Tunnels A73

Het bewerkstelligen van een complete en sluitende oplevering en overdracht van de tunneltechnische installaties van de twee A73 tunnels

Status: Afgerond
Klant: Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO)

licht

Filter per expertise categorie

De A73 tunnels (Roertunnel en tunnel Swalmen) zijn in 2007 definitief opengesteld en de overdracht van aanleg naar beheer heeft in 2012 plaatsgevonden. Deze overdracht omvatte echter niet het deel met betrekking tot de tunneltechnische installaties (TTI). Balance is door Rijkswaterstaat PPO Tunnels Cluster III gevraagd om alsnog zorg te dragen voor een complete en sluitende overdracht van de TTI van de twee A73 tunnels.

Na de overdracht van de A73 tunnels in 2012 is gebleken dat de areaalgegevens (gerelateerd aan de tunneltechnische installaties) nog aan RWS Zuid-Nederland moesten worden overgedragen. Via een specifiek daartoe door Balance opgemaakt plan van aanpak is aansluitend daarop onder regie van Balance en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat PPO, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en onderhoudsaannemer VIALIS vastgesteld welke gegevens moesten worden overgedragen en hoe deze daartoe dienen te worden opgemaakt.

Door middel van een gestructureerd ingerichte O&O overlegstructuur is gezamenlijk beheerst toegewerkt naar de juiste opmaak en toetsing van de gegevens. Met behulp van onze -voor deze opdracht – specifiek op de TTI toegesneden Beheerstool O&O is beheerst toegewerkt naar een aantoonbaar volledige en correcte opmaak van de gegevens. De gegevens zijn vervolgens succesvol in het beheer managementsysteem van RWS Zuid-Nederland verwerkt, zodat deze direct voor de verdere invulling van het beheer en onderhoud van de tunnels konden worden toegepast.

Meer informatie?

Neem contact op met
Frank Postma
T. 020 – 676 39 93
E. frankpostma@balance.nl

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

CS Verdeelhal NoordGebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens