Onderzoek strategienota energiebedrijf DEVO

Balance onderzoekt toekomstbestendigheid strategienota van energiebedrijf DEVO

Status: Afgerond
Klant: Gemeente Veenendaal

licht

Filter per expertise categorie

De gemeente Veenendaal is medeaandeelhouder van het energiebedrijf Duurzame Energie Veenendaal-oost (DEVO) en wilde voor de bestuurlijke besluitvorming inzicht krijgen in de toekomstbestendigheid en juistheid van de strategienota van DEVO. Balance is hiervoor ingeschakeld en heeft de opdracht naar tevredenheid van de gemeente afgerond.

Veenendaal heeft enerzijds de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn, maar wil ook zeker zijn dat het, als medeaandeelhouder van DEVO, de juiste investeringen doet met betrekking tot de mogelijke uitbreiding naar de HIK-eilanden in de wijk Veenderij in Veenendaal-oost. Op verzoek van de gemeente heeft Balance om deze reden de strategienota onder de loep genomen. Hierbij is gekeken naar de technische en financiële haalbaarheid en de uitgewerkte business case. Daarvoor zijn een aantal stappen doorlopen.

Opwekking en productie van warmte

Balance heeft als eerste de beleidskaders vastgesteld en de doelstellingen die gesteld zijn op lokaal, regionaal en nationaal niveau, doorgenomen. Hiermee zijn de kaders gevormd voor de beoordeling op basis van toekomstbestendigheid. Vervolgens zijn de mogelijkheden voor warmtevoorziening op woningniveau en de technieken voor opwekking en productie van warmte in kaart gebracht. Daarna heeft Balance onderzocht welke techniek het meest geschikt is voor Veenendaal-oost. Daarbij is gelet op de technische haalbaarheid van de verschillende technieken. 

Advies en aanbevelingen

Dan de business cases: die zijn beoordeeld op de financiële aspecten, waarbij eerst het model en de inputgegevens gecontroleerd zijn op juistheid en transparantie. Vervolgens heeft Balance de financiële haalbaarheid en de gevoeligheden in de business cases geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een advies en aanbevelingen, en twee vervolgopdrachten: waaronder een systeemverkenning voor de nieuwe woonwijk Groenpoort!

Balance heeft de gemeente geadviseerd om door te gaan met het aansluiten van een buurt in Veenendaal-oost op het warmtenet van DEVO. Deze beslissing is gebaseerd op de duurzaamheid van de techniek en de financiële haalbaarheid van de business case. Hierbij is in een afwegingskader voor meerdere technieken inzichtelijk gemaakt wat de voor- en nadelen zijn. Daarnaast heeft Balance ook gekeken naar de kosten voor de verschillende stakeholders (DEVO, vastgoedontwikkelaars en eindgebruikers) om op vragen als: ‘Wie betaalt welke investeringen?’ en ‘Wie bepaalt hoe hoog deze investeringen zijn?’ antwoord te geven. Naar aanleiding hiervan is voor de gemeente inzichtelijk gemaakt waar sturing nodig is, en zijn handvatten aangereikt om sturing mogelijk te maken.

De resultaten van het door Balance uitgevoerde onderzoek zijn gepresenteerd aan de wethouder en de raadscommissie RO van de gemeente Veenendaal.

Meer informatie?

Neem contact op met
Caroline van der Kooi
T. 020 676 3993
E. carolinevanderkooi@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Caroline
Quote

“Veenendaal loopt met een eigen warmtebedrijf voorop in de energietransitie. Er wordt nagedacht over uitbreiding van het bedrijf, maar er is ook aandacht voor nieuwe energiesystemen en de keuzevrijheid voor de bewoners. Als adviseur probeer je de vele belangen inzichtelijk te maken en een advies te geven dat zowel haalbaar als toekomstbestendig is.”

Caroline van der Kooi
Project Consultant Duurzame Gebiedsontwikkeling

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Balance - Project IB-EBalance - Project Amersfoort