Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

Transformatie door het opstellen van meerdere tenders

Status: Deels afgerond
Klant: Gemeente Amsterdam

licht

Filter per expertise categorie

De gemeente Amsterdam transformeert het centrum van Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt de gemeente bij de transformatie van het gebied, met als doel het opstellen van tenders.

In de jaren 90 is Amsterdam Sloterdijk ontwikkeld als monofunctioneel kantoren- en bedrijvengebied. Echter was er na de crisis van 2008 veel sprake van leegstand. De gemeente Amsterdam heeft Balance gevraagd om te ondersteunen bij de transformatie waarbij het doel is dat de leegstand wordt opgelost.

Tenderen bedrijventerrein

Kantooreigenaren worden door de gemeente Amsterdam en Balance actief ondersteund om kantoorgebouwen te transformeren naar woningbouw. Balance ondersteunt bij het tenderen van grondpercelen; zodat de grond beschikbaar wordt gesteld voor woningbouw en overige voorzieningen.

Balance heeft, in samenwerking met de gemeente Amsterdam,  tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. Marktpartijen worden geselecteerd op kwaliteit. Daarnaast worden er door Balance afspraken gemaakt met de eigenaren van het transformatiegebied. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer informatie?

Neem contact op met
Ed Koelé
T. 020 676 39 93
E. edkoele@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Kennis delen over NOM woningbouw

Transformatie in gang gezet

De gemeente Amsterdam wordt door Balance ondersteund bij het tenderen van locaties, zodat er op korte termijn woningbouw gerealiseerd wordt. De plannen zijn bestuurlijk goedgekeurd en de uitvoering wordt voorbereid. Diverse vastgoedeigenaren zijn reeds gestart met de transformatie van hun vastgoed.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

ed

Ed Koelé
Business Consultant

Quote

Gezamenlijke planontwikkeling

Balance heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van de plannen en het voorleggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Daarnaast heeft Balance samen met de gemeente een kwalitatieve tender opgesteld en het selectieproces begeleid, van aanvraag tot en met gunning en eerste gezamenlijke planontwikkeling.

gemeente amsterdam

Delphine van Wageningen
Projectmanager

Quote

Voor de transformatie van Sloterdijk Centrum naar een werk-woongebied ligt de focus op het toevoegen van woningen. Voor een aantal uitgeefbare kavels zijn tenderdocumenten opgesteld en zijn partijen geselecteerd. Ed Koelé heeft hier samen met stedenbouw en projectmanagement met een tomeloze inzet aan gewerkt om alle benodigde documenten voor te bereiden, en de jury geholpen bij de uiteindelijke selectie van partijen. Dit alles op een zeer professionele en meedenkende manier om tot het beste resultaat te komen.

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken