Programma Waardemakers

Balance helpt provincie Overijssel bij uitvoering samenwerkingsprogramma voor duurzaamheid en innovatie

Status: Lopend
Klant: Provincie Overijssel

licht

Filter per expertise categorie

In Overijssel wordt sinds 2017 onder de noemer ‘Programma Waardemakers’ gewerkt aan het aanleggen van netwerken waarin MKB’ers, overheden en kennisinstellingen samen aan duurzaamheid en innovaties werken. Jorian Bakker ondersteunt namens Balance bij de uitvoering van het programma in de rol van Programmasecretaris Duurzaamheid.

Het Programma Waardemakers is voortgekomen uit de behoefte van de provincie Overijssel om voor duurzaamheid en innovaties op een nieuwe manier te samenwerken met het MKB. Waardemakers zijn innovatieve ondernemers uit uiteenlopende sectoren met (gedeelde) duurzaamheidsambities en de wil om samen te werken. Door hen in het kader van het programma bij elkaar te brengen worden projecten geformuleerd, consortia gebouwd en business cases ontwikkeld. Hierdoor ontstaan innovaties op de kruispunten tussen sectoren, zo wordt effectief samengewerkt om van ambities en ideeën concrete projecten te maken. 

In deze video wordt uitgelegd wat de rol is van de provincie Overijssel in het Programma Waardemakers.

Toekomstbestendige provincie

Overijssel speelt hierin als overheid een innovatieve rol om een toekomstbestendige provincie te realiseren, en men is inmiddels goed op weg. Zo lopen er trajecten rondom de thema’s innovatief opdrachtgeverschap, bouw, duurzame mobiliteit, alternatieve energiedragers, biobased grondstoffen, gebiedsaanpakken en het recirculeren van textiel en bouwmaterialen.  

Overigens is begin 2019 het Werkboek Waardemakers uitgegeven, waarin een aantal mooie voorbeelden, opgetekend vanuit de ondernemer, worden uitgelicht. Dit boek is online te lezen: www.werkboekwaardemakers.nl.

Meer informatie?

Neem contact op met
Jorian Bakker
T. 020 676 3993
E. jorianbakker@balance.nl 

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Balance - Jorian Bakker
Quote

Nieuwe inzichten, kansen en projecten

“De doelen uit het klimaatakkoord halen we niet alleen, daarvoor moeten we samenwerken. Het mooie van het Programma Waardemakers is dat de provincie Overijssel er als overheid een innovatieve rol in speelt. Door de dialoog aan te gaan met het bedrijfsleven over ambities, en te werken vanuit de core business van de ondernemer, ontstaan nieuwe inzichten, kansen en projecten. Dit geeft mij veel energie. Je merkt dat door een gezamenlijk proces, abstracte doelstellingen veranderen in concrete projecten. Door te samenwerken op basis van lef en vertrouwen, ontstaan prachtige resultaten’’.

Jorian Bakker
Consultant Processen en Innovatie

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Balance - Project AmersfoortBalance - Project Vve Amsterdam