Transformatie Amsterdam Sloterdijk

Transformatie door het opstellen van meerdere tenders

Status: Deels afgerond
Klant: Gemeente Amsterdam

licht

Filter per expertise categorie

De gemeente Amsterdam transformeert het centrum van Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt de gemeente bij de transformatie van het gebied, met als doel het opstellen van tenders.

In de jaren 90 is Amsterdam Sloterdijk ontwikkeld als monofunctioneel kantoren- en bedrijvengebied. Echter was er na de crisis van 2008 veel sprake van leegstand. De gemeente Amsterdam heeft Balance gevraagd om te ondersteunen bij de transformatie waarbij het doel is dat de leegstand wordt opgelost.

Tenderen bedrijventerrein

Kantooreigenaren worden door de gemeente Amsterdam en Balance actief ondersteund om kantoorgebouwen te transformeren naar woningbouw. Balance ondersteunt bij het tenderen van grondpercelen; zodat de grond beschikbaar wordt gesteld voor woningbouw en overige voorzieningen.

Balance heeft, in samenwerking met de gemeente Amsterdam,  tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. Marktpartijen worden geselecteerd op kwaliteit. Daarnaast worden er door Balance afspraken gemaakt met de eigenaren van het transformatiegebied. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer informatie?

Neem contact op met
Ed Koelé
T. 020 676 39 93
E. edkoele@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Kennis delen over NOM woningbouw

Transformatie in gang gezet

De gemeente Amsterdam wordt door Balance ondersteund bij het tenderen van locaties, zodat er op korte termijn woningbouw gerealiseerd wordt. De plannen zijn bestuurlijk goedgekeurd en de uitvoering wordt voorbereid. Diverse vastgoedeigenaren zijn reeds gestart met de transformatie van hun vastgoed.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

ed

Ed Koelé
Business Consultant

Quote

Gezamenlijke planontwikkeling

Balance heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van de plannen en het voorleggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Daarnaast heeft Balance samen met de gemeente een kwalitatieve tender opgesteld en het selectieproces begeleid, van aanvraag tot en met gunning en eerste gezamenlijke planontwikkeling.

gemeente amsterdam

Delphine van Wageningen
Projectmanager

Quote

Voor de transformatie van Sloterdijk Centrum naar een werk-woongebied ligt de focus op het toevoegen van woningen. Voor een aantal uitgeefbare kavels zijn tenderdocumenten opgesteld en zijn partijen geselecteerd. Ed Koelé heeft hier samen met stedenbouw en projectmanagement met een tomeloze inzet aan gewerkt om alle benodigde documenten voor te bereiden, en de jury geholpen bij de uiteindelijke selectie van partijen. Dit alles op een zeer professionele en meedenkende manier om tot het beste resultaat te komen.

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

NOM Woningen LeusdenDam