Blog

IPM-model altijd maatwerk

Den Haag – Eén project(organisatie)model voor projecten in de grond- weg en waterbouwkunde, dat is wel zo gemakkelijk.

Maar werkt het Integraal Project Managementmodel voor alle opdrachtgevers en opdrachtnemers in de civiele bouw hetzelfde? De principes van het model zijn uniform en helder, maar bij implementatie ervaren we toch verschillende ‘hobbels’ op de weg. Hoe dat komt? IPM implementeren is maatwerk.

Het Integraal Projectmanagement Model – ook wel het IPM-model of ‘vijfrollenmodel’ – weerspiegelt vijf terreinen waarop projectorganisaties in de civiele bouw willen professionaliseren. Dit zijn: projectmanagement, contractmanagement, technisch management, omgevingsmanagement en de projectbeheersing. De wijze waarop een projectorganisatie in de staande organisatie functioneert, verschilt vaak sterk. Het IPM-model is een rollenmodel en het implementeren ervan betekent feitelijk het ‘inpassen’ in de staande organisatie. Daarbij moet je onder meer rekening houden met organisatie-specifieke afspraken over de aansturing en verantwoording van projecten, de financiële mandaten in de organisatie, de rol van de afdeling ‘inkoop’ en de beleidsafdelingen.

Rijkswaterstaat, waar het IPM-model is ontwikkeld, past het model bijvoorbeeld toe in zowel de plan- en realisatiefase als de onderhoudsfase. Bij andere organisaties – zoals waterschappen – ligt de voorbereiding van projecten doorgaans bij een beleids- en planontwikkelingsafdeling. Vaak wordt dan alleen de realisatiefase projectmatig aangevlogen. In sommige organisaties bepaalt de projectorganisatie zelf de manier waarop ze haar contractvorming inricht. Maar steeds vaker moeten projecten hun inkoop organiseren volgens een corporate inkoopstrategie waarbij de inkoopafdeling een toetsende rol heeft.

Bovenstaande verschillen zorgen ervoor dat het invoeren van IPM voor elke organisatie verschilt. De ‘ziel’ van het model is steeds hetzelfde, maar de uitwerking is anders. Dat zie je terug in de profielen en competenties van de kernrollen, het takenpakket per rol en in de werkwijzen en kaders die organisaties meegeven aan hun IPM-projecten. Niet gek dat we allemaal andere ‘hobbels’ ervaren bij implementatie. IPM implementeren vergt maatwerk. Naast kennis van de basisprincipes van IPM verlangt het kennis van de organisatie, van competentiemanagement en van hoe projecten in complexe organisaties functioneren.

 

Door: Rob Jongkind, business consultant integraal projectmanagement bij Balance

Eerder gepubliceerd in Cobouw

Begin met typen en druk op enter om te zoeken