Weespertrekvaart Oost: advies koude/warmtenet

Een duurzame en toekomstbestendige buurt

Status: Afgerond
Klant: Gemeente Amsterdam

licht

Filter per expertise categorie

In Amsterdam wordt in de opkomende stadswijk Amstelkwartier de transformatiebuurt Weespertrekvaart Oost ontwikkeld. Deze nieuwe buurt moet duurzaam en toekomstbestendig zijn en daarom was Balance bij dit project betrokken.

Het Amstelkwartier is een wigvormig gebied dat wordt begrensd door de Weespertrekvaart in het oosten, de Spaklerweg in het westen en het Amstel Businesspark Zuid in het zuiden. Het gebied ligt nu nog op een geïsoleerde plek door de barrièrewerking van het spoor en de trekvaart, maar wordt straks fysiek en mentaal onderdeel van het Groot Amstelkwartier én van de stad als geheel. Bovendien is het belangrijk dat de nieuwe buurt op duurzame wijze van energie wordt voorzien, dus werd Balance betrokken om de mogelijkheden te onderzoeken en in kaart te brengen.

HEAT-tool

Een van de mogelijkheden die verder onderzocht is, is het ontwikkelen van een warmtenet. De gemeente was nieuwsgierig naar de kosten en de duurzaamheid hiervan en om dat letterlijk en figuurlijk inzichtelijk te maken heeft Balance de HEAT-tool gebruikt. Hiermee is berekend wat verschillende warmtenet-oplossingen kosten en wat er per oplossing op CO2 bespaard kan worden in vergelijking met gas. Ook is met HEAT uitgezocht wat het warmtenet kost als woningen individueel of collectief worden aangesloten. Op basis hiervan zijn adviezen gegeven die rekening houden met onder andere haalbaarheid, wensen van de stakeholders en de benodigde investeringen. 

Met HEAT kon bovendien elke oplossing in 3D worden gevisualiseerd, zodat alle stakeholders real-time inzicht hadden en over de oplossingen konden discussieren. Hierdoor kon het warmtenet gezamelijk virtueel aangelegd worden en dat heeft het gehele proces aanzienlijk versneld.

HEAT is Omons Zakelijk

Sinds 1 januari 2019 gaat HEAT als Omons Zakelijk door het leven. Dit is een nieuwe, doorontwikkelde versie van HEAT met nieuwe mogelijkheden (meerdere bronnen in opennet, meerdere temperaturen, inzetbaar voor alle verschillende netwerkbedrijven, geschikt voor nieuwbouwplannen) die door Balance kan worden gebruikt bij projecten waar een warmtenet moet worden toegepast.

Meer informatie?

Neem contact op met
Sander Berkhout
T. 020 676 3993
E. sanderberkhout@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Geluidwerende voorzieningen VeldhuizenBalance - Project klimaat