Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nieuwe techniek voor dijkversterking brengt resultaat

Status: Afgerond
Klant: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waterschap AGV)

licht

Filter per expertise categorie

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)zorgt voor schoon water, sterke dijken en recreatie in en op het water in de regio waar de naam naar verwijst. Balance is gevraagd om Waterschap AGV te ondersteunen bij een pilotproject voor een nieuwe dijkversterkingtechniek.

Waterschap AGV zocht naar sterk projectmanagement voor het pilotproject dijkversterking. Dit in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit; zij zoeken met waterschappen, het bedrijfsleven en kennisinstituten naar innovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. Zo worden dijkversterkingen beter, sneller en goedkoper.

Sturen op samenwerking en resultaat

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Zij hebben de nieuwe techniek voor het versterken van dijken getest. Openstaande vragen van Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW), een kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid, zijn tegelijk beantwoord. 

Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht. Hier hebben de experts van Balance gestuurd op samenwerking en resultaat. Verder is er in deze fase duidelijk gecommuniceerd naar potentiële belanghebbenden variërend van overheden, aannemers, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. 

Nieuwe techniek wordt ingezet

De vragen van EBW zijn beantwoord. Dit leidt tot een bevestiging van de nieuwe techniek voor dijkversterkingen; dit is door de branche geaccepteerd. De Ringdijk Watergraafsmeer, onderdeel van Waterschap AGV, is versterkt. Er is een nastel- en monitoringsperiode van vijf jaar in gang gezet. De succesvolle, nieuwe techniek voor het versterken van dijken wordt op specifieke locaties ingezet.

Meer informatie?

Neem contact op met
Wim van Steeg
T. 020 – 676 3993
E. wimvansteeg@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Grond & Ontwikkeling

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Balance Grond & ontwikkelingZelfstandige bouwteams gefaciliteerd IPM-team