Nieuwe Keersluis Limmel

Pionier op het gebied van een waterkering project en tegelijk de betrokken stakeholders tevreden houden

Status: Opgeleverd
Klant: BESIX

licht

Filter per expertise categorie

De nieuwe Keersluis te Limmel is het eerste Design, Build, Finance & Maintain (DBFM) project ter wereld voor een waterkering. Keersluis Limmel Company heeft in opdracht van Rijkswaterstaat zorg gedragen voor het ontwerpen en bouwen en van het object en Keersluis Limmel Maintenance verzorgt aansluitend hierop voor 30 jaar het onderhoud van het object. Balance kreeg van BESIX in nauwe afstemming met Rijkswaterstaat de opdracht om gerelateerd aan de voltooiing van het object een oplevering en overdracht te bewerkstelligen waarbij aantoonbaar kan worden vastgesteld dat alle benodigde areaalgegevens voor alle betrokken partijen op de juiste wijze beschikbaar zijn om invulling aan het langjarig onderhoud te kunnen geven.

De nieuwe Keersluis te Limmel behoeft na de bouw ervan, vanwege de aansluitend daarop aan de orde zijnde 30-jarige exploitatiefase, feitelijk niet ‘direct’ aan Rijkswaterstaat te worden overgedragen. Dat neemt niet weg dat op moment van voltooiing van het werk alle te genereren gegevens ook voor Rijkswaterstaat Zuid-Nederland als areaaleigenaar beschikbaar moeten zijn en moeten overeenstemmen met de gerealiseerde werkelijkheid. In opdracht van BESIX, de grootste bouwgroep van België, heeft Balance invulling gegeven aan een maatwerktraject met betrekking tot Oplevering & Overdracht (O&O). Een traject waarbij in relatie tot de actuele situatie van het Bouw Informatie Model (BIM) tussen alle betrokken partijen gestructureerd naar het moment van voltooiing van het werk is toegewerkt en waarbij voor RWS Zuid-Nederland te allen tijde de toegang tot en beschikbaarheid over de actuele areaalgegevens is geborgd.

Meer informatie?

Neem contact op met
Frank Postma
T. 020 – 676 39 93
E. frankpostma@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Financiële en technische oplossingen vinden en tegelijk praten met lokale organisaties

Al tijdens het proces starten met de gegevensverzameling voor O&O

Balance heeft informatie verzameld door interviews met betrokken stakeholders. Er is hierbij een specifieke invulling gegeven aan de oplevering & overdracht van de keersluis. Aan de hand van de Balance beheertool zijn al tijdens het proces gegevens verzameld. Daarnaast is er een Toetslogboek O&O opgesteld. Hier werd gekeken of er aan de gegevensbehoefte van de betrokken partijen werd voldaan. Door tijdens het proces al te starten is het project afgesloten met een volledig gevuld areaal dossier. Voor de toekomst zorgt het Toetslogboek en de Beheertool voor toegang en directe beschikbaarheid van de benodigde gegevens.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

WoonbronSalland Twentetunnel