Salland – Twentetunnel

Ten behoeve van het Elektronisch Oplever Dossier

Status: Lopend
Klant: Vialis

licht

Filter per expertise categorie

In opdracht van Rijkswaterstaat is Vialis gevraagd om het Elektronische Overdrachtsdossier (EOD) voor de Salland Twentetunnel (STT) actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) te maken. Daarbij moet Vialis een complete en correcte overdracht aan Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS ON) geven. Balance is door Vialis gevraagd om invulling te geven aan dit traject.

De STT omvat een gecombineerde spoor- en autotunnel met twee toerit-constructies in Nijverdal (Overijssel) die als onderdeel van een geheel nieuw tracé van de N35 is gerealiseerd. Als onderdeel van het totale werk zijn tevens twee spoorwegbruggen, twee rijkswegbruggen, twee viaducten, een voetgangers- en fietstunnel, twee calamiteitenroutes, twee dienstgebouwen en geluidsschermen gerealiseerd.

Gegevens importeren databeheersystemen

Het project is gerealiseerd door aannemerscombinatie Leo ten Brinke (uitvoerende combinatie bestaande uit Van Hattum en Blankevoort), KWS (weginfra), Vialis en Hegeman (beton- en industriebouw). In augustus 2015 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van STT afgerond en is de tunnel opengesteld voor verkeer. Gelijktijdig is het beheer van de tunnel door Rijkswaterstaat (Grote Projecten en Onderhoud (RWS GPO) overgedragen aan RWS ON. Er is gebleken dat de in het beheersysteem van RWS ON te importeren gegevens ontoereikend zijn om te importeren in het beheersysteem Meridian van RWS ON. Zonder een deugdelijk ABC EOD kan het district onvoldoende invulling geven aan haar beheer- en onderhoudstaken en aan haar verplichtingen als tunnelbeheerder.

Als onderdeel van het op orde brengen van het EOD wordt zowel een succesvolle import van deze gegevens in het databeheersysteem Meridian van RWS ON gerekend, alsook een mutatie van de systemen. Teneinde dit te bewerkstelligen zal een oplevering en overdracht (O&O) traject worden doorlopen. Waarbij in nauwe samenwerking tussen betrokken partijen naar een eindsituatie wordt toegewerkt. Het gegevens areaal ABC zal worden afgestemd op de actuele situatie en het zal worden verwerkt in diverse systemen.  

Meer informatie?

Neem contact op met
Jonas Kramer
T. +316 579 47 506
E. jonaskramer@balance.nl

Tunnel

Fases binnen het traject

Balance is door Vialis gevraagd om invulling aan dit O&O traject te geven waarbij de door haar ontwikkelde en elders reeds succesvol geïmplementeerde aanpak zal worden toegepast. De werkzaamheden ter invulling van de opdracht zijn door Vialis-Balance medio 2018 gestart en zijn daarbij ‘opgedeeld’ in 2 fasen.

In de eerste fase wordt door Balance een plan van aanpak opgesteld. Hier wordt de invulling van het project nader beschreven. Tegelijk worden twee sporen doorlopen waarbij de eisen van het op te maken EOD en de gedefinieerde eisen van RWS ON worden meegenomen. Enerzijds een waardebepaling van het bestaande EOD en anderzijds de feitelijke invulling van de O&O methodiek. Als onderdeel van de door ons beoogde invulling van de O&O methodiek worden de benodigde stappen, werkzaamheden, organisatie en de te genereren O&O producten verder uitgewerkt. Daartoe behoort het opstellen van een beheertool O&O, waarvan de totstandbrenging van een correct EOD en de overdracht als onderdeel van fase twee zal worden beheerst. Uitgangspunt voor de beheertool O&O is de beperkte beschikbare decompositie van de STT als onderdeel van genoemde waardebepaling nader dient te worden uitgewerkt en aangevuld op basis van de NEN-2767-4. Daarbij zal op basis van de decompositie en de nader door RWS ON gedefinieerde kwaliteitseisen inzichtelijk worden gemaakt welke gegevens worden aangeleverd.

De afronding van fase 1 zal mei 2019 plaatsvinden, op basis daarvan wordt er een plan van aanpak gemaakt voor het EOD. Hiermee zal door ons een solide en eenduidige basis worden gelegd voor het uiteindelijke compleet ABC opgemaakte EOD; de gegevensimport daaruit en alle aan de orde zijnde te muteren beheersystemen.

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Nieuwe Keersluis LimmelNieuwe kern