Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nieuwe techniek voor dijkversterking brengt resultaat

Status: Afgerond
Klant: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waterschap AGV)

licht

Filter per expertise categorie

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)zorgt voor schoon water, sterke dijken en recreatie in en op het water in de regio waar de naam naar verwijst. Balance is gevraagd om Waterschap AGV te ondersteunen bij een pilotproject voor een nieuwe dijkversterkingtechniek.

Waterschap AGV zocht naar sterk projectmanagement voor het pilotproject dijkversterking. Dit in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit; zij zoeken met waterschappen, het bedrijfsleven en kennisinstituten naar innovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. Zo worden dijkversterkingen beter, sneller en goedkoper.

Sturen op samenwerking en resultaat

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Zij hebben de nieuwe techniek voor het versterken van dijken getest. Openstaande vragen van Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW), een kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid, zijn tegelijk beantwoord. 

Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht. Hier hebben de experts van Balance gestuurd op samenwerking en resultaat. Verder is er in deze fase duidelijk gecommuniceerd naar potentiële belanghebbenden variërend van overheden, aannemers, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. 

Nieuwe techniek wordt ingezet

De vragen van EBW zijn beantwoord. Dit leidt tot een bevestiging van de nieuwe techniek voor dijkversterkingen; dit is door de branche geaccepteerd. De Ringdijk Watergraafsmeer, onderdeel van Waterschap AGV, is versterkt. Er is een nastel- en monitoringsperiode van vijf jaar in gang gezet. De succesvolle, nieuwe techniek voor het versterken van dijken wordt op specifieke locaties ingezet.

Meer informatie?

Neem contact op met
Wim van Steeg
T. 020 – 676 3993
E. wimvansteeg@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Balance Grond & ontwikkelingZelfstandige bouwteams gefaciliteerd IPM-team