Gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling: van Visie en Strategie naar projectontwikkeling en -begeleiding.

Status: Lopend
Klant: Havenbedrijf Rotterdam N.V.

licht

Filter per expertise categorie

Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) is verantwoordelijk voor duurzame ontwikkelingen, beheer en exploitatie van de haven. Het havenbedrijf zorgt ervoor dat de scheepvaart vlot en veilig verloopt. Balance is gevraagd invulling te geven aan het project gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens.

Voor de gebiedsontwikkeling zocht Havenbedrijf Rotterdam een inhoudelijke inhoudelijke gebiedscoördinator voor ruimtelijke vraagstukken. Iemand met een brede kijk op ruimtelijke ontwikkelingen die deze kan vertalen naar projecten binnen de planologische mogelijkheden. De taken bestaan uit het opstellen van: deelgebied-strategieën, prioriteren van buitenruimte opgaven, beoordelen van initiatieven en speciale projecten zoals het signaleren van kansen voor hergebruik van materialen en afval. Maar tevens het regelen van tijdelijke uitgiftes van leegstaande terreinen, subsidies aanvragen voor buitenruimte projecten, herijken en herschrijven van gebiedsplannen voor bijvoorbeeld horeca, projectplannen opstellen, bezichtigingen leegstaand vastgoed met ontwikkelaars begeleiden en beheer en onderhoud van assets monitoren en zonodig bijstellen.

Gebiedsontwikkeling van groot belang

De uitvraag van Havenbedrijf Rotterdam was zeer complex en bevatte verschillende expertises. Balance heeft, in een team van deskundigen, de aanvraag van het bedrijf opgepakt en uitgeplozen. De experts van Balance hebben de kern van de opdracht achterhaald. Hieruit konden we concluderen dat er een echte aanpakker nodig was voor dit project. Iemand die verbanden kan leggen en een integraal denkvermogen heeft. Iets wat bij complexe gebiedsontwikkeling van groot belang is. Arnold Vis, consultant bij Balance, werkt al enkele jaren aan de opdracht en omschrijft het project dat bij hem kwam te liggen als volgt: “Het leggen van de links tussen doelen op programmaniveau en projecten op ‘stoeptegelniveau’ bleek uiteindelijk de kern van mijn werkzaamheden. De processen die komen kijken voordat een project ook echt een project is, zijn complex en vaak verweven met andere projecten. Daarnaast zijn zowel de gemeente Rotterdam als het Havenbedrijf Rotterdam eigenaar van wegen en gebieden waar onderling erfpachten en ondererfpachten bestaan. De besluitvormingsprocessen zijn bij beide organisaties divers, het is daarom de kunst om die te begrijpen en de impact te kunnen inschatten.

Meer informatie?

Neem contact op met
Arnold Vis
T. 316 222 56 932
E. arnoldvis@balance.nl

Gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

Ontwikkelingen lopen komende jaren door

Van een eindresultaat kan nog niet worden gesproken want de ontwikkeling van het Rotterdam Makers District, waar Merwe-Vierhavens onderdeel van is, gaat nog decennia duren. Het gebied beslaat 125 hectare (zonder water) en er gebeurt veel. Zo zijn er al veel bedrijven die hun intrek hebben genomen in het gebied. Er zijn initiatiefnemers die bestaande panden willen huren. Deze initiatieven moeten worden getoetst op haalbaarheid en mate van bijdrage aan de doelen uit de Visie & Strategie. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het uitgeven van toekomstige kavels, nieuwe ontsluitingswegen en andere projecten op gebied van openbare ruimte. 

Het is van groot belang dat er goed wordt gecommuniceerd. Communicatietrajecten kunnen lang lopen en de context verandert. De rol van Balance in dit geheel, is het signaleren van obstructies in de processen om uiteindelijk tot projecten te komen. Naast deze signaleringsfunctie neemt Arnold Vis de verantwoordelijkheid om problemen op te lossen. Arnold zoekt naar de kern van een bepaald vraagstuk en en functioneert in een wirwar van belangen tussen gemeente Rotterdam en het HbR en houdt daarbij altijd het uiteindelijke gezamenlijke belang scherp voor ogen.

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Roertunnel fotoMaaswerken