Duurzame warmtenetten in Soest en Soesterberg

Geen afhankelijkheid meer van fossiele brandstoffen

Status: Afgerond
Opdrachtgever: Gemeente Soest

licht

Filter per expertise categorie

De gemeente Soest is vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid en daarom wil de stad na 2030 niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen voor de energievoorziening. Om die reden is de gemeente bezig met het vormgeven van concrete projecten, waaronder het realiseren van duurzame warmtenetten in Soest en Soesterberg.

Balance is dit project gestart door met de meest betrokken partijen van de warmtetransitie bijeen te brengen. We hebben ervoor gezorgd dat 10 betrokken partijen, waaronder de gemeente, gezamenlijk een intentieverklaring voor duurzame warmte hebben getekend. Daarna heeft de gemeente aan Balance gevraagd om, met deze partijen, de mogelijkheden op het gebied van duurzame warmtenetten in Soest en Soesterberg te verkennen, en om de meest kansrijke deelprojecten op te starten.

Om alle ‘warmtekansen’ in kaart te brengen, heeft Balance de Grand Design-methode toegepast. Deze manier van werken is erop gericht om stakeholders bij elkaar te brengen door middel van verschillende bijeenkomsten, waarbij samen aan de realisatie van een gemeenschappelijk doel wordt gewerkt – de bekende stip op de horizon. In dit project was de stip het bewerkstelligen van een duurzame manier van warmtedeling in Soest en Soesterberg. Tijdens de eerste bijeenkomst heeft Balance de stakeholders, zoals netbeheerders, woningcorporaties, belangengroepen, provincie en waterschappen, uitgenodigd om in twee groepen het warmte-aanbod en de warmtevraag in kaart te brengen. De gemeente Soest had de regierol tijdens deze bijeenkomsten en Balance was verantwoordelijk voor het programma, de organisatie en het procesmanagement.

Input voor de Energietransitie Visie Warmte van Soest

Om de warmtekansen die door de stakeholders zijn geïdentificeerd, te toetsen op technische haalbaarheid, heeft Balance
het programma HEAT ingezet. Hiermee is de basis voor de business case gelegd, welke van belang is voor de stakeholders om bij het project aangehaakt te blijven. Balance is erin geslaagd de nodige stakeholders bij elkaar te brengen en te houden voor een voorspoedige
samenwerking met elkaar en de gemeente Soest. Het gezamenlijke doel is eenduidig bepaald door de stakeholders en de koers is door Balance gelegd. Maatschappelijke organisaties zijn sinds de start van het project betrokken wat draagvlak voor de rest van het project verzorgt.

Meer informatie?

Neem contact op met
Sander Berkhout
T.+31 6 51829048
E. sanderberkhout@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Sander Berkhout
Quote

“Hierdoor heb ik weer nieuwe lessen geleerd over procesmanagement

“Werken aan het Grand Design voor de gemeente Soest was uitdagend en daar hou ik van. Het samenbrengen en houden van de vele stakeholders met verschillende belangen ging niet vanzelfsprekend. Gelukkig is de Grand Design-methode een fijne en logische manier van werken. Hierdoor heb ik weer nieuwe lessen geleerd over procesmanagement die ik in toekomstige opdrachten kan toepassen.” 

Sander Berkerhout
Senior business consultant

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

foto omgeving woonwijk vliegbasis SoesterbergBalance Grond & ontwikkeling