Blog

Elk IPM-team is een regieorganisatie

Na een hectisch overleg met mijn opdrachtgever over zijn projectbeheersing, kwamen we tijdens onze lunchpauze op een interessant zijspoor: er moet een verband zijn tussen de invoering van het Integraal Project Management model (IPM-model) en de ontwikkeling naar meer regie voor de opdracht gevende partij. Immers, veel organisaties zijn bezig met het realiseren van beide opgaves.

Op zich een logische gedachte, maar als je het niet meer als twee losstaande ontwikkelingen managet, is er voor je organisatie veel te winnen. Het één kan het ander versterken…

Ga maar na: enerzijds wil je de manier waarop je je projectmanagement inricht professionaliseren en anderzijds je projecten realiseren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Regie & de markt
Regieorganisaties focussen zich op hun verantwoordelijkheden naar de maatschappij. De wensen en eisen van klanten en gebruikers vormen de belangrijkste input voor de invulling van hun project. En voor de opdrachten aan hun externe leveranciers. Daarbij leggen ze veel verantwoordelijkheden bij de leveranciers en beperkt een regieorganisatie zich tot professioneel inkoop- en contractmanagement en het behalen van goede leveringsprestaties.

Het IPM-model
In het IPM-model staan de rollen van omgevingsmanager, technisch manager en contractmanager in het organogram naast elkaar. Conform het vertrekpunt van de regisserende opdrachtgever, legt de omgevingsmanager de verbinding met de belanghebbenden en focust zich op de klant. De technisch manager vertaalt de scope en geïnventariseerde wensen door in een functionele vraagspecificatie voor de opdrachtnemer en de contractmanager haakt daaropvolgend de leveranciers aan.  

1+1=3
Dus: van links naar rechts is de werking van het IPM-model hetzelfde als het proces dat een regieorganisatie doorloopt in de interactie met zijn leveranciers. Uiteraard zijn er naast de invoering van het IPM-model nog meer manieren om de regierol te professionaliseren. Maar dat de twee elkaar versterken, wordt nog al eens over het hoofd gezien. Een gemiste kans! Elk IPM-team is een regieorganisatie! 

Door: Rob Jongkind, Businessconsultant integrale projectbeheersing bij Balance – Advies, Projecten, Interim

Eerder gepubliceerd op www.cobouw.nl

Begin met typen en druk op enter om te zoeken