Bereken je subsidie met de sdetool voor duurzame energieopwekking

SDEtool | Direct inzicht in je subsidie bij de opwek van groene energie

Met de SDEtool van Balance bereken jij de subsidie die je kunt ontvangen door het opwekken van groene energie met zonnepanelen. De SDEtool van Balance houdt rekening met actuele wetgeving.

Meer informatie?

Corné van Straten
Financial Incentives Consultant
T. 020 676 3993
E. cornevanstraten@balance.nl

Voldoe jij aan de drie vereisten voor SDE subsidie? 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet je aan drie voorwaarden voldoen:

grootverbruikaansluiting

Grootverbruikaansluiting

Jouw onderneming beschikt over een grootverbruikaansluiting (>3 x 80A) waar de installatie op kan worden aangesloten.

15kwp-vermogen

+15kWp vermogen

De installatie die wordt aangepast, moet een vermogen hebben dat groter is dan 15kWp (ruim 100 vierkante meter aan oppervlak).

toestemming

Toestemming

Ben je geen eigenaar van de locatie? Dan is er een schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van de locatie.

Bereken Business Case

Vul de gegevens in en kies voor de optie dak- of veldopstelling

Het (dak)oppervlak dat u beschikbaar heeft om zonnepanelen te plaatsen.
m2
De prijs per kilowattuur (kWh) die u nu betaalt voor uw energie.
€/kWh
De hoeveelheid electriciteit die u onder normale omstandigheden in een jaar verbruikt.
kWh/jaar

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website gebaseerd is op bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. We wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit hiervan dan ook uitdrukkelijk af.

Hoe werkt SDE+?

Lees hier alles over de subsidieregeling rondom zonnepanelen

SDE-Tool
Foto 1: werking van SDE+

SDE subsidie
De SDE+ 2019 (foto 1) is een subsidieregeling voor duurzame energieopwekking. Als aanvrager krijg je een bepaald bedrag aan subsidie voor iedere kilowattuur aan groene energie die je opwekt. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de aanvragers. Aanvragers moeten namelijk inschrijven met een basisbedrag; dit bedrag geeft weer tegen welke prijs groene energie kan worden opgewekt. De subsidie bestaat vervolgens uit het verschil tussen dit basisbedrag en het correctiebedrag, dat de prijs van de grijze energie weergeeft. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld op advies van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en is nooit lager dan de basisenergieprijs.

Basisbedrag SDE
De selectie van projecten gebeurt op een manier waarbij de goedkoopste projecten voorrang hebben, net zolang totdat de subsidiepot leeg is. Hierdoor moet je als aanvrager altijd het basisbedrag afwegen. Een hoger basisbedrag kiezen betekent meer subsidie maar ook een hogere kans op afwijzing; en vice versa.

SDE correctiebedragen
In 2019 gelden er verschillende correctiebedragen en basisenergieprijzen voor netlevering en niet-netlevering. Daarnaast wordt er voor deze bedragen een onderscheid gemaakt tussen grote (>1MW) en kleinere (<1MW) installaties. Voor het berekenen van de business case moet daarom gerekend worden met verschillende variabelen:

Berekenen business case bij

Eigen verbruik

Bij eigen verbruik van de opgewekte energie bespaar je door het niet in te hoeven kopen van energie bij jouw energieleverancier. De subsidie die je daarnaast ontvangt, wordt dan berekend door het correctiebedrag voor eigen verbruik af te trekken van het door jou gekozen basisbedrag.

Berekenen business case bij

Teruglevering

Bij teruglevering op het net ontvang je een bepaalde prijs voor de energie van jouw energieleverancier. De subsidie die je daarnaast ontvangt, wordt dan berekend door het correctiebedrag voor netlevering af te trekken van het gekozen basisbedrag.

Subsidie zonnepanelen
Bovendien wordt er vanaf 2019 voor installaties groter dan 1MWp een onderscheid gemaakt tussen zonnepanelen op daken en veld- of watersystemen. Vanwege de schaalgrootte van veldopstellingen kunnen schaalvoordelen worden behaald waardoor de kostprijs daalt. Veld- en watersystemen vertonen grote gelijkenissen in basis- en correctiebedragen en zijn daarom samengevoegd in één categorie. De projecten in deze categorie krijgen een jaar langer de tijd om tot realisatie te komen (vier in plaats van drie jaar) dan de daksystemen.

Daarnaast is een categorie opengesteld voor zonvolgende veld- en watersystemen. Dit zijn systemen waarin panelen meedraaien met de stand van de zon. Het voordeel hiervan is dat een hogere energieproductie kan worden geboekt. Zonvolgende systemen hebben hogere investeringskosten dan standaardsystemen, maar kennen eveneens een hoger aantal vollast-uren die voor subsidie in aanmerking komen, waardoor de basisbedragen en correctiebedragen hetzelfde zijn.

Het proces | In vier stappen van projectidee tot een succesvolle aanvraag

1. Gegevens verzamelen

Berekenen

2. Business case berekenen

3. Strategie opstellen

Compliance Balance

4. Compliance

 • null
  Gegevens verzamelen
  Bepaal eerst hoeveel vierkante meter beschikbaar is voor de plaatsing van zonnepanelen. Verzamel de gegevens van jouw energierekening zodat je weet wat je nu betaalt voor je energie. Vragen? Balance helpt graag!
 • null
  Business case berekenen
  Vul de gegevens in in de SDEtool en bereken wat zonnepanelen kunnen opleveren. Vragen? Balance helpt graag!
 • null
  Strategie opstellen
  Balance bepaalt samen met jou de juiste aanvraagstrategie. We maken hierin de juiste afwegingen tussen de pay-off en het risicoprofiel. We checken of je beschikt over de juiste vergunningen en documentatie. Als alles compleet is, stellen we de aanvraag voor je op, inclusief de haalbaarheidsstudie. Tenslotte dienen wij alles voor je in bij het eLoket.
 • null
  Compliance
  Je aanvraag is nu succesvol ingediend! We regelen alle administratie en compliance tijdens het gehele natraject en je ontvangt gedurende 15 jaar subsidie.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken