Project

Gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling: van Visie en Strategie naar projectontwikkeling en -begeleiding.

Status: Lopend
Klant: Havenbedrijf Rotterdam N.V.

licht

Filter per expertise categorie

Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) is verantwoordelijk voor duurzame ontwikkelingen, beheer en exploitatie van de haven. Het havenbedrijf zorgt ervoor dat de scheepvaart vlot en veilig verloopt. Balance is gevraagd invulling te geven aan het project gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens.

Voor de gebiedsontwikkeling zocht Havenbedrijf Rotterdam een inhoudelijke inhoudelijke gebiedscoördinator voor ruimtelijke vraagstukken. Iemand met een brede kijk op ruimtelijke ontwikkelingen die deze kan vertalen naar projecten binnen de planologische mogelijkheden. De taken bestaan uit het opstellen van: deelgebied-strategieën, prioriteren van buitenruimte opgaven, beoordelen van initiatieven en speciale projecten zoals het signaleren van kansen voor hergebruik van materialen en afval. Maar tevens het regelen van tijdelijke uitgiftes van leegstaande terreinen, subsidies aanvragen voor buitenruimte projecten, herijken en herschrijven van gebiedsplannen voor bijvoorbeeld horeca, projectplannen opstellen, bezichtigingen leegstaand vastgoed met ontwikkelaars begeleiden en beheer en onderhoud van assets monitoren en zonodig bijstellen.

Gebiedsontwikkeling van groot belang

De uitvraag van Havenbedrijf Rotterdam was zeer complex en bevatte verschillende expertises. Balance heeft, in een team van deskundigen, de aanvraag van het bedrijf opgepakt en uitgeplozen. De experts van Balance hebben de kern van de opdracht achterhaald. Hieruit konden we concluderen dat er een echte aanpakker nodig was voor dit project. Iemand die verbanden kan leggen en een integraal denkvermogen heeft. Iets wat bij complexe gebiedsontwikkeling van groot belang is. Arnold Vis, consultant bij Balance, werkt al enkele jaren aan de opdracht en omschrijft het project dat bij hem kwam te liggen als volgt: “Het leggen van de links tussen doelen op programmaniveau en projecten op ‘stoeptegelniveau’ bleek uiteindelijk de kern van mijn werkzaamheden. De processen die komen kijken voordat een project ook echt een project is, zijn complex en vaak verweven met andere projecten. Daarnaast zijn zowel de gemeente Rotterdam als het Havenbedrijf Rotterdam eigenaar van wegen en gebieden waar onderling erfpachten en ondererfpachten bestaan. De besluitvormingsprocessen zijn bij beide organisaties divers, het is daarom de kunst om die te begrijpen en de impact te kunnen inschatten.

Meer informatie?

Neem contact op met
Arnold Vis
T. 316 222 56 932
E. arnoldvis@balance.nl

Gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

Ontwikkelingen lopen komende jaren door

Van een eindresultaat kan nog niet worden gesproken want de ontwikkeling van het Rotterdam Makers District, waar Merwe-Vierhavens onderdeel van is, gaat nog decennia duren. Het gebied beslaat 125 hectare (zonder water) en er gebeurt veel. Zo zijn er al veel bedrijven die hun intrek hebben genomen in het gebied. Er zijn initiatiefnemers die bestaande panden willen huren. Deze initiatieven moeten worden getoetst op haalbaarheid en mate van bijdrage aan de doelen uit de Visie & Strategie. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het uitgeven van toekomstige kavels, nieuwe ontsluitingswegen en andere projecten op gebied van openbare ruimte. 

Het is van groot belang dat er goed wordt gecommuniceerd. Communicatietrajecten kunnen lang lopen en de context verandert. De rol van Balance in dit geheel, is het signaleren van obstructies in de processen om uiteindelijk tot projecten te komen. Naast deze signaleringsfunctie neemt Arnold Vis de verantwoordelijkheid om problemen op te lossen. Arnold zoekt naar de kern van een bepaald vraagstuk en en functioneert in een wirwar van belangen tussen gemeente Rotterdam en het HbR en houdt daarbij altijd het uiteindelijke gezamenlijke belang scherp voor ogen.

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Maaswerken