Sector Aannemerij

Voldoen aan gestelde eisen en tegelijk alle ruimte voor eigen creativiteit in de uitvoering

licht

Filter per sector

Voldoen aan gestelde eisen en tegelijk alle ruimte voor eigen creativiteit in de uitvoering

De tijden zijn definitief veranderd. Waar u ooit uitvoerde wat gevraagd werd, heeft u nu vrijheid en verantwoordelijkheid. Om te ontwerpen, te innoveren. Het gaat over technisch complexe installaties: autowegen, waterwegen, spoorwegen of hele woonwijken. De eisen aan kwaliteit en veiligheid vragen veel van uw organisatie. Zeker omdat financiële efficiëntie wezenlijk is.

Inzichten uit verschillende werelden met elkaar verbinden
Of de zaken onder controle zijn, bewijst zich al in de aanbestedingsfase. Voor écht goed zicht op de kansen en risico’s, is Balance sparringpartner. We spreken twee talen: die van de opdrachtgever én die van de opdrachtnemer. Bovendien verbinden wij inzichten vanuit verschillende werelden zoals  wegenbouw, watermanagement en railinfra. Teams van juristen, risicomanagers en system engineers helpen u bij het bepalen van de winstrategie of zij schrijven de aanbesteding. We bieden flexibele en onafhankelijke kennis. En niet alleen voor de aanbesteding. We supporten ook het project dat volgt. Met expertise in projectbeheersing, innovatieve contracten, omgevingsmanagement en risicobeheersing.

Meer informatie?

Neem contact op met
Udo Veenstra
T. 020 676 3993
E. udoveenstra@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Salland Twentetunnel

Rijkswaterstaat heeft Vialis gevraagd om het Elektronische Overdrachtsdossier voor de Salland Twentetunnel actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) te maken.

Balance heeft invulling gegeven voor Vialis aan deze overdracht. Dit is in mei 2019 afgerond. In de eerste fase is er door Balance een plan van aanpak opgesteld, in de tweede fase is dit verder uitgewerkt.

Meer lezen

Salland Twentetunnel

Begin met typen en druk op enter om te zoeken