Project

Oosterwold Almere

Innovatieve gebiedsinrichting door uniek particulier initiatief

Status: Lopend
Klant: De gemeente Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland

licht

Filter per expertise categorie

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Een uniek project omdat de gebiedsinrichting aan het particuliere initiatief wordt overgelaten. Oosterwolders bepalen niet alleen de eigen woning op het privé-perceel, maar ze beslissen ook over wegen, groen, water, openbare ruimte, sanitatie en voorzieningen.

In Oosterwold werken de bewoners samen met de gemeente Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland aan de ultieme vorm van doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling. Participatie in optimale vorm, een voorbeeldproject voor de invoering van de Omgevingswet. Balance levert al jaren een deskundige en enthousiaste bijdrage in het procesmanagement. Voor betrokken actoren wordt er gezocht naar een passende rol en verantwoordelijkheid. Balance vindt daartussen balans.

Organisch ontwikkelen is een dynamisch proces

Doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling is niet voorspelbaar, beheersbaar of in hapklare brokken op te delen. Van een planmatige aanpak is geen sprake. Oosterwold breekt niet alleen met de traditionele gebiedsontwikkelingsprocessen en -fasen, maar ook met procesmanagement tradities.

Balance bedient deze opdracht met meerdere aandachts- en managementvaardigheden en adviezen. Onze aanpak richt zich niet alleen op volledige controle op aspecten als tijd en geld, maar in het bijzonder op het beheersen van de belangrijkste projectwaarden. Dit doen we door partijen bewust te laten zijn van het feit dat organisch ontwikkelen een dynamisch proces is, dat morgen weer anders kan zijn. Stakeholdermanagement in optima forma.

Oosterwold vraagt continu om bijsturing, dialoog met partners, creativiteit in oplossingen en flexibiliteit in houding en gedrag. Voor Balance zijn de belangrijkste proceskenmerken bijsturen, aandacht houden op het hogere projectdoel, de missie en visie; om zo de ontwikkelingsstrategie vast te houden. Het is een nieuwe manier van werken, de grootste uitdaging hierbij is het meenemen van organisaties zoals de Gemeente Almere.

Meer informatie?

Neem contact op met
Sander Berkhout
T. 020 676 3993
E. sanderberkhout@balance.nl

Balance is:

  • verantwoordelijk: continu aandacht voor het hogere projectdoel. Formuleert, reflecteert en stelt bij waar nodig.
  • communicatief: communiceert over problemen en uitdagingen, deelt kennis, ervaringen en kunde.
  • organiserend: de ontwikkelbenadering richt zich op het lerend vermogen van de uitvoeringsorganisatie en betrokken interdisciplinaire vakgebieden. Bewerkstelligt daarbij de voorwaarden die noodzakelijk zijn om professioneel te kunnen werken: helderheid in rollen, taken, verantwoordelijkheden tussen partijen, overleg- en besluitvormingsstructuren. Maar ook zaken als huisvesting, opdrachtgeving, uitvoering en vergunningverlening.
  • juridisch alert: vormgeving in bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en met gebruik van de crisis en herstelwet. Een voorbeeld voor de nieuwe Omgevingswet.
  • betrokken: voert de dialoog met betrokkenen, heeft vertrouwen in de uitkomst, biedt ruimte om tegengestelde belangen te delen en te verbinden.
  • risicobeperkend: een bijzonder project brengt andere risico’s en maatregelen met zich mee.
    alert op feiten: legt vast (checkt) wat moet gebeuren en wat kan gebeuren.
  • participatief: faciliteert participatie in optima forma, ook in de beheer- en bewoonde fase.
  • experimenteel: organiseren van het Waterlab waar innovatieve sanitatie wordt onderzocht en getest.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Sander Berkhout
Senior Business Consultant

Quote

Verrijking van deskundigheid en als mens

“In Oosterwold is geen klassieke, grootschalige projectmatige aanpak met een definitief eindbeeld en een actieve grondpolitiek. Oosterwold gaat om een procesmatige aanpak met een open eind, waardoor er veel vrijheid is. Het biedt flexibiliteit, onbekende problemen, uitdagingen en complexe processen waarbij partijen zoekende zijn naar hun rolopvatting, taken en verantwoordelijkheden. We leren en reflecteren gedurende het proces. Werken voor dit project is een verrijking van mijn deskundigheid, flexibiliteit maar ook als mens. Dit gaat mij, in de toekomst, helpen bij volgende projecten en mijn leven in het bijzonder.”

Stefan Poot

Stefan Poot
Business Consultant & Expertteam Gebiedsontwikkeling

Quote

Trekker Expertteam Gebiedsontwikkeling

“Oosterwold is één van de meest in het oog springende voorbeeldprojecten voor de invoering van de Omgevingswet. Een prachtige opmaat voor wat de Omgevingswet kan betekenen voor het werkveld en competenties van proces- en projectmanagers binnen toekomstige gebiedsontwikkelingen. Het is de kunst de opgedane kennis en kunde over te brengen en borgen.”

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken