Oosterwold Almere

Innovatieve gebiedsinrichting door uniek particulier initiatief

Status: Lopend
Klant: De gemeente Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland

licht

Filter per expertise categorie

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Een uniek project omdat de gebiedsinrichting aan het particuliere initiatief wordt overgelaten. Oosterwolders bepalen niet alleen de eigen woning op het privé-perceel, maar ze beslissen ook over wegen, groen, water, openbare ruimte, sanitatie en voorzieningen.

In Oosterwold werken de bewoners samen met de gemeente Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland aan de ultieme vorm van doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling. Participatie in optimale vorm, een voorbeeldproject voor de invoering van de Omgevingswet. Balance levert al jaren een deskundige en enthousiaste bijdrage in het procesmanagement. Voor betrokken actoren wordt er gezocht naar een passende rol en verantwoordelijkheid. Balance vindt daartussen balans.

Organisch ontwikkelen is een dynamisch proces

Doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling is niet voorspelbaar, beheersbaar of in hapklare brokken op te delen. Van een planmatige aanpak is geen sprake. Oosterwold breekt niet alleen met de traditionele gebiedsontwikkelingsprocessen en -fasen, maar ook met procesmanagement tradities.

Balance bedient deze opdracht met meerdere aandachts- en managementvaardigheden en adviezen. Onze aanpak richt zich niet alleen op volledige controle op aspecten als tijd en geld, maar in het bijzonder op het beheersen van de belangrijkste projectwaarden. Dit doen we door partijen bewust te laten zijn van het feit dat organisch ontwikkelen een dynamisch proces is, dat morgen weer anders kan zijn. Stakeholdermanagement in optima forma.

Oosterwold vraagt continu om bijsturing, dialoog met partners, creativiteit in oplossingen en flexibiliteit in houding en gedrag. Voor Balance zijn de belangrijkste proceskenmerken bijsturen, aandacht houden op het hogere projectdoel, de missie en visie; om zo de ontwikkelingsstrategie vast te houden. Het is een nieuwe manier van werken, de grootste uitdaging hierbij is het meenemen van organisaties zoals de Gemeente Almere.

Meer informatie?

Neem contact op met
Jochem Wellinga
T. 020 676 3993
E. jochemwellinga@balance.nl

Oosterwold

Balance is:

  • verantwoordelijk: continu aandacht voor het hogere projectdoel. Formuleert, reflecteert en stelt bij waar nodig.
  • communicatief: communiceert over problemen en uitdagingen, deelt kennis, ervaringen en kunde.
  • organiserend: de ontwikkelbenadering richt zich op het lerend vermogen van de uitvoeringsorganisatie en betrokken interdisciplinaire vakgebieden. Bewerkstelligt daarbij de voorwaarden die noodzakelijk zijn om professioneel te kunnen werken: helderheid in rollen, taken, verantwoordelijkheden tussen partijen, overleg- en besluitvormingsstructuren. Maar ook zaken als huisvesting, opdrachtgeving, uitvoering en vergunningverlening.
  • juridisch alert: vormgeving in bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en met gebruik van de crisis en herstelwet. Een voorbeeld voor de nieuwe Omgevingswet.
  • betrokken: voert de dialoog met betrokkenen, heeft vertrouwen in de uitkomst, biedt ruimte om tegengestelde belangen te delen en te verbinden.
  • risicobeperkend: een bijzonder project brengt andere risico’s en maatregelen met zich mee.
    alert op feiten: legt vast (checkt) wat moet gebeuren en wat kan gebeuren.
  • participatief: faciliteert participatie in optima forma, ook in de beheer- en bewoonde fase.
  • experimenteel: organiseren van het Waterlab waar innovatieve sanitatie wordt onderzocht en getest.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Sander Berkhout

Sander Berkhout

Quote

Verrijking van deskundigheid en als mens

“In Oosterwold is geen klassieke, grootschalige projectmatige aanpak met een definitief eindbeeld en een actieve grondpolitiek. Oosterwold gaat om een procesmatige aanpak met een open eind, waardoor er veel vrijheid is. Het biedt flexibiliteit, onbekende problemen, uitdagingen en complexe processen waarbij partijen zoekende zijn naar hun rolopvatting, taken en verantwoordelijkheden. We leren en reflecteren gedurende het proces. Werken voor dit project is een verrijking van mijn deskundigheid, flexibiliteit maar ook als mens. Dit gaat mij, in de toekomst, helpen bij volgende projecten en mijn leven in het bijzonder.”

Stefan Poot

Stefan Poot
Business Consultant & Expertteam Gebiedsontwikkeling

Quote

Trekker Expertteam Gebiedsontwikkeling

“Oosterwold is één van de meest in het oog springende voorbeeldprojecten voor de invoering van de Omgevingswet. Een prachtige opmaat voor wat de Omgevingswet kan betekenen voor het werkveld en competenties van proces- en projectmanagers binnen toekomstige gebiedsontwikkelingen. Het is de kunst de opgedane kennis en kunde over te brengen en borgen.”

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

AmstelBommenkaart Explosieven WOII Balance