Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Ideeën en wensen omzetten tot een visie

Status: Lopend
Klant: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West  

licht

Filter per expertise categorie

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden en de beleving en het gebruik van de Sloterplas te vergroten, wordt de plas en het omringende Sloterpark getransformeerd. Deze transformatie is onderdeel van het project ‘Metropolitaan Stadsmeer Sloterplas’ dat sinds 2015 loopt. Balance is betrokken bij de inventarisatie en verdere uitwerking van de transformatie.

De transformatie betreft deels de afronding van de nog lopende deelprojecten en deels het formuleren van een nieuwe, aanvullende ambitie. Daarbij wordt aandacht besteed aan de grootschalige nieuwbouwontwikkelingen van het Osdorpplein en van cultureel centrum De Meervaart.

Balance - Sloterplas en Sloterpark

Gezamenlijke ambitie samenstellen

Balance is begonnen met een inventarisatie van de bestaande beleidsdocumenten en visies, hierin was al veel geschreven over de desbetreffende locatie. Vervolgens was het zaak ‘het net op te halen’ bij de diverse medewerkers van het stadsdeel en de centrale stad. Balance heeft vervolgens in samenwerking met de klant een splitsing aangebracht op thema’s: ‘marketing’, ‘recreatie’, ‘waterkwaliteit’, ‘culturele programmering’ en ‘veiligheid’ zijn hier onderdeel van. Op deze manier wil Balance samen met de betrokken partijen tot een gezamenlijke ambitie komen. 

De vervolgstap is om te organiseren dat de diverse deelthema’s zijn aangehaakt in het proces. De verschillende ideeën en wensen moeten een logisch ‘haakje’ krijgen in de algemene, abstracte visie. Balance vat dit proces samen als:  inventariseren, organiseren en programmeren. 

Programma van samenhangende projecten

De hoofdthema’s van de te actualiseren visie zijn benoemd en worden de komende tijd uitgewerkt op stadsdeelniveau. Parallel worden vanuit de centrale stad ambtenaren aangehaakt die op een hoger abstractieniveau de visie meeformuleren, onder andere vanuit het Coalitieakkoord. De programmamanager stuurt het proces aan en zorgt ervoor dat er een programma van samenhangende projecten wordt gedefinieerd, met de bijbehorende en benodigde budgetten. Tenslotte zal hier de besluitvorming op worden voorbereid en gevraagd op stadsdeelniveau en centrale stadsniveau.

Balance - Sloterplas en Sloterpark

Meer informatie?

Neem contact op met
Thomas van der Heide
T. 020 676 3993
E. thomasvanderheide@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Balance - Thomas van der Heide
Quote

“Hoewel bij dit project al veel voorwerk is gedaan, is het nu vooral een kwestie van actualiseren van bestaande uitgangspunten en deze verknopen met de vele nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen waar het gebied voor staat. De Sloterplas en het Sloterpark hebben een rijke geschiedenis en de uitdaging bestaat er uit om de kwaliteiten van het gebied op een zorgvuldige manier te behouden en – waar mogelijk – te versterken.

Thomas van der Heide
Procesmanager Gebiedsontwikkeling

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Balance - Tuinen van WestUmincorp-2