Project

Woonbron

Duurzame strategieën bedenken en deze realiseren in de praktijk

Status: Opgeleverd
Klant: Woonbron

licht

Filter per expertise categorie

Woonbron is de woningcorporatie voor huurwoningen en bedrijfsruimtes in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht. De organisatie vroeg Balance om het programma Duurzaamheid te leiden en om verschillende projecten op te zetten. De ambitie van Woonbron is om naar buiten toe te treden als duurzame organisatie.

Heldere duurzaamheidsstrategieën op papier en tegelijk in de praktijk gebruiken

Een programmamanager van Balance zorgt ervoor dat er continu geschakeld wordt tussen het strategische belang van de woningcorporatie met duurzaamheid en de concrete projecten. Voor een bestuur en de Raad van Commissarissen moet het duidelijk zijn waarom er bepaalde duurzaamheidsacties ontwikkeld worden. Voor de techneuten is de praktijk van belang. Balance balanceert de verschillende belangen en zorgt zo voor een gedragen strategie met projecten die tot tastbare resultaten leiden.

Meer informatie?

Neem contact op met
Sven Ringelberg
T. +31 6 33903110
E. svenringelberg@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Financiële en technische oplossingen vinden en tegelijk praten met lokale organisaties

Een heldere duurzaamheidsstrategie met daarbij aandacht voor de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de transitie. In de praktijk heeft dit voor Woonbron voor de eerste aardgasvrije projecten geleid. Daarnaast is er een toename van gebruik van zonne-energie en een plan voor de verduurzaming van het bestaande woningbezit.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

woonbron
Quote

Waardering van de opdrachtgever geeft energie

“Verduurzaming van woningen Corporaties is geen sinecure. Technische, financiële, politieke, logistieke, juridische en sociale spelen een rol. Sven heeft zich in deze uitdaging binnen Woonbron uitstekend gemanifesteerd. Een netwerker, snel inhoudelijk sterk ingevoerd, met gezonde ambitie. In zijn werk flexibel en loyaal. Hij heeft het mogelijk gemaakt concrete stappen verder te zetten tot een duurzamer Woonbron én ons gerepresenteerd op landelijke podia en gremia. Ik beveel hem warm aan bij toekomstige werkgevers en opdrachtgevers.”

Bert Wijbenga
Voorzitter Raad van Bestuur Woonbron

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Herontwikkeling RDM-OostNieuwe Keersluis Limmel