om dit te realiseren hebben de professionals sterk ingezet op het voortdurend informeren, masseren en meekrijgen van de betrokken stakeholders.

Herontwikkeling RDM-Oost

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Uitbreiding sluis Eefde

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

EnergieRijksoverheid